Ceļošana ar droniem

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Vai šajās brīvdienās plānojat lidot ar dronu citā valstī? Tad jums ir svarīgi izlasīt šo rakstu. 

Šajā lapā ir izklāstīts dronu operatora reģistrācijas un identifikācijas numura derīgums, izskaidrots, kur varat izmantot drona pilota apliecību, un pastāstīs, kas jums jāatceras, ceļojot Eiropā un ārpus tās. Arī tad, ja jūs apmeklējat valsti ar savu dronu no valsts ārpus Eiropas, tas jums varētu noderēt.

Jaunā Eiropas dronu regula, kas būs pilnībā piemērojama no 2021. gada 31. decembra, atvieglos drona lidošanu ar vienādiem nosacījumiem visā Eiropā.

Viena drona ekspluatanta reģistrācija visās EASA dalībvalstīs 

operatorsKā dronu operatoram jums jāreģistrējas vienreiz savā dzīvesvietas vai galvenās darījumdarbības vietas valstī. Unikālā drona ekspluatanta reģistrācijas ID, kas jums tiks izsniegts, var izmantot jūsu dronam(-iem) visās EASA dalībvalstīs. 
    
Ja jūs pārvietojat savu(-s) dronu(-us) uz citu EASA dalībvalsti, jums ir tikai jāpārliecinās, ka jūsu ekspluatanta reģistrācijas apliecība, kas iegūta jūsu dzīvesvietas vai darījumdarbības valstī, ir skaidri redzama uz jūsu drona(-iem).

Drona pilota sertifikāta derīgums visās EASA dalībvalstīs

pilotsSaskaņā ar jauno Eiropas Dronu regulu visi dronu pilota sertifikāti, ko izdevusi kāda no EASA dalībvalstīm, tiks atzīti visās pārējās EASA dalībvalstīs. EASA pati neizsniedz pilota sertifikātus.

Tātad, ja esat pabeidzis nepieciešamo apmācību tiešsaistē, nokārtojis drona pilota eksāmenu un saņēmis tālvadības pilota kompetences sertifikātu jebkurā EASA dalībvalstī, jūs varat vadīt dronu jebkurā citā EASA dalībvalstī.

Ceļošana ārpus Eiropas ar savu dronu Ceļošana ārpus ES

Ja dronu lidināt uz jebkuru vietu ārpus EASA dalībvalstīm, jums jāievēro spēkā esošie valsts tiesību akti par dronu ekspluatāciju un lidošanu.

Valstīs, kurās ir labi reglamentēta dronu sistēma, lielākā daļa vispārējo aspektu (reģistrācija, identifikācijas numurs, pilotu apmācības un eksāmens, pilota sertifikāts, kur lidot vai nelidot utt.) konceptuāli būs ļoti līdzīgi EASA dalībvalstīs esošajiem aspektiem.

Tomēr dronu ekspluatantu identifikācijas numurus un pilota sertifikātus, ko izdevušas EASA dalībvalstu aviācijas iestādes, automātiski neatzīst dalībvalstīs, kas nav EASA dalībvalstis.

Jums būs jāsazinās ar to valstu aviācijas iestādi, kuras plānojat apmeklēt, lai uzzinātu, ko darīt.

Trešo valstu iedzīvotāji, kuri apmeklē Eiropas SavienībuCeļošana uz ES

Ja esat tādas dalībvalsts iedzīvotājs, kas nav EASA dalībvalsts, un plānojat apmeklēt EASA dalībvalsti un ekspluatēt dronu tajā, jums jāreģistrējas kā dronu ekspluatantam pirmās EASA valsts aviācijas iestādē, no kuras plānojat darboties.
    
Tiklīdz būsiet reģistrējies uzņēmējā EASA dalībvalstī, tas būs spēkā visās pārējās EASA dalībvalstīs. Jums nav atkārtoti jāreģistrējas citā EASA dalībvalstī.

Jums nav vēlreiz jāreģistrējas citā EASA dalībvalstī. Jums ir jāiziet apmācības un jānokārto drona pilota sertifikāts tiešsaistē un jāsaņem Eiropas sertifikāts jebkurā EASA dalībvalstī. Dažu valstu aviācijas iestādes piedāvā apmācības un eksāmenu angļu valodā. 
Un, protams, jums ir jāievēro Eiropas Dronu regulas. 

Lai sagatavotos braucienam, veltiet laiku, lai pārskatītu visu EASA Pro publicēto informāciju par droniem un pārbaudītu EASA dalībvalstu sarakstu “Droni — valstu aviācijas iestādes”.

Paskatieties mūsu video “Ceļošana ar dronu”.

Dalīties ar šo rakstu ar citiem dronu ekspluatantiem un pilotiem

EASA ir apkopojusi šo rakstu, lai nodrošinātu, ka dronu ekspluatantiem un pilotiem, ceļojot, ir pareizā informācija. 

Nosūtiet šo lapu citiem ekspluatantiem un pilotiem!