Пътуване с безпилотни летателни системи (БЛС)

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Планирате ли да пилотирате БЛС в друга страна по време на предстоящите празници? Тогава тази статия е важна за вас. 

В нея са пояснени валидността на регистрацията и идентификационния номер на оператора на БЛС, къде можете да използвате свидетелството си за летателна правоспособност за БЛС и какво трябва да запомните, когато пътувате в Европа и извън нея. Също така, ако пътувате за Европа с вашия БЛС, това може да бъде интересно за вас.

Новият европейски регламент за безпилотни летателни системи, който ще бъде в сила от 31 декември 2021 г., ще улесни управлението на БЛС при същите условия в по-голямата част от Европа.

Единна регистрация на оператор на БЛС за всички държави — членки на EASA 

операторКато оператор на БЛС трябва да се регистрирате веднъж в страната си на пребиваване или основното място на стопанска дейност. Уникалният регистрационен номер на оператор на БЛС, който ще ви бъде издаден, може да се използва във всички държави — членки на EASA. 
    
Ако пренасяте своята БЛС в друга държава — членка на ЕААБ, всичко, за което трябва да се погрижите е регистрационният ИН на вашия оператор, получен във вашата страна на пребиваване или място на стопанска дейност, да се вижда ясно на вашата(ите) БЛС.

Валидност на свидетелство за летателна правоспособност в държавите — членки на EASA

пилотСъгласно новия европейски регламент за БЛС всички свидетелства за летателна правоспособност, издадени от която и да е от държавите — членки на EASA, ще бъдат признати във всички други държави — членки на EASA. Самата EASA не издава свидетелства за летателна правоспособност

Така че, ако сте завършили необходимото онлайн обучение, взели сте изпита за пилот на БЛС и сте получили свидетелство за летателна правоспособност за дистанционно управляващ пилот в която и да е държава — членка на EASA, можете да пилотирате БЛС във всяка друга държава — членка на EASA.

Пътувания на БЛС извън ЕвропаПътувания извън ЕС

Ако пренасяте вашата БЛС извън държавите — членки на EASA, трябва да спазвате действащото национално законодателство за управление и пилотиране на БЛС.

В държави с добре регулирана система за БЛС повечето основни аспекти (регистрация, идентификационен номер, обучение и изпит за пилот, свидетелство за летателна правоспособност, къде може и къде не може да лети БЛС и др.) ще бъдат много сходни по съдържание с тези в държавите — членки на EASA.

Въпреки това ИН на операторите на БЛС и свидетелствата за летателна правоспособност, издадени от националните надзорни авиационни органи в държавите — членки на EASA, не се признават автоматично в държави, които не са членки на EASA.

Трябва да се свържете с надзорния авиационния орган на държавите, които планирате да посетите, за да разберете какво да правите.

Жители на държави извън ЕС, посещаващи Европа.Пътуване до ЕС

Ако живеете в държава, която не е членка на EASA, и планирате да посетите и управлявате БЛС в държава — членка на EASA, трябва да се регистрирате като оператор на БЛС към националния надзорен авиационен орган на първата държава от EASA, от която възнамерявате да управлявате вашата БЛС.
    
След като се регистрирате в приемащата държава — членка на EASA, това ще бъде валидно за останалите държави — членки. Не е необходимо да се регистрирате отново в друга държава — членка на EASA.

Необходимо е също да преминете онлайн изпита за получаване на свидетелство за летателна правоспособност за БЛС и да получите европейско свидетелство в някоя от държавите — членки на EASA. Някои национални надзорни авиационни органи предлагат обучение и изпит на английски език. 
И разбира се трябва да се съобразите с европейските правила за БЛС. 

За да се подготвите за пътуването, отделете време, за да прегледате цялата информация за БЛС, публикувана в EASA Pro и вижте списъка на държавите — членки на EASA „БЛС — национални надзорни авиационни органи“.

Гледайте видеото Пътуване с БЛС.

Споделете тази статия с други оператори и пилоти на БЛС

EASA е изготвила тази статия, за да гарантира, че операторите на БЛС разполагат с правилната информация при пътуване. 

Споделете тази статия с други оператори и пилоти!