Potovanje z brezpilotnimi zrakoplovi

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Ali nameravate med temi počitnicami upravljati svoj brezpilotni zrakoplov v drugi državi? Potem je ta članek pomemben za vas. 

V njem je opisana veljavnost registracije in identifikacije operatorja brezpilotnih zrakoplovov, pojasnjeno je, kje lahko uporabljate licenco pilota na daljavo, in navedeno, kaj morate upoštevati med potovanjem po Evropi in zunaj nje. Če boste s svojim brezpilotnim zrakoplovom obiskali države zunaj Evrope, so te informacije morda pomembne za vas.

Nova evropska uredba o brezpilotnih zrakoplovih, ki se bo v celoti začela uporabljala od 31. decembra 2021, bo omogočila upravljanje brezpilotnih zrakoplovov pod enakimi pogoji na večini ozemlja Evrope.

Ena registracija operatorja brezpilotnih zrakoplovov za vse države članice agencije EASA 

operatorKot operator brezpilotnih zrakoplovov se morate registrirati samo enkrat, in sicer v državi, v kateri imate prebivališče ali sedež svojega podjetja. Edinstvena registracijska identifikacijska številka operatorja brezpilotnih zrakoplovov, ki vam bo izdana, se lahko uporablja na vseh vaših brezpilotnih zrakoplovih v vseh državah članicah agencije EASA. 
    
Če brezpilotne zrakoplove prenesete v drugo državo članico agencije EASA, morate le zagotoviti, da je registracijska identifikacijska številka operatorja, ki ste jo pridobili v državi svojega prebivališča ali sedeža podjetja, jasno vidna na vaših brezpilotnih zrakoplovih.

Veljavnost licence pilota na daljavo v vseh državah članicah agencije EASA

pilotV skladu z novo evropsko uredbo o brezpilotnih zrakoplovih so vse licence za pilote na daljavo, ki jih je izdala katera koli država članica agencije EASA, priznane v vseh drugih državah članicah agencije EASA. Agencija EASA sama ne izdaja pilotskih dovoljenj.

Če ste torej opravili potrebno spletno usposabljanje, uspešno prestali preizkus znanja za pilota na daljavo in pridobili pripadajoče dovoljenje v kateri koli državi članici agencije EASA, lahko upravljate brezpilotne zrakoplove v kateri koli drugi državi članici agencije EASA.

Potovanje z brezpilotnim zrakoplovom zunaj meja Evrope Potovanje zunaj EU

Če svoj brezpilotni zrakoplov vzamete s seboj kamor koli zunaj držav članic agencije EASA, morate upoštevati veljavno nacionalno zakonodajo za upravljanje in pilotiranje brezpilotnih zrakoplovov v teh državah.

V državah z dobro urejenim sistemom na tem področju bo večina splošnih vidikov (registracija, identifikacijska številka, usposabljanje in preizkus znanja za pilote na daljavo, pilotsko dovoljenje, območja, na katerih je dovoljeno upravljati brezpilotne zrakoplove itd.) konceptualno zelo podobna tistim, ki se uporabljajo v državah članicah agencije EASA.

Vendar identifikacijske številke operatorjev brezpilotnih zrakoplovov in licence za pilote na daljavo, ki jih izdajo nacionalni organi za letalski promet v državah članicah agencije EASA, niso samodejno priznani v državah članicah, ki niso članice agencije EASA.

Obrniti se boste morali na pristojni organ za letalski promet v državi, ki jo nameravate obiskati, da bi izvedeli, kaj storiti.

Prebivalci držav nečlanic EU na obisku v Evropi Potovanje v EU

Če ste rezident države, ki ni članica agencije EASA, in nameravate upravljati brezpilotni zrakoplov v državi članici agencije EASA, se morate kot operator brezpilotnega zrakoplova registrirati pri nacionalnem organu za letalski promet v prvi državi članici agencije EASA, v kateri nameravate izvajati to dejavnost.
    
Ko ste registrirani v državi članici agencije EASA, ki je vaša gostiteljica, je ta registracija veljavna tudi v drugih državah članicah agencije EASA. Ponovna registracija v drugi državi članici agencije EASA ni potrebna.

Prav tako morate opraviti ustrezno spletno usposabljanje in spletni izpit za pilota na daljavo ter pridobiti evropsko pilotsko dovoljenje v kateri koli državi članici agencije EASA. Nekateri nacionalni organi za letalski promet ponujajo usposabljanje in izpit v angleščini. 
Seveda morate upoštevati evropske predpise o brezpilotnih zrakoplovih. 

Pred potovanjem si vzemite čas, da pregledate vse informacije o brezpilotnih zrakoplovih, ki so objavljene na spletišču EASA Pro, in preverite seznam držav članic agencije EASA „Brezpilotni zrakoplovi – nacionalni organi za letalski promet“.

Oglejte si naš videoposnetek „Potovanje z brezpilotnim zrakoplovom“.

Delite ta članek z drugimi operatorji brezpilotnih zrakoplovov in piloti na daljavo.

Agencija EASA je ta članek pripravila, da bi operatorji brezpilotnih zrakoplovov in piloti na daljavo imeli na voljo vse potrebne informacije o potovanju z brezpilotnim zrakoplovom. 

Delite to stran z drugimi operatorji brezpilotnih zrakoplovov in piloti na daljavo!