Prevádzkovatelia a piloti dronov

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

V rámci série dokumentov venovaných tematike dronov pre vás agentúra EASA v tomto vianočnom čase zhromaždila niekoľko informácií o hlavných rozdieloch medzi prevádzkovateľom dronu a pilotom dronu v kategórii lietadiel určených na rekreačné lietanie (známej aj ako otvorená kategória).

Ak si prečítate tieto jednoduché vysvetlenia a budete postupovať podľa pokynov, budete pripravený nielen vyraziť a objavovať nebo, ale si aj zákonne a zodpovedne užívať svoje lety. 

Prevádzkovateľ dronu a pilot dronu – aký je v tom rozdiel? 

ikona pre prevádzkovateľa dronu Prevádzkovateľ dronu je každá osoba alebo organizácia, ktorá vlastní alebo prenajíma jeden alebo viacero registrovaných dronov. Výrobcovia dronov a/alebo maloobchodní predajcovia drony neregistrujú. Musíte preto prevziať iniciatívu a zaregistrovať sa vo vnútroštátnom orgáne civilného letectva, a to v krajine svojho pobytu alebo hlavnom mieste výkonu práce.  
ikona pre pilota dronu Pilot dronuoznačuje osobu, ktorá s dronom skutočne lieta, nemusí však dron nevyhnutne vlastniť ani prenajímať.

A áno, môžete byť obidvomi osobami zároveň, prevádzkovateľom dronu i jeho pilotom, a to v prípade, že dron vlastníte alebo prenajímate a zároveň s dronom lietate.

Všetky kombinácie sú možné. Prevádzkovateľ sa môže rozhodnúť, že nebude pilotom, bude však zodpovedať za drony a za to, čo sa s nimi robí. Napríklad, môže mať letku dronov v rámci malého podniku, za ktorú nesie zodpovednosť, a môže zamestnávať jedného alebo viacerých pilotov.

Takisto iná osoba môže byť len pilotom bez toho, aby sama dron vlastnila, a teda nie je prevádzkovateľom.

Hlavné povinnosti prevádzkovateľov dronov a pilotov dronov

 

ikona pre prevádzkovateľa dronu Prevádzkovateľ dronu

ikona pre pilota dronu Pilot dronu

Poistenie

Prevádzkovateľ dronu musí  mať uzavreté príslušné poistenie, aj keď dron pilotuje niekto iný. Overte si to vo svojom vnútroštátnom orgáne civilného letectva.

Bolo by vhodné, aby si piloti ešte pred letom overili, či je takéto poistenie uzavreté.

Registrácia

Prevádzkovateľ dronu sa musí zaregistrovať vo vnútroštátnom orgáne civilného letectva. Drony, ktoré patria do otvorenej kategórie, nie sú nikdy samy osebe registrované, musí sa zaregistrovať iba prevádzkovateľ.

Predtým, ako budete lietať s dronom by bolo vhodné  si overiť, či je prevádzkovateľ zaregistrovaný.

Registračné identifikačné číslo

Po tom, ako sa zaregistrujete ako operátor dronu, dostanete registračné identifikačné číslo. Toto isté identifikačné číslo musíte umiestniť na dron alebo drony, ktoré vlastníte.

Za to nenesie zodpovednosť pilot dronu, bolo by však vhodné, aby si overil, či je na drone, s ktorým lieta, umiestnené identifikačné číslo prevádzkovateľa.

Skúška pilota

Predtým, ako svoj dron niekomu odovzdáte, bolo by vhodné si overiť, či sa určený (-í) pilot (-i) zúčastnil (-i) na potrebnom online pilotnom výcviku, či absolvovali skúšku pilota a či majú platný preukaz spôsobilosti pilota.

Pilot dronu musí absolvovať potrebný online výcvik, zložiť skúšku pilota a získať platný preukaz spôsobilosti pilota na diaľku (platný na 5 rokov).

POZNÁMKA: Uistite sa, že ste sa prihlásili do online výcviku organizovaného vaším vnútroštátnym orgánom civilného letectva. Bude vám tak vydaný správny preukaz spôsobilosti.

Pre zhrnutie hlavných bodov si pozrite infografiku pre drony.

Ak chcete získať ďalšie informácie o iných kategóriách dronov, navštívte stránku EASA Pro.

Registračné a identifikačné číslo prevádzkovateľa dronuRegistračné a identifikačné číslo prevádzkovateľa dronu

  • Zaregistrujte sa online vo svojom vnútroštátnom orgáne civilného letectva (ako prevádzkovateľ, nie ako pilot). 
  • Dostanete identifikačné číslo prevádzkovateľa dronu (ktoré označuje prevádzkovateľa a nie samotný dron).
  • Umiestnite registračné identifikačné číslo prevádzkovateľa na všetky drony, ktoré vlastníte. Ak máte viac ako jeden dron, toto číslo sa musí uviesť na všetkých dronoch.
  • Musíte zaistiť, aby bolo toto číslo na dronoch riadne viditeľné (pozri príklad). Najlepším spôsobom je vyryť číslo na dosku. Niektoré orgány vydávajú namiesto čísla kód QR. Keď je dron na zemi, číslo musí byť zblízka čitateľné a kód QR sa musí dať oskenovať.

 

Výcvik pilotov dronov a skúška 

  • Zúčastnite sa na online výcviku vo vašom vnútroštátnom orgáne civilného letectva.Preukaz spôsobilosti pilota dronu
  • Absolvujte online jednoduchú skúšku pilota dronu.
  • Pilot získa preukaz spôsobilosti pilota dronu (pozri vzorový preukaz).
  • Agentúra EASA pripravila súbor pokynov, videí, častých otázok a infografík a uverejnil ich na stránkach EASA Light.
  • Vďaka týmto informáciám budete vedieť, čo všetko potrebujete mať poruke, aby ste mohli svoje drony prevádzkovať bezpečne a zodpovedne.

Prečítajte si náš predchádzajúci článok, do ktorého sme zahrnuli mnoho informácií.

V decembri neskôr znova navštívte stránky EASA Light, kde nájdete nový článok s podrobnejšími informáciami o tom, ako cestovať s dronom a na čo treba pamätať pri prevádzke a pilotovaní dronu v inom členskom štáte EASA alebo mimo Európy.

Informujte o tomto článku iných prevádzkovateľov dronov a pilotov dronov.

Agentúra EASA zostavila tento článok s cieľom zaistiť, aby boli prevádzkovatelia a piloti dronov informovaní o svojich povinnostiach. Zdieľajte túto stránku s ostatnými prevádzkovateľmi a pilotmi!