Keliaujant su bepiločiais orlaiviais

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Ar planuojate per šias atostogas skraidinti savo bepilotį orlaivį kitoje šalyje? Tuomet šis straipsnis jums svarbus. 

Šiame puslapyje išdėstyta informacija apie bepiločių orlaivių naudotojo registracijos ir ID galiojimą, paaiškinama, kur galite naudotis nuotolinio piloto licencija, ir nurodoma, ko nepamiršti keliaujant po Europą ir už jos ribų. Be to, ši informacija gali būti įdomi, jei atvykstate su savo bepiločiu orlaiviu ne iš Europos šalies.

Nuo 2021 m. gruodžio 31 d. pradėjus visapusiškai taikyti naująjį Europos bepiločių orlaivių reglamentą, bepilotį orlaivį paprasčiau tomis pačiomis sąlygomis skraidinti po beveik visą Europą.

Visose EASA valstybėse narėse galiojanti bepiločio orlaivio naudotojo registracija 

naudotojasKaip bepiločio orlaivio naudotojas, turite vieną kartą užsiregistruoti šalyje, kurioje gyvenate arba kurioje yra pagrindinė verslo vieta. Jums suteiktas unikalus bepiločio orlaivio naudotojo registracijos ID gali būti naudojamas ant visų bepiločių orlaivių visose EASA valstybėse narėse. 
    
Jei savo bepilotį (-čius) orlaivį (-ius) pasiimate į kitą EASA šalį, tereikia pasirūpinti, kad jūsų naudotojo registracijos ID, gautas šalyje, kurioje gyvenate arba kurioje yra pagrindinė verslo vieta, būtų aiškiai matomas ant jūsų bepiločio (-ių) orlaivio (-ių).

Nuotolinio piloto pažymėjimo galiojimas visose EASA valstybėse narėse

pilotasPagal naująjį Europos bepiločių orlaivių reglamentą, visi bet kurios EASA valstybės narės išduoti nuotolinio piloto pažymėjimai pripažįstami visose kitose EASA valstybėse narėse. EASA piloto pažymėjimų neišduoda.

Tad, jei bet kurioje EASA valstybėje narėje išklausėte būtiną internetinio mokymo kursą, išlaikėte nuotolinio piloto egzaminą ir gavote nuotolinio piloto kvalifikaciją patvirtinantį pažymėjimą, savo bepilotį orlaivį galite skraidinti bet kurioje EASA valstybėje narėje.

Keliaujant su savo bepiločiu orlaiviu ne Europoje Keliaujant ne ES

Jei savo bepilotį orlaivį pasiimate į EASA nepriklausančią šalį, turite vadovautis tos šalies galiojančiais bepiločių orlaivių naudojimą ir skraidinimą reglamentuojančiais teisės aktais.

Šalyse, kuriose bepiločių orlaivių sistema gerai reglamentuota, daugelis bendrų aspektų (registracija, ID, pilotų mokymas ir egzaminas, pilotų pažymėjimas, vietos, kur galima ir negalima skraidinti orlaivių ir pan.) konceptualiai bus labai panašūs į EASA šalių.

Tačiau EASA valstybėse narėse išduoti bepiločių orlaivių naudotojų ID ir pilotų pažymėjimai nėra automatiškai pripažįstami ne EASA šalyse.

Norėdami sužinoti, kaip elgtis, turėsite kreiptis į šalies, kurioje planuojate apsilankyti, aviacijos instituciją.

Į Europą atvykstantys ne ES gyventojai Keliaujant į ES

Jei esate ne EASA šalies gyventojas ir planuojate atvykti į EASA valstybę narę ir joje naudoti bepilotį orlaivį, turite užsiregistruoti kaip bepiločio orlaivio naudotojas pirmos EASA valstybės, kurioje ketinate juo naudotis, nacionalinėje aviacijos institucijoje.
    
Jūsų registracija EASA valstybėje narėje, kurioje lankotės, galios likusiose EASA valstybėse narėse. Neprivalote vėl registruotis kitoje EASA valstybėje narėje.

Taip pat turite bet kurioje EASA šalyje išklausyti mokymo kursą, išlaikyti egzaminą internetu nuotolinio piloto pažymėjimui gauti ir gauti Europos pažymėjimą. Kai kurios nacionalinės aviacijos institucijos rengia mokymo kursus ir egzaminus anglų kalba. 
Ir, žinoma, turite laikytis Europos bepiločių orlaivių skraidinimo taisyklių. 

Rengdamiesi kelionei, skirkite laiko susipažinti su visa „EASA Pro“ paskelbta informacija apie bepiločius orlaivius ir peržiūrėkite EASA valstybių narių sąrašą „Bepiločiai orlaiviai. Nacionalinės aviacijos institucijos“.

Žiūrėkite mūsų vaizdo įrašą „Keliaujant su bepiločiu orlaiviu“.

Dalinkitės šiuo straipsniu su kitais bepiločių orlaivių naudotojais ir pilotais

EASA parengė šį straipsnį, kad bepiločių orlaivių naudotojai ir pilotai keliaudami turėtų reikiamą informaciją. 

Dalinkitės šiuo puslapiu su kitais naudotojais ir pilotais!