Drönaroperatörer och drönarpiloter

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Som en del av årets julserie om drönare har Easa sammanställt information till dig om de viktigaste skillnaderna mellan en drönaroperatör och en drönarpilot i fritidskategorin (även känd som den ”öppna” kategorin).

Om du läser denna enkla förklaring och följer vägledningen kommer du att bli redo att ge dig av och njuta av att flyga på ett lagligt och ansvarsfullt sätt. 

Drönaroperatör och drönarpilot – vad är skillnaden? 

drönaroperatörikon En drönaroperatör är en person eller organisation som äger eller hyr en eller flera registrerade drönare. Tillverkare och/eller försäljare av drönare registrerar inga drönare. Du måste själv ta initiativet till att registrera dig vid din nationella luftfartsmyndighet i landet där du är bosatt eller har din huvudsakliga verksamhet.  
drönarpilotikon En drönarpilot är den som faktiskt flyger drönaren, utan att nödvändigtvis äga eller hyra den.

Och ja, du kan vara både drönaroperatör och drönarpilot om du äger eller hyr en drönare och också flyger drönare.

Alla kombinationer är möjliga. En operatör kan bestämma sig för att inte vara pilot, men kommer att vara ansvarig för drönaren/drönarna och vad som sker med den eller dem. Han eller hon kan till exempel ansvara för en flotta av drönare åt ett litet företag och ha en eller flera piloter anställda.

Man kan också bara vara pilot utan att själv äga drönare och således inte vara operatör.

Drönaroperatörers och drönarpiloters huvudsakliga ansvarsområden

 

drönaroperatörikon Drönaroperatör

drönarpilotikon Drönarpilot

Försäkringar

Drönaroperatören måste ha rätt försäkring, även om någon annan flyger drönaren. Kontrollera med din nationella luftfartsmyndighet.

Det är bra om piloterna kontrollerar att det finns en försäkring innan de flyger.

Registrering

Drönaroperatören måste registrera sig vid sin nationella luftfartsmyndighet. Drönare i den öppna kategorin registreras aldrig i egen rätt – bara operatören behöver registrera sig.

Innan du flyger drönaren är det bra att kontrollera om operatören är registrerad.

Id-nummer för registrering

När du har registrerat dig som drönaroperatör får du ett id-nummer. Du måste fästa samma id-nummer på drönaren eller de drönare du äger.

Drönarpiloten ansvarar inte för detta, men det är bra att kontrollera att operatörens id-nummer finns på drönaren som han eller hon flyger.

Pilotprov

Innan du överlämnar din drönare är det bra om du kontrollerar att de utsedda piloterna har genomgått nödvändig utbildning på nätet, har klarat webbprovet för piloter och har ett giltigt pilotcertifikat.

Drönarpiloten måste fullgöra nödvändig utbildning på nätet, klara ett pilotprov och skaffa ett giltigt kompetensbevis för fjärrpiloter (som gäller i 5 år).

ANMÄRKNING: Se till att du genomgår en utbildning på nätet som erbjuds av din nationella luftfartsmyndighet. Det gör att du kan få rätt certifikat utfärdat.

De viktigaste punkterna sammanfattas i Easas infografik för drönare.

Information om andra drönarkategorier finns i EASA Pro.

Registrering och id-nummer för drönaroperatörer Registrerings-id för drönaroperatörer

  • Registrera dig på nätet hos din nationella luftfartsmyndighet (som operatör och inte som pilot). 
  • Du får då ett id-nummer som drönaroperatör (som används för att identifiera operatören och inte drönaren).
  • Sätt operatörens registrerings-id på den eller de drönare du äger. Om du har fler än en drönare ska samma nummer finnas på alla drönare.
  • Du måste se till att detta nummer syns någorlunda tydligt på drönaren/drönarna (se exempel). En graverad skylt är det bästa. Vissa myndigheter utfärdar en qr-kod i stället för ett nummer. Den måste kunna läsas/skannas på nära håll när drönaren står på marken.

 

Utbildning och prov för drönarpiloter. 

  • Gå en utbildning på nätet hos din nationella luftfartsmyndighet.drönarpilot prov certifikat
  • Gör det enkla provet för drönarpiloter på nätet.
  • Piloten får ett drönarpilotcertifikat (se exempel på certifikat).
  • Easa har förberett ett paket med vägledningsmaterial, videor, vanliga frågor och infografik och lagt ut det på EASA Light.
  • Med informationen får du allt du behöver för att bedriva verksamhet med och flyga drönare på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Läs vår tidigare artikel, där vi sammanställt en stor mängd information.

Senare i december kan du i EASA Light läsa en ny artikel med mer information om hur du reser med drönare och vad du bör tänka på när du bedriver verksamhet med och flyger drönare i en annan Easa-medlemsstat eller utanför Europa.

Dela denna artikel med andra drönaroperatörer och drönarpiloter

Easa har sammanställt denna artikel för att göra drönaroperatörer och drönarpiloter medvetna om sitt ansvar. Dela denna sida med andra operatörer och piloter!