Droneoperatører og fjernpiloter

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Som led i vores serie om droner denne jul har EASA samlet nogle oplysninger til dig om de vigtigste forskelle mellem droneoperatører og en fjernpiloter i fritidskategorien (den "åbne" kategori).

Når du har læst denne enkle forklaring og fulgt vejledningen, kan du roligt stige til vejrs og nyde at flyve lovligt og ansvarligt. 

Droneoperatør og fjernpilot – Hvad er forskellen? 

droneoperatørikon En droneoperatør er enhver person eller organisation, der ejer eller lejer én eller flere registrerede droner. Droneproducenter og/eller -forhandlere registrerer ikke droner. Du skal selv sørge for at registrere dig hos din nationale luftfartsmyndighed i dit bopælsland eller det land, hvor du har din hovedforretningsadresse.  
fjernpilotikon En fjernpilot er en person, der faktisk flyver en drone, uden nødvendigvis at eje eller leje den.

Og ja, du kan være begge dele – både droneoperatør og fjernpilot – hvis du ejer eller lejer en drone og også flyver den.

Alle kombinationer er mulige En operatør kan beslutte ikke at være pilot, men være ansvarlig for dronen/dronerne, og hvad den/de bruges til. For eksempel kan vedkommende drive en lille virksomhed med en flåde af droner og have en eller flere piloter ansat.

En person kan også bare være pilot uden selv at eje en drone – altså ikke være operatør.

Droneoperatører og fjernpiloters hovedansvarsområder

 

droneoperatørikon Droneoperatør

fjernpilotikon Fjernpilot

Forsikring

Droneoperatøren skal have den rigtige forsikring, selvom dronen flyves af en anden. Tjek med din nationale luftfartsmyndighed.

Piloter bør kontrollere, at der er styr på forsikringen, inden de flyver.

Registrering

Droneoperatøren skal registrere sig hos sin nationale luftfartsmyndighed. I den åbne kategori registreres selve dronerne aldrig. Det er operatøren, der skal registreres.

Før du flyver dronen, bør du kontrollere, om operatøren er registreret

Registrerings-/ID-nummer

Når du har registreret dig som droneoperatør, modtager du et registrerings-/ID-nummer Du skal sætte det samme ID-nummer på den/de drone(r), du ejer.

Dette er ikke fjernpilotens ansvar, men denne bør kontrollere, at operatørens ID-nummer er påsat den drone, han/hun flyver.

Pilotprøve

Før du udleverer din drone, bør du kontrollere, at den/de udpegede pilot(er) har gennemgået den krævede online-pilottræning, har bestået online-pilotprøven og har et gyldigt pilotcertifikat.

Fjernpiloten skal gennemføre den nødvendige onlinetræning, bestå en pilotprøve og erhverve et gyldigt fjernpilotkvalifikationsbevis (gyldigt i 5 år).

BEMÆRK: Sørg for, at du følger en onlinetræning tilbudt af din nationale luftfartsmyndighed. Det gør det muligt at udstede det korrekte certifikat.

Tag et kig på EASA's "Infografik for droner" for at få et resumé af de vigtigste punkter.

Søger du information om andre dronekategorier? Besøg EASA Pro.

Droneoperatørs registrerings- og ID-nummer Droneoperatørs reg./ID

  • Registrér dig online hos din nationale luftfartsmyndighed (som operatør, ikke som pilot) 
  • Du får et ID-nummer som droneoperatør (til identifikation af dig som operatør, ikke af selve dronen).
  • Sæt operatørens registrerings-/ID-nummer på eventuelle droner, du ejer. Hvis du har mere end én drone, skal det samme nummer stå på dem alle.
  • Du skal sikre, at dette nummer er synligt på dronen/dronerne (se eksempel). Et indgraveret skilt er det bedste. Nogle myndigheder udsteder en QR-kode i stedet for et nummer. Nummeret/koden skal kunne læses/scannes på tæt hold, når dronen er på jorden

 

Træning og eksamen for fjernpiloter 

  • Få træning online hos din nationale luftfartsmyndighed.certifikat for fjernpiloteksamen
  • Bestå den enkle online fjernpiloteksamen.
  • Piloten får et fjernpilotcertifikat (se eksempel på certifikat).
  • EASA har udarbejdet en pakke med vejledningsmateriale, videoer, ofte stillede spørgsmål og infografik og offentliggjort den på EASA Light.
  • Med denne information er du sikker på, at du har alt ved hånden og kan betjene og flyve dine droner sikkert og ansvarligt.

Tag et kig tilbage på denne artikel, hvor vi har samlet en masse information.

Besøg EASA Light senere i december, hvor der vil være en ny artikel med flere detaljer om, hvordan du tager din drone med på rejse, hvad du skal huske på, når du betjener og flyver en drone i en anden EASA-medlemsstat eller uden for Europa.

Del denne artikel med andre droneoperatører og fjernpiloter

EASA har udarbejdet denne artikel, så droneoperatører og fjernpiloter er velinformerede om deres ansvar. Del denne side med andre operatører og piloter!