Droner med på rejse

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Har du planer om at flyve din drone i et andet land i ferien? Så er denne artikel relevant for dig. 

Siden rummer oplysninger i punktform om gyldigheden af droneoperatørregistreringen og -ID'et og informerer dig om, hvor du kan bruge dit fjernpilotcertifikat, og hvad du skal huske på, når du rejser i og uden for Europa. Hvis du kommer fra et land uden for Europa og medbringer din drone, kan dette også være noget for dig.

Den nye europæiske droneforordning, der trådte i kraft den 31. december 2021, vil gøre det muligt at flyve en drone under de samme betingelser i det meste af Europa.

Én droneoperatørregistrering for alle EASA-medlemsstater 

operatørSom droneoperatør skal du registrere dig én gang i det land, hvor du har bopæl eller hovedforretningsadresse,. Den fælles registrering/det fælles ID for droneoperatører, som du vil få udstedt, kan anvendes på din(e) drone(r) i alle EASA-medlemsstater. 
    
Hvis du tager din(e) drone(r) med til en anden EASA-medlemsstat, skal du blot sikre, at din operatørregistrering/dit operatør-ID udstedt i det land, hvor du har bopæl eller hovedforretningsadresse, er synligt på din(e) drone(r).

Gyldighed af fjernpilotcertifikater på tværs af EASA-medlemsstater

pilotUnder den nye europæiske droneforordning vil alle fjernpilotcertifikater udstedt af en EASA-medlemsstat være gyldigt i alle andre EASA-medlemsstater. EASA udsteder ikke selv pilotcertifikater.

Så hvis du har gennemført den nødvendige onlinetræning, bestået en fjernpiloteksamen og erhvervet et fjernpilotcertifikat i en hvilken som helst EASA-medlemsstat, kan du også flyve en drone i de øvrige EASA-medlemsstater.

Rejser uden for Europa med din drone Rejser uden for EU

Hvis du tager din drone med til en ikke-EASA-medlemsstat, skal du følge den gældende nationale lovgivning for betjening og flyvning af droner.

I stater med et velreguleret dronesystem vil de fleste generelle aspekter (registrering, ID-nummer, pilottræning og -eksamen, pilotcertifikat, hvor du må flyve eller ikke flyve osv.) minde om dem, der findes i EASA-medlemsstaterne.

Droneoperatør-ID'er og fjernpilotcertifikater udstedt af de nationale luftfartsmyndigheder i EASA-medlemsstaterne anerkendes imidlertid ikke automatisk i ikke-EASA-medlemsstater.

Du er nødt til at kontakte luftfartsmyndigheden i de stater, du planlægger at besøge, for at finde ud af, hvad du skal gøre.

Ikke-EU-borgere på besøg i Europa Rejser til EU

Hvis du er bosiddende i en ikke-EASA-medlemsstat og planlægger at besøge og flyve en drone i en EASA-medlemsstat, skal du registrere dig som droneoperatør hos den nationale luftfartsmyndighed i den første EASA-stat, du planlægger at flyve i.
    
Når du er registreret i det EASA-medlemsland, du besøger, vil dette gælde i resten af EASA's medlemsstater. Du behøver ikke at genregistrere dig i andre EASA-medlemsstater.

Du er også nødt til at gennemføre træningen og bestå fjernpiloteksamenen online og erhverve det europæiske certifikat i en hvilken som helst EASA-medlemsstat. Nogle nationale luftfartsmyndigheder tilbyder træningen og eksamenen på engelsk. 
Og selvfølgelig skal du overholde de europæiske droneregler. 

For at gøre klar til din rejse bør du tage dig god tid til at studere al information, der findes om droner på EASA Pro, og tjekke listen over EASA-medlemsstater, "Droner – nationale luftfartsmyndigheder".

Tag et kig på vores video "På rejse med din drone".

Del denne artikel med andre droneoperatører og fjernpiloter

EASA har udarbejdet denne artikel, så droneoperatører og fjernpiloter har de rigtige oplysninger med sig på rejsen. 

Del denne side med andre droneoperatører og fjernpiloter.