Cestovanie s dronmi

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Plánujete počas dovolenky lietať s dronom v inej krajine? Potom je tento článok pre vás veľmi dôležitý. 

Na tejto stránke sú uvedené najdôležitejšie informácie týkajúce sa platnosti registračného identifikačného čísla prevádzkovateľa dronu, vysvetľuje sa, kde môžete svoj preukaz spôsobilosti pilota dronu použiť a prináša vám informácie o tom, na čo musíte pamätať pri cestovaní po Európe a mimo nej. Môže byť pre vás zaujímavá aj vtedy, ak s dronom prichádzate z mimoeurópskej krajiny.

Nové európske nariadenie o dronoch, ktoré sa bude v plnej miere uplatňovať od 31. decembra 2021, uľahčí lietanie s dronmi za rovnakých podmienok na väčšine územia Európy.

Jedna registrácia prevádzkovateľa dronu pre všetky členské štáty EASA 

PrevádzkovateľAko prevádzkovateľ dronu sa musíte zaregistrovať len raz, a to v krajine svojho pobytu alebo hlavnom mieste výkonu práce. Jedinečné registračné identifikačné číslo prevádzkovateľa dronu, ktoré vám bude vydané, môžete použiť na svojom drone (svojich dronoch) vo všetkých členských štátoch EASA. 
    
Ak prevážate drony do iného členského štátu EASA, stačí iba zaistiť, aby registračné identifikačné číslo prevádzkovateľa získané vo vašej krajine pobytu alebo hlavnom mieste výkonu práce, bolo na vašom drone (vašich dronoch) jasne viditeľné.

Platnosť preukazu spôsobilosti pilota dronu v členských štátoch EASA

pilotPodľa nového európskeho nariadenia o dronoch všetky preukazy spôsobilosti pilota dronu, ktoré boli vydané jedným z členských štátov EASA, sa uznávajú vo všetkých ostatných členských štátoch EASA. Agentúra EASA preukazy spôsobilosti pilota nevydáva

Ak ste teda ukončili potrebný online výcvik, úspešne ste absolvovali skúšku pilota dronu a získali ste osvedčenie spôsobilosti pilota na diaľku v jednom z členských štátov EASA, môžete s dronom lietať v ktoromkoľvek inom členskom štáte EASA.

Cestovanie s dronom mimo EurópuCestujte mimo EÚ

Ak cestujete s dronom kdekoľvek mimo členských štátov EASA, musíte sa riadiť platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi pre prevádzkovanie dronov a lietanie s dronmi.

V štátoch, v ktorých je systém s dronmi dobre regulovaný, je väčšina všeobecných aspektov (registrácia, identifikačné číslo, výcvik a skúška pilota, osvedčenie spôsobilosti pilota, kde sa môže lietať alebo kde sa lietať nemôže atď.) koncepčne veľmi podobná úpravám zavedeným v členských štátoch EASA.

Identifikačné čísla prevádzkovateľov dronu a osvedčenia spôsobilosti pilotov dronu, ktoré vydali orgány v členských štátoch EASA, však nie sú v krajinách, ktoré nie sú členskými štátmi EASA, automaticky uznané.

Na to, aby ste zistili, ako máte postupovať, sa musíte obrátiť na orgány civilného letectva krajín, ktoré plánujete navštíviť.

Rezidenti z krajín mimo EÚ, ktorí navštívia Európu Cestujte do EÚ

Ak máte bydlisko v krajine, ktorá nie je členským štátom EASA, a máte v úmysle navštíviť krajinu, ktorá je členským štátom EASA, a prevádzkovať v nej dron, musíte sa zaregistrovať ako prevádzkovateľ dronu vo vnútroštátnom orgáne civilného letectva prvého štátu EASA, v ktorom chcete začať prevádzku.
    
Po zaregistrovaní v hostiteľskom členskom štáte EASA, bude táto registrácia platná vo všetkých ostatných členských štátoch EASA. V inom členskom štáte EASA sa už nemusíte znova registrovať.

V jednom z členských štátov EASA sa musíte tiež zúčastniť na výcviku a úspešne absolvovať online skúšku na získanie osvedčenia pilota. Niektoré vnútroštátne orgány civilného letectva ponúkajú možnosť absolvovať výcvik a skúšky v angličtine. 
A samozrejme, musíte spĺňať európske predpisy týkajúce sa dronov. 

Pri príprave na svoju cestu si vyhraďte dosť času na to, aby ste si prečítali všetky informácie o dronoch, ktoré boli uverejnené na stránkach EASA Pro. Prejdite si tiež zoznam členských štátov EASA v časti s názvom Drony – vnútroštátne orgány civilného letectva.

Pozrite si naše video Travelling with a drone (Cestovanie s dronom).

Informujte o tomto článku iných prevádzkovateľov dronov a pilotov dronov.

Agentúra EASA pripravila tento článok, aby mali prevádzkovatelia a piloti dronov pri cestovaní k dispozícii správne informácie. 

Zdieľajte túto stránku s ostatnými prevádzkovateľmi a pilotmi!