Oibreoirí agus píolótaí dróin

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Mar chuid dár sraith ar dhróin aimsir na Nollag seo, tá roinnt eolais curtha le chéile ag EASA duit faoi na príomhdhifríochtaí idir oibreoir dróin agus píolóta dróin sa chatagóir fóillíochta (ar a dtugtar an chatagóir “oscailte”).

Tar éis duit an míniú simplí seo a léamh, agus má leanann tú na treoracha, beidh tú réidh le dul go hard na spéire agus taitneamh a bhaint as do chuid eitiltí go dleathach agus go freagrach. 

Oibreoir dróin agus píolóta dróin – cad í an difríocht? 

deilbhín an oibreora dróin Is éard is oibreoir dróin ann ná aon duine, nó aon eagraíocht, ar leis nó a bhfuil drón cláraithe amháin nó níos mó ar cíos acu. Ní hiad na monaróirí ná na miondíoltóirí a chláraíonn dróin. Ní mór duit féin é a chur chugat clárú le d’Údarás Náisiúnta Eitlíochta i do thír chónaithe nó i do phríomháit ghnó.  
deilbhín an phíolóta dróin Is é an píolóta dróin an duine atá ag eitilt an dróin i ndáiríre, gan gá gur leo é ná go bhfuil sé ar cíos acu.

Agus, is ea, is féidir a bheith i d'oibreoir dróin agus i do phíolóta dróin araon má tá drón agat nó má tá drón ar cíos agat, agus má eitlíonn tú ceann chomh maith.

Tá gach teaglaim indéanta. Féadfaidh an t-oibreoir cinneadh a dhéanamh gan bheith ina phíolóta ach beidh sé freagrach as an drón/as na dróin agus as an méid a dhéantar leis nó leo. Mar shampla, is féidir leis/léi cabhlach drón a bheith faoina chúram nó faoina cúram thar ceann gnólacht beag agus is féidir píolóta amháin nó roinnt píolótaí a bheith fostaithe aige/aici.

Ina theannta sin, is píolóta amháin é/í duine nach bhfuil a dhrón féin aige/a drón féin aici agus, sa chás sin, ní oibreoir é/í.

Príomhfhreagrachtaí na n-oibreoirí agus na bpíolótaí dróin

 

deilbhín an oibreora dróin Oibreoir dróin

deilbhín an phíolóta dróin Píolóta dróin

Árachas

Caithfidh an t-oibreoir dróin an t-árachas ceart a bheith i bhfeidhm, fiú sa chás go bhfuil an drón á phíolótú ag duine eile. Seiceáil le d’Údarás Náisiúnta Eitlíochta.

Ba mhaith an rud do phíolótaí a sheiceáil go bhfuil árachas i bhfeidhm sula n-eitleoidís drón.

Clárúchán

Caithfidh an t-oibreoir dróin clárú lena nÚdarás Náisiúnta Eitlíochta. Ní chláraítear astu féin riamh dróin atá sa chatagóir oscailte. Is é an t-oibreoir amháin a chaithfidh clárú.

Sula n-eitlíonn tú an drón, ba mhaith an rud a sheiceáil an bhfuil an t-oibreoir cláraithe.

Uimhir aitheantais chlárúcháin

Nuair a bheidh tú cláraithe mar oibreoir dróin, gheobhaidh tú uimhir aitheantais chlárúcháin. Ní mór duit an uimhir aitheantais chéanna a chur ar an drón/na dróin atá agat.

Níl an píolóta dróin freagrach as sin, ach ba mhaith an rud a sheiceáil go bhfuil uimhir aitheantais an oibreora ar an drón atá á eitilt aige/aici.

Scrúdú píolóta

Sula dtabharfaidh tú do dhrón ar láimh, ba mhaith an rud a sheiceáil go bhfuil an oiliúint píolóta ar líne is gá déanta ag na píolótaí ainmnithe, go bhfuil pas faighte acu sa scrúdú píolótach ar líne agus go bhfuil deimhniú bailí píolóta acu.

Ní mór don phíolóta dróin an oiliúint riachtanach ar líne a chur i gcrích, pas a fháil sa scrúdú píolóta agus deimhniú inniúlachta píolóta cianda bailí a fháil (bailí go ceann 5 bliana).

NÓTA: Bí cinnte go leanann tú an oiliúint ar líne a chuireann d’Údarás Náisiúnta Eitlíochta ar fáil. Ceadaíonn sé sin don cheadúnas ceart a eisiúint.

Féach ‘Grafaicí Faisnéise maidir le Dróin’ EASA chun achoimre a fháil ar na príomhphointí.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi chatagóirí eile dróin, tabhair cuairt ar EASA Pro.

Clárúchán agus uimhir aitheantais oibreora dróinAitheantas clárúcháin oibreora dróin

  • Cláraigh ar líne le d’Údarás Náisiúnta Eitlíochta (mar oibreoir, ní mar phíolóta). 
  • Gheobhaidh tú uimhir aitheantais oibreora dróin (lena n-aithnítear an t-oibreoir seachas an drón é féin).
  • Cuir uimhir aitheantais chlárúcháin an oibreora ar aon drón leat. Má tá níos mó ná drón amháin agat, ní mór an uimhir chéanna a thaispeáint orthu go léir.
  • Ní mór duit a chinntiú go bhfuil an uimhir sin le feiceáil go soiléir ar an drón/ar na dróin (féach an sampla). Is pláta greanta an bealach is fearr. Eisíonn roinnt údarás cód QR seachas uimhir. Caithfidh sé a bheith inléite/inscanta agus é i ngiorracht duit nuair a bhíonn an drón ar talamh.

 

Oiliúint agus scrúdú píolóta dróin 

  • Déan do chuid oiliúna ar líne le d’Údarás Náisiúnta Eitlíochta.ceadúnas scrúdaithe píolóta dróin
  • Faigh pasmharc sa scrúdú simplí ar líne le haghaidh píolótaí dróin.
  • Faigheann an píolóta dróin ceadúnas píolóta dróin (féach sampla den cheadúnas anseo).
  • Tá pacáiste d’ábhar treorach, d’fhíseáin, de cheisteanna coitianta agus de ghrafaicí faisnéise ullmhaithe ag EASA agus tá sé sin foilsithe ar EASA Light.
  • Cinntíonn an t-eolas go bhfuil gach rud ar fáil ionas gur féidir leat do dhróin a oibriú agus a eitilt go sábháilte agus go freagrach.

Féach ar an airteagal roimhe seo uainn, áit a bhfuil a lán eolais curtha le chéile againn.

Tabhair cuairt ar EASA Light arís níos déanaí i mí na Nollag le haghaidh airteagal nua ina bhfuil tuilleadh sonraí faoi conas taisteal le do dhrón agus cad is ceart a choinneáil i gcuimhne agus tú ag oibriú agus ag eitilt dróin i mBallstát eile de chuid EASA nó lasmuigh den Eoraip.

Roinn an t-airteagal seo le hoibreoirí agus píolótaí dróin eile!

Tá an t-airteagal seo curtha le chéile ag EASA chun a chinntiú go bhfuil oibreoirí agus píolótaí dróin ar an eolas faoina bhfreagrachtaí. Roinn an leathanach seo le hoibreoirí agus píolótaí eile!