Χειριστές και πιλότοι μη επανδρωμένου αεροσκάφους (δρόνου)

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Στο πλαίσιο της σειράς για τους δρόνους αυτά τα Χριστούγεννα, ο EASA συγκέντρωσε για εσάς ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις κύριες διαφορές μεταξύ χειριστή και πιλότου δρόνου στην κατηγορία αναψυχής (γνωστή ως «ανοιχτή» κατηγορία).

Αφού διαβάσετε αυτήν την απλή περιγραφή και ακολουθήσετε τις οδηγίες, θα είστε έτοιμοι να κατακτήσετε τους αιθέρες και να απολαύσετε τις πτήσεις σας νόμιμα και υπεύθυνα. 

Χειριστής δρόνου και πιλότος δρόνου – ποια είναι η διαφορά; 

εικονίδιο χειριστή δρόνου Ο χειριστής δρόνου είναι οποιοδήποτε άτομο ή οργανισμός κατέχει ή νοικιάζει έναν ή περισσότερους καταχωρισμένους δρόνους. Οι κατασκευαστές δρόνων και/ή οι έμποροι λιανικής δεν πραγματοποιούν την καταχώριση δρόνων. Θα πρέπει να αναλάβετε την πρωτοβουλία να καταχωριστείτε στην Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, στη χώρα διαμονής ή τον κύριο τόπο άσκησης της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας.  
εικονίδιο πιλότου δρόνου Ο πιλότος δρόνου είναι το άτομο που πετά τον δρόνο, χωρίς απαραίτητα να του ανήκει ή να τον νοικιάζει.

Και ναι, μπορείτε να έχετε και τις δύο ιδιότητες, χειριστή και πιλότου δρόνου εάν σας ανήκει ή νοικιάζετε έναν δρόνο και εκτελείτε πτήσεις με αυτόν.

Όλοι οι συνδυασμοί είναι δυνατοί. Ένας χειριστής μπορεί να αποφασίσει να μην είναι πιλότος, αλλά θα έχει την ευθύνη για τον/τους δρόνο/-ους και για όσα γίνονται με αυτόν ή με αυτούς. Για παράδειγμα, μπορεί να έχει υπό την ευθύνη του έναν στόλο δρόνων για μια μικρή επιχείρηση και να απασχολεί έναν ή περισσότερους πιλότους.

Επίσης, ένα άτομο μπορεί να είναι μόνο πιλότος του δρόνου χωρίς να του ανήκει, επομένως να μην είναι χειριστής.

Οι κύριες ευθύνες των χειριστών και των πιλότων των δρόνων

 

εικονίδιο χειριστή δρόνου Χειριστής δρόνου

εικονίδιο πιλότου δρόνου Πιλότος δρόνου

Ασφάλιση

Ο χειριστής του δρόνου πρέπει να διαθέτει κατάλληλη ασφάλιση, ακόμη και αν κάποιο άλλο άτομο πιλοτάρει τον δρόνο. Απευθυνθείτε στην Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Θα είναι καλό οι πιλότοι να βεβαιώνονται ότι ο δρόνος καλύπτεται από ασφάλιση πριν από την πτήση.

Καταχώριση αριθμού κυκλοφορίας

Ο χειριστής του δρόνου πρέπει να καταχωριστεί στην οικεία Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Οι δρόνοι που ανήκουν στην ανοιχτή κατηγορία δεν καταχωρίζονται ποτέ αυτόνομα, μόνο ο χειριστής πρέπει να καταχωριστεί.

Πριν πετάξετε τον δρόνο, θα είναι καλό να ελέγξετε εάν ο χειριστής είναι καταχωρισμένος.

Αναγνωριστικός αριθμός κυκλοφορίας

Μόλις καταχωριστείτε ως χειριστές δρόνου, θα λάβετε έναν αναγνωριστικό αριθμό κυκλοφορίας. Πρέπει να τοποθετήσετε τον ίδιο αναγνωριστικό αριθμό στον δρόνο ή τους δρόνους που σας ανήκουν.

Ο πιλότος του δρόνου δεν είναι υπεύθυνος για αυτό, αλλά θα ήταν καλό να ελέγξει ότι στον δρόνο που πετάει έχει τοποθετηθεί ο αναγνωριστικός αριθμός του χειριστή.

