Reisimine koos droonidega

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Kas kavatsete lennutada oma drooni nüüd pühade ajal muus riigis? Kui jah, saate siit artiklist kasulikku teavet. 

Siin lehel kirjeldatakse droonikäitaja registreeringu ja registreerimisnumbri kehtivust ning selgitatakse, kus saab kasutada droonipiloodi luba ning mida peate meeles pidama, kui reisite Euroopas ja mujal. Samuti on siin vajalikku teavet, kui saabute koos drooniga väljastpoolt Euroopat.

31. detsembril 2021 jõustub uus Euroopa droonimäärus, mis lihtsustab droonide lennutamist, ühtlustades tingimused enamikus Euroopa riikides.

Üks droonikäitaja registreering kõigis EASA liikmesriikides 

käitajaDroonikäitajana peate registreeruma oma elukoha või peamise tegevuskoha riigis. Saate droonikäitaja kordumatu registreerimisnumbri, mida saate kasutada oma drooni(de)l kõigis EASA liikmesriikides. 
    
Kui võtate drooni(d) kaasa teise EASA liikmesriiki, peate ainult tagama, et drooni(de)l on selgesti näha teie kui käitaja registreerimisnumber, mille saite elukoha või peamise tegevuskoha riigist.

Droonipiloodi tunnistuse kehtivus EASA liikmeriikides

pilootUue Euroopa droonimääruse järgi tunnustatakse ühes EASA liikmesriigis antud droonipiloodi tunnistusi kõigis muudes EASA liikmesriikides. EASA ise ei anna pilooditunnistusi.

Kui olete läbinud vajaliku veebikoolituse, sooritanud droonipiloodi eksami ja saanud kaugpiloodi pädevustunnistuse ühes EASA liikmesriigis, tohite lennutada drooni mis tahes muus EASA liikmesriigis.

Reisimine väljaspoole Euroopat koos drooniga ELi-väline reisimine

Kui võtate drooni kaasa reisile väljaspoole EASA liikmesriike, peate järgima riigis kehtivaid õigusakte droonide käitamise ja lennutamise kohta.

Hästi reguleeritud droonisüsteemiga riikides on enamik üldaspekte (registreerimine, registreerimisnumber, piloodikoolitus ja -eksam, pilooditunnistus, lubatud ja keelatud lennualad jne) põhimõtteliselt väga sarnased EASA liikmesriikide omadega.

Samas ei tunnusta muud riigid kui EASA liikmesriigid automaatselt EASA liikmesriikides antud droonikäitajate registreerimisnumbreid ega pilooditunnistusi.

Peate nõu küsima nende riikide lennuametitelt, kuhu kavatsete reisida.

ELi-välised elanikud, kes külastavad Euroopat Reisimine Euroopa Liitu

Kui olete muu riigi kui EASA liikmesriigi elanik ja kavatsete reisida EASA liikmesriiki ning käitada seal drooni, peate registreeruma droonikäitajana selle EASA riigi lennuametis, kus kavatsete drooni esimeseks käitada.
    
Registreering vastuvõtvas EASA liikmesriigis kehtib ka ülejäänud EASA liikmesriikides. Te ei pea muus EASA liikmesriigis uuesti registreeruma.

Samuti peate läbima koolituse, sooritama droonipiloodi tunnistuse jaoks veebipõhise eksami ning saama Euroopa tunnistuse mis tahes EASA liikmesriigis. Mõni riiklik lennuamet pakub koolitust ja eksamit inglise keeles. 
Muidugi peate täitma Euroopa droonimääruse nõudeid. 

Reisi ettevalmistamiseks lugege läbi kogu teave droonide kohta, mis on avaldatud kohas EASA Pro, ja ning vaadake loetelu EASA liikmesriikide lennuametitest seoses droonidega.

Vaadake ka meie videot „Reisimine koos drooniga“.

Jagage artiklit teiste droonikäitajate ja -pilootidega

EASA on koostanud käesoleva artikli, et tagada, et droonikäitajatel ja -pilootidel on vajalik teave reisil käepärast. 

Jagage seda lehte käitajate ja pilootidega!