Provozovatelé dronů a piloti dronů

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

V rámci našeho seriálu o dronech pro vás v této vánoční době agentura EASA shromáždila některé informace o hlavních rozdílech mezi provozovatelem dronu a pilotem dronu v kategorii rekreačních dronů (známé jako „otevřená“ kategorie).

Až si přečtete toto jednoduché vysvětlení a budete-li postupovat podle pokynů, budete připraveni vyrazit objevovat nebe a užívat si své lety legálně a odpovědně. 

Provozovatel dronu a pilot dronu – jaký je v tom rozdíl? 

ikona provozovatele dronu Provozovatel dronu je jakákoli osoba nebo organizace, která vlastní nebo pronajímá jeden nebo více registrovaných dronů. Výrobci dronů a/nebo maloobchodníci drony neregistrují. Z vlastní iniciativy se musíte zaregistrovat u svého vnitrostátního leteckého úřadu v zemi bydliště nebo v místě hlavní provozovny.  
ikona pilota dronu Pilot dronu je osoba, která s dronem skutečně létá, ale nemusí ho nutně vlastnit nebo pronajímat.

A ano, můžete být obojím, provozovatelem dronu i jeho pilotem, a to pokud dron vlastníte nebo si ho pronajímáte a také s dronem létáte.

Všechny kombinace jsou možné. Provozovatel se může rozhodnout, že nebude pilotem, ale za drony a za to, co se s nimi dělá, bude odpovědný. Ve své zodpovědnosti například může mít flotilu dronů pro malý podnik a může zaměstnávat jednoho nebo více pilotů.

Někdo jiný může být pouze pilotem, aniž by sám dron vlastnil, a tudíž není provozovatelem.

Hlavní povinnosti provozovatelů dronů a pilotů dronů

 

ikona provozovatele dronu Provozovatel dronu

ikona pilota dronu Pilot dronu

Pojištění

Provozovatel dronu musí mít uzavřené odpovídající pojištění, a to i když dron pilotuje někdo jiný. Ověřte si u svého vnitrostátního leteckého úřadu.

Bylo by vhodné, aby piloti ještě před letem ověřili, zda takové pojištění je uzavřené.

Registrace

Provozovatel dronu se musí registrovat u svého vnitrostátního leteckého úřadu. Drony, které spadají do otevřené kategorie, nejsou nikdy registrovány samy o sobě, musí se zaregistrovat pouze provozovatel.

Před letem s dronem by bylo vhodné ověřit, zda provozovatel je registrován.

Registrační identifikační číslo

Poté, co se zaregistrujete jako provozovatel dronů, obdržíte registrační identifikační číslo. Toto identifikační číslo musíte upevnit na dron nebo drony, které vlastníte.

Za to není odpovědný pilot dronu, bylo by však vhodné, aby ověřil, že na dronu, se kterým létá, je identifikační číslo provozovatele upevněné.

Zkoušky pilota

Ještě předtím, než svůj dron předáte, bylo by vhodné ověřit, zda určení piloti absolvovali nezbytný pilotní on-line výcvik, složili on-line pilotní zkoušky a mají platný průkaz způsobilosti pilota.

Pilot dronu musí absolvovat nezbytný on-line výcvik, složit pilotní zkoušku a získat platný průkaz způsobilosti dálkově řídícího pilota (platný po dobu 5 let):

POZN.: Ujistěte se, že se účastníte on-line výcviku, který nabízí váš vnitrostátní letecký úřad. Bude vám tak moci být vydán správný průkaz způsobilosti.

Podívejte se na stránku „Infografika pro drony“ agentury EASA, kde naleznete shrnutí hlavních bodů.

Informace o dalších kategoriích dronů naleznete na stránkách EASA Pro.

Číslo registrace provozovatele dronu a identifikační číslo Identifikační číslo provozovatele dronu

  • Zaregistrujte se on-line u svého vnitrostátního leteckého úřadu (jako provozovatel, nikoli jako pilot). 
  • Obdržíte identifikační číslo provozovatele dronu (které označuje provozovatele, nikoli vlastní dron).
  • Vyznačte registrační identifikační číslo provozovatele dronu na všechny drony, které vlastníte. Pokud máte více než jeden dron, toto číslo se musí uvést na všech dronech.
  • Musíte zajistit, aby toto číslo bylo na dronech řádně viditelné (viz příklad). Nejlepší způsob představuje vyrytý štítek. Některé úřady vydávají namísto čísla kód QR. Když je dron na zemi, číslo musí být zblízka čitelné a kód QR musí být možné oskenovat

 

Výcvik pilotů dronu a zkouška 

  • Absolvujte on-line výcvik u vašeho vnitrostátního leteckého úřadu.průkaz způsobilosti pilota dronu
  • Absolvujte on-line jednoduchou zkoušku pilota dronů.
  • Pilot získá průkaz způsobilosti pilota dronů (viz vzorový průkaz způsobilosti).
  • Agentura EASA připravila soubor poradenských materiálů, videí, často kladených otázek a infografik a zveřejnila ho na stránkách EASA Light.
  • Tyto informace zajišťují, že máte na dosah ruky vše, co je k dispozici, abyste své drony mohli provozovat bezpečně a odpovědně.

Podívejte se na náš předchozí článek, v němž jsme shromáždili mnoho informací.

V prosinci se znovu podívejte na stránky EASA Light, naleznete tam nový článek s podrobnějšími informacemi o tom, jak cestovat s dronem a co mít na paměti při provozu a pilotování dronu v jiném členském státě EASA nebo mimo Evropu.

Sdílejte tento článek s ostatními provozovateli a piloty dronů

Agentura EASA připravila tento článek s cílem zajistit, aby si provozovatelé dronů a piloti byli vědomi svých povinností. Sdílejte tuto stránku s ostatními operátory a piloty!