Droonikäitajad ja -piloodid

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Käesoleva aasta jõulude ajal avaldame sarja droonidest. Selle osana on EASA koostanud ülevaate, mis on droonikäitaja ja droonipiloodi erinevus vaba aja droonide kategoorias (avatud kategoorias).

Pärast selle lihtsa selgituse lugemist olete juhiseid järgides valmis lennutama droone seaduslikult ja vastutustundlikult. 

Droonikäitaja ja droonipiloot – mis on nende erinevus? 

droonikäitaja ikoon Droonikäitaja on isik või ühing, kes omab või rendib üht või mitut registreeritud drooni. Droonitootjad ega -müüjad ei registreeri droone. Peate drooni registreerima ise oma riiklikus lennuametis, elukoha või peamise tegevuskoha riigis.  
droonipiloodi ikoon Droonipiloot on isik, kes drooni tegelikult lennutab, ilma seda tingimata omamata või rentimata.

Ning tõesti, võimalik on olla mõlemad, kui omate või rendite drooni ja seda ka lennutate.

Kõik kombinatsioonid on võimalikud. Käitaja võib otsustada, et ta ei ole piloot, kuid vastutab drooni ja sellega toimuva eest. Näiteks võib tema vastutusel olla väikeettevõtte droonipark ja tema palgal võib olla üks või mitu droonipilooti.

Samuti saab olla ainult piloot ilma drooni omamata, seega olemata käitaja.

Droonikäitajate ja -pilootide peamised kohustused

 

droonikäitaja ikoon Droonikäitaja

droonipiloodi ikoon Droonipiloot

Kindlustus

Droonikäitajal peab olema asjakohane kindlustus, isegi kui droonipiloot on muu isik. Küsige oma riiklikust lennuametist.

Pilootidel on kasulik kontrollida enne lennutamist, et kindlustus on olemas.

Registreerimine

Droonikäitaja peab registreeruma oma riiklikus lennuametis. Avatud kategooria droone ei registreerita, registreeruma peab ainult käitaja.

Enne drooni lennutamist on kasulik kontrollida, kas käitaja on registreeritud.

Registreerimisnumber

Kui olete registreerunud droonikäitajana, saate registreerimisnumbri. Peate kinnitama registreerimisnumbri droonile või droonidele, mida omate.

Droonipiloot ei vastuta selle eest, kuid on kasulik kontrollida, et lennutataval droonil on olemas käitaja registreerimisnumber.

Piloodieksam

Enne drooni üleandmist on kasulik kontrollida, et määratud piloot (piloodid) on saanud vajaliku veebipõhise piloodikoolituse, sooritanud veebipõhise piloodieksami ja tal (neil) on kehtiv pilooditunnistus.

Droonipiloot peab läbima vajaliku veebikoolituse, sooritama piloodieksami ja saama kehtiva kaugpiloodi pädevustunnistuse (kehtib 5 aastat).

NB! Läbige veebipõhine koolitus, mida pakub teie riiklik lennuamet. See annab õige loa.

Põhipunktide kokkuvõte on EASA droonide infograafikul.

Muude droonikategooriate teave on kohas EASA Pro.

Droonikäitaja registreerimine ja registreerimisnumber Droonikäitaja registreerimisnumber

  • Registreeruge oma riikliku lennuameti veebilehel (käitajana, mitte piloodina). 
  • Saate droonikäitaja registreerimisnumbri (mis tuvastab käitaja, mitte drooni).
  • Paigaldage käitaja registreerimisnumber igale teie omanduses olevale droonile. Kui teil on mitu drooni, peab sama number olema kõigil.
  • Peate tagama, et number on droonil nähtav (vt näide). Parim on kinnitada droonile graveeritud numbriga plaat. Mõni ametiasutus annab numbri asemel QR-koodi. See peab olema loetav/skannitav lähedalt, kui droon on maapinnal.

 

Droonipiloodi koolitus ja eksam 

  • Läbige oma riikliku lennuameti veebikoolitus.droonipiloodi eksam ja luba
  • Sooritage lihtne droonipiloodi veebieksam.
  • Piloot saab droonipiloodi loa (vt näidis).
  • EASA on koostanud juhendite, videote, korduvate küsimuste ja infograafikute paketi ning avaldanud selle kohas EASA Light.
  • See teave tagab, et teil on kõik vajalik, et käitada ja lennutada droone ohutult ja vastutustundlikult.

Meie eelmises artiklis on rohkesti teavet.

Külastage kohta EASA Light uuesti detsembris, mil seal on uus artikkel, kuidas reisida koos drooniga ning mida peab teadma, et käitada ja lennutada drooni muus EASA liikmesriigis või väljaspool Euroopat.

Jagage artiklit teiste droonikäitajate ja -pilootidega

EASA on koostanud käesoleva artikli, et droonikäitajad ja -piloodid teaksid oma kohustusi. Jagage seda lehte käitajate ja pilootidega!