Cestování s drony

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Plánujete, že během dovolené budete s dronem létat v jiné zemi? Pak je tento článek pro vás velmi důležitý. 

Tato stránka nastiňuje hlavní zásady týkající se platnosti registrace provozovatele dronu a jeho identifikačního čísla, vysvětluje, kde můžete použít svůj pilotní průkaz pilota dronů, a přináší informace o tom, co si musíte při cestování po Evropě i mimo ni zapamatovat. Tyto informace mohou být zajímavé i pro osoby, které do Evropy cestují s dronem z mimoevropské země.

Nové evropské nařízení o dronech, které bude plně použitelné od 31. prosince 2021, usnadní létání s drony za stejných podmínek ve většině Evropy.

Jedna registrace provozovatele dronu pro všechny členské státy EASA 

provozovatelJako provozovatel dronu se musíte zaregistrovat pouze jednou, a to ve své zemi nebo v hlavním místě podnikání. Jedinečné identifikační číslo provozovatele dronu, které vám bude vydáno, lze použít na vašem dronu či dronech ve všech členských státech EASA. 
    
Pokud drony převážíte do jiného členského státu EASA, stačí zajistit, aby vaše identifikační číslo provozovatele dronu získané ve vaší zemi nebo v místě podnikání bylo na vašem dronu či dronech jasně viditelné.

Platnost osvědčení pilota dronu napříč členskými státy

pilotPodle nového evropského nařízení o dronech budou všechna osvědčení pilota dronu vydaná kterýmkoli členským státem EASA uznávána ve všech ostatních členských státech EASA. Agentura EASA osvědčení pilota nevydává.

Pokud jste tedy absolvovali nezbytný on-line výcvik, složili zkoušku pilota dronu a získali osvědčení o způsobilosti dálkově řídícího pilota v jednom ze členských států EASA, můžete s dronem létat v kterémkoli jiném členském státě EASA.

Cestování s dronem mimo EvropuCestování mimo Evropu

Cestujete-li s dronem kamkoli mimo Evropu, musíte se řídit platnými vnitrostátními právními předpisy pro provoz a létání dronů.

Ve státech se systémem dobré regulace dronů bude většina obecných otázek (registrace, identifikační číslo, výcvik a zkouška pilota, osvědčení pilota, kde se může létat nebo kde se létat nemůže atd.) řešena konceptuálně velmi podobně jako v členských státech EASA.

Registrace provozovatele a osvědčení pilota dronu vydané vnitrostátními leteckými úřady v členských státech EASA však ve státech, které nejsou členskými státy EASA, nejsou uznávány automaticky.

Budete se muset obrátit na letecké úřady států, které hodláte navštívit, a tam zjistit, jaké jsou postupy.

Osoby žijící mimo EU, které Evropu navštíví Cestování do EU

Pokud máte bydliště ve státě, který není členským státem EASA, a plánujete navštívit členský stát EASA a provozovat tam drony, musíte se zaregistrovat jako provozovatel dronu u vnitrostátního leteckého úřadu prvního státu EASA, ve kterém je hodláte provozovat.
    
Jakmile jste registrováni ve vašem hostitelském členském státě EASA, tato registrace bude platná ve všech ostatních členských státech EASA. V jiném členském státě EASA už se nemusíte znovu registrovat.

V jednom z členských států EASA také musíte absolvovat výcvik, složit on-line zkoušku a získat osvědčení pilota dronu a získat evropské osvědčení. Některé vnitrostátní letecké úřady nabízejí výcvik a možnost složit zkoušku v angličtině. 
A samozřejmě musíte splňovat evropské předpisy týkající se dronů. 

Při přípravě na svoji cestu věnujte dostatek času ověření všech informací o dronech zveřejněných na stránkách EASA Pro a projděte si seznam členských států EASA v části „Drony – vnitrostátní letecké úřady“.

Podívejte se na naše video „Cestování s drony“.

Sdílejte tento článek s ostatními provozovateli dronů a piloty

Agentura EASA připravila tento článek s cílem poskytnout provozovatelům dronů i pilotům cestujícím s drony správné informace. 

Sdílejte tuto stránku s ostatními provozovateli a piloty!