Reizen met drones

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Wilt u tijdens de feestdagen uw drone graag in een ander land gebruiken? Dan bevat dit artikel belangrijke informatie voor u. 

Op deze pagina leest u waar exploitantnummers en vliegbewijzen geldig zijn en waarmee u rekening dient te houden wanneer u met uw drone door Europa of zelfs daarbuiten reist. Onderstaande inlichtingen kunnen ook interessant zijn voor personen uit de rest van de wereld die naar Europa reizen.

De nieuwe Europese verordening inzake drones is sinds 31 december 2021 volledig van kracht. De nieuwe regels maken het gemakkelijker om bijna overal in Europa onder dezelfde voorwaarden een drone te besturen.

Eenmalige registratie als exploitant voor alle EASA-lidstaten 

exploitantDrone-exploitanten hoeven zich maar één keer te laten registreren, in het land waar ze wonen of waar de hoofdzetel van hun bedrijf gevestigd is. Zij krijgen een uniek exploitantnummer toegewezen, dat zij vervolgens op al hun drones moeten aanbrengen en in elke EASA-lidstaat kunnen gebruiken. 
    
U kunt uw drones dus gemakkelijk meenemen naar een andere EASA-lidstaat: u hoeft er alleen maar voor te zorgen dat de drones duidelijk leesbaar het exploitantnummer dragen dat aan u is toegewezen in het land waar u woont of waar de hoofdzetel van uw bedrijf gevestigd is.

Vliegbewijzen voor drones zijn geldig in alle EASA-lidstaten

pilootKrachtens de nieuwe droneverordening worden alle vliegbewijzen voor dronepiloten die in een EASA-lidstaat zijn uitgevaardigd, in alle andere lidstaten erkend. EASA vaardigt zelf geen vliegbewijzen uit.

Als u in een van de EASA-lidstaten de verplichte onlineopleiding hebt gevolgd, een vliegexamen hebt afgelegd en een vliegbewijs hebt behaald, kunt u dus ook in alle andere EASA-lidstaten met een drone vliegen.

Op reis met een drone buiten Europa Reizen buiten de EU

Als u met uw drone naar een land reist dat geen lid is van EASA, moet u de geldende nationale wetgeving met betrekking tot het bezit en het gebruik van drones in acht nemen.

In de meeste landen met een uitgebreide droneregelgeving sluit de algemene kern van de voorschriften (met betrekking tot inschrijving, registratienummers, pilootopleidingen en -examens, vliegbewijzen, plekken waar het gebruik van drones toegestaan dan wel verboden is enz.) wellicht nauw aan op de EASA-regels.

Door een nationale luchtvaartautoriteit van een EASA-lidstaat afgegeven exploitantnummers en vliegbewijzen worden echter niet automatisch erkend in derde landen.

Om concreet te weten wat u moet doen, neemt u best contact op met de luchtvaartautoriteit van het land dat u wilt bezoeken.

Niet-EU-ingezetenen op bezoek in Europa Reizen naar de EU

Inwoners van derde landen (die geen lid zijn van EASA) die van plan zijn EASA-lidstaten te bezoeken en daar met een drone te vliegen, moeten zich inschrijven als drone-exploitant bij de nationale luchtvaartautoriteit van de eerste EASA-lidstaat waar zij dat willen doen.
    
Na inschrijving in dit “gastland” is de registratie ook geldig in alle andere EASA-lidstaten. U hoeft u dus niet nog een keer in te schrijven in een andere EASA-lidstaat.

Evenzo moet u in een van de EASA-lidstaten een opleiding volgen en het online-examen voor dronepiloten afleggen om een Europees vliegbewijs te behalen. Sommige nationale luchtvaartautoriteiten bieden opleidingen en examens aan in de Engelse taal. 
Het spreekt voor zich dat u zich daarnaast moet houden aan de Europese regelgeving inzake drones. 

Neem voor u op reis vertrekt rustig de tijd om alle informatie over drones door te nemen op EASA Pro en bekijk de lijst met nationale luchtvaartautoriteiten voor drones.

Bekijk ons filmpje over reizen met een drone.

Deel deze pagina met andere exploitanten en piloten.

EASA heeft dit artikel opgesteld om ervoor te zorgen dat drone-exploitanten en dronepiloten op reis alle nodige informatie bij zich hebben. 

Deel deze pagina met andere exploitanten en piloten!