Εξετάσεις πιλότου

Πριν παραδώσετε τον δρόνο σας, θα ήταν καλό να ελέγξετε ότι ο/οι καθορισμένος/-οι πιλότος/-οι έχει/-ουν ολοκληρώσει την απαραίτητη ηλεκτρονική εκπαίδευση πιλότου, έχει/-ουν περάσει την ηλεκτρονική εξέταση πιλότου και ότι διαθέτει/-ουν έγκυρο πτυχίο πιλότου.

Ο πιλότος του δρόνου πρέπει να ολοκληρώσει την απαραίτητη ηλεκτρονική εκπαίδευση, να περάσει μια εξέταση πιλότου και να αποκτήσει έγκυρο πτυχίο ικανότητας πιλότου εξ αποστάσεως (ισχύει για 5 χρόνια).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε παρακολουθήσει την ηλεκτρονική εκπαίδευση που παρέχεται από την Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Επιτρέπει την έκδοση της σωστής άδειας.

Ρίξτε μια ματιά στα Γραφήματα για τους δρόνους του EASA για μια σύνοψη των βασικών σημείων.

Για πληροφορίες σχετικά με άλλες κατηγορίες δρόνων, επισκεφτείτε το EASA Pro.

Καταχώριση και αναγνωριστικός αριθμός χειριστή δρόνου Αναγνωριστικός αριθμός καταχώρισης χειριστή δρόνου

  • Εγγραφείτε στο ηλεκτρονικό μητρώο της Εθνικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ως χειριστής δρόνου, όχι ως πιλότος). 
  • Θα λάβετε έναν αναγνωριστικό αριθμό χειριστή δρόνου (που προσδιορίζει τον χειριστή και όχι τον ίδιο τον δρόνο).
  • Τοποθετήστε τον αναγνωριστικό αριθμό καταχώρισης του χειριστή στους δρόνους που σας ανήκουν. Εάν έχετε περισσότερους από έναν δρόνους, ο ίδιος αριθμός πρέπει να αναγράφεται σε όλους.
  • Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι αυτός ο αριθμός είναι ευδιάκριτος στον δρόνο (δείτε δείγμα). Ο καλύτερος τρόπος είναι μια χαραγμένη πινακίδα. Ορισμένες αρχές εκδίδουν έναν κωδικό QR αντί για αριθμό. Πρέπει να είναι ευανάγνωστος/να μπορεί να σαρωθεί από κοντά όταν ο δρόνος βρίσκεται στο έδαφος.

 

Εκπαίδευση και εξέταση πιλότων δρόνου 

  • Εκπαιδευτείτε ηλεκτρονικά στην Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.εξέταση για άδεια χειριστή δρόνου
  • Περάστε την απλή ηλεκτρονική εξέταση πιλότου δρόνου.
  • Ο πιλότος λαμβάνει άδεια πιλότου δρόνου (δείτε δείγμα άδειας).
  • Ο EASA ετοίμασε ένα πακέτο με υλικό καθοδήγησης, βίντεο, συχνές ερωτήσεις και γραφήματα και το δημοσίευσε στο EASA Light.
  • Οι πληροφορίες διασφαλίζουν ότι έχετε τα πάντα στη διάθεσή σας, έτσι ώστε να μπορείτε να χειρίζεστε και να πετάτε δρόνους με ασφάλεια και υπευθυνότητα.

Ρίξτε μια ματιά στο προηγούμενό μας άρθρο, το οποίο περιέχει πολλές πληροφορίες.

Επισκεφτείτε ξανά το EASA Light αργότερα τον Δεκέμβριο για ένα νέο άρθρο με περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς μπορείτε να ταξιδεύετε με τον δρόνο σας, τι πρέπει να έχετε υπόψη όταν χειρίζεστε και πετάτε έναν δρόνο σε άλλο κράτος μέλος του EASA ή εκτός Ευρώπης.

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο σε άλλους χειριστές και πιλότους δρόνου

Ο EASA συνέταξε αυτό το άρθρο προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι χειριστές και οι πιλότοι έχουν επίγνωση των ευθυνών τους. Κοινοποιήστε αυτήν τη σελίδα σε άλλους χειριστές και πιλότους!