Ταξιδεύοντας με δρόνους

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Σκοπεύετε να πετάξετε τον δρόνο σας σε άλλη χώρα αυτές τις γιορτές; Τότε είναι σημαντικό να διαβάσετε αυτό το άρθρο. 

Η σελίδα περιγράφει την εγκυρότητα της καταχώρισης αριθμού κυκλοφορίας και του αναγνωριστικού αριθμού του πιλότου εξ αποστάσεως, εξηγεί πού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την άδεια πιλότου του δρόνου και σας υπενθυμίζει όλα όσα πρέπει να λάβετε υπόψη όταν ταξιδεύετε εντός και εκτός Ευρώπης. Επίσης, εάν είστε επισκέπτης που προέρχεται από κάποια χώρα εκτός Ευρώπης και έχετε μαζί σας τον δρόνο σας, αυτό το άρθρο μπορεί να σας ενδιαφέρει.

Ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός για τους δρόνους σε ισχύ από την 31η Δεκεμβρίου 2021, θα διευκολύνει την πτήση ενός δρόνου υπό τους ίδιους όρους στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης.

Μία καταχώριση αριθμού κυκλοφορίας χειριστή δρόνου για όλα τα κράτη μέλη του EASA 

χειριστήςΩς χειριστής δρόνου πρέπει να καταχωρισθείτε μία φορά στο μητρώο κυκλοφορίας στη χώρα διαμονής σας ή στον κύριο τόπο άσκησης της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας. Ο μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός καταχώρισης χειριστή δρόνου που θα σας εκδοθεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον/στους δρόνο/-ους σας σε όλα τα κράτη μέλη του EASA. 
    
Εάν μεταφέρετε τον/τους δρόνο/-ους σας σε άλλο κράτος μέλος του EASA, το μόνο που χρειάζεται να διασφαλίσετε είναι ότι ο αναγνωριστικός αριθμός σας καταχώρισης χειριστή, τον οποίο λάβατε στη χώρα διαμονής ή τον τόπο άσκησης της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας, αναγράφεται ευδιάκριτα στον/στους δρόνο/-ους.

Ισχύς πτυχίου πιλότου δρόνου σε όλα τα κράτη μέλη του EASA

πιλότοςΣύμφωνα με τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό για τους δρόνους, όλα τα πτυχία πιλότου δρόνου που εκδίδονται από οποιοδήποτε κράτος μέλος του EASA θα αναγνωρίζονται σε όλα τα άλλα κράτη-μέλη του EASA. Ο ίδιος ο EASA δεν εκδίδει πτυχία πιλότου.

Έτσι, εάν ολοκληρώσατε την απαραίτητη ηλεκτρονική εκπαίδευση, περάσατε τις εξετάσεις πιλότου δρόνου και αποκτήσατε πιστοποιητικό ικανότητας πιλότου εξ αποστάσεως σε οποιοδήποτε κράτος μέλος του EASA, μπορείτε να πετάξετε έναν δρόνο σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος του EASA.

Ταξιδεύοντας εκτός Ευρώπης με τον δρόνο σας Ταξίδι εκτός ΕΕ

Εάν μεταφέρετε τον δρόνο σας οπουδήποτε εκτός των κρατών μελών του EASA, πρέπει να ακολουθήσετε την εθνική νομοθεσία που ισχύει για τη λειτουργία και την πτήση δρόνων.

Σε κράτη με καλά ρυθμισμένο σύστημα δρόνων, οι περισσότερες από τις γενικές πτυχές (καταχώριση, αναγνωριστικός αριθμός καταχώρισης, εκπαίδευση και εξετάσεις πιλότου, πτυχίο πιλότου, πού να πετάξετε ή να μην πετάξετε κ.λπ.) θα προσομοιάζουν εννοιολογικά με εκείνες που ισχύουν στα κράτη μέλη του EASA.

Ωστόσο, οι αναγνωριστικοί αριθμοί χειριστών δρόνων και τα πτυχία πιλότου που εκδίδονται από τις Εθνικές Υπηρεσίες Πολιτικής Αεροπορίας στα κράτη μέλη του EASA δεν αναγνωρίζονται αυτόματα σε κράτη μη μέλη του EASA.

Θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με την Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του κράτους που σκοπεύετε να επισκεφτείτε για να μάθετε τι πρέπει να κάνετε.

Κάτοικοι τρίτων χωρών που επισκέπτονται την Ευρώπη Ταξίδι στην ΕΕ

Εάν είστε κάτοικος κράτους που δεν είναι μέλος του EASA και σκοπεύετε να επισκεφτείτε και να χειριστείτε έναν δρόνο σε κράτος μέλος του EASA, πρέπει να καταχωριστείτε ως χειριστής δρόνου στην Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του πρώτου κράτους του EASA στο οποίο σκοπεύετε να χειριστείτε τον δρόνο.
    
Μόλις καταχωριστείτε στο κράτος μέλος υποδοχής του EASA, αυτό θα ισχύει για τα υπόλοιπα κράτη μέλη του EASA. Δεν χρειάζεται να καταχωριστείτε ξανά σε άλλο κράτος μέλος του EASA.

Πρέπει επίσης να εκπαιδευτείτε και να περάσετε την ηλεκτρονική εξέταση για το πτυχίο χειριστή του δρόνου και να λάβετε το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό σε οποιοδήποτε κράτος μέλος του EASA. Ορισμένες Εθνικές Υπηρεσίες Πολιτικής Αεροπορίας προσφέρουν την εκπαίδευση και την εξέταση στα Αγγλικά. 
Και φυσικά, πρέπει να συμμορφώνεστε με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς που ισχύουν για τους δρόνους. 

Για να προετοιμαστείτε για το ταξίδι σας, αφιερώστε λίγο χρόνο για να ελέγξετε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τους δρόνους που δημοσιεύονται στο EASA Pro και ελέγξτε τον κατάλογο των κρατών μελών του EASA «Δρόνοι – Εθνικές Υπηρεσίες Πολιτικής Αεροπορίας».

Ρίξτε μια ματιά στο βίντεο «Ταξιδεύοντας με δρόνο».

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο με άλλους χειριστές δρόνου

Ο EASA συνέταξε αυτό το άρθρο για να διασφαλίσει ότι οι χειριστές δρόνου έχουν στη διάθεσή τους τις σωστές πληροφορίες ενώ ταξιδεύουν. 

Μοιραστείτε αυτήν τη σελίδα με άλλους χειριστές!