Exploitanten en piloten van drones

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

In het kader van onze serie over drones heeft EASA met het oog op de komende kerstdagen informatie samengesteld over de grootste verschillen tussen een drone-exploitant en een dronepiloot in de vrijetijdscategorie (ook wel de “open categorie” genoemd).

Nadat u deze korte toelichting hebt gelezen en de aanwijzingen hebt opgevolgd, bent u klaar om uw vleugels uit te slaan en uw drone volgens de wet en op verantwoordelijke wijze te gebruiken. 

Drone-exploitant of dronepiloot – wat is het verschil? 

icoon drone-exploitant Een drone-exploitant is een persoon of een organisatie die één of meer geregistreerde drones bezit of huurt. Dronefabrikanten en/of dronehandelaren laten hun drones zelf niet registreren. U moet uw drone op eigen initiatief laten registreren bij uw nationale luchtvaartautoriteit in het land waar u woont of waar de hoofdzetel van uw bedrijf is gevestigd.  
icoon dronepiloot Een dronepiloot is degene die de drone daadwerkelijk bestuurt, zonder dat hij of zij eigenaar of huurder van de drone hoeft te zijn.

En jazeker: u kunt tegelijkertijd drone-exploitant én dronepiloot zijn als u een drone bestuurt waarvan u de eigenaar of huurder bent.

Alle combinaties zijn mogelijk. Exploitanten kunnen ervan afzien met hun drones te vliegen. Zij behouden dan nog wel de verantwoordelijkheid voor de drones en wat daarmee gebeurt. Zij kunnen bijvoorbeeld als kleine ondernemer een dronevloot onderhouden en één of meer piloten in de arm nemen.

Anderzijds kan iemand piloot zijn zonder zelf een drone te bezitten. Die persoon is dan geen drone-exploitant.

Voornaamste verantwoordelijkheden van drone-exploitanten en dronepiloten

 

icoon drone-exploitant Drone-exploitant

icoon dronepiloot Dronepiloot

Verzekering

Het is de verplichting van de drone-exploitant om de juiste verzekering af te sluiten voor de drone, ook al vliegt iemand anders ermee. Neem contact op met uw nationale luchtvaartautoriteit om na te gaan welke vereisten voor u gelden.

Piloten doen er goed aan te controleren of een drone verzekerd is voordat ze ermee gaan vliegen.

Registratie

Drone-exploitanten moeten zich inschrijven bij hun nationale luchtvaartautoriteit. Drones die tot de open categorie behoren, hoeven zelf niet te worden geregistreerd; alleen de exploitant moet zich inschrijven.

Voordat u een drone gebruikt is het wenselijk om na te gaan of de exploitant wel is ingeschreven.

Exploitantnummer

Na registratie als exploitant krijgt u een exploitantnummer. Dit nummer moet u op alle drones aanbrengen die u bezit.

Als piloot draagt u hier geen verantwoordelijkheid voor, maar het is altijd een goed idee om te controleren of drones die u wilt gebruiken wel een exploitantnummer dragen.

Vliegexamen

Voordat u als exploitant uw drone meegeeft aan een piloot, doet u er goed aan om even te controleren dat de persoon in kwestie de nodige onlineopleiding heeft gevolgd, het vliegexamen heeft gehaald en over een vliegbewijs beschikt.

Dronepiloten moeten de verplichte onlineopleiding volgen, een vliegexamen afleggen en een geldig vliegbewijs voor drones (met een geldigheidsduur van vijf jaar) behalen.

NB: Zorg ervoor dat u een onlineopleiding volgt bij uw nationale luchtvaartautoriteit. Zo weet u zeker dat u het juiste vliegbewijs krijgt.

Bekijk de infographics over drones van EASA voor een samenvatting van de belangrijkste punten.

Informatie over andere dronecategorieën vindt u op EASA Pro.

Registratie als drone-exploitant en exploitantnummer Exploitantnummer

  • Schrijf u online in bij uw nationale luchtvaartautoriteit (als exploitant, niet als piloot). 
  • U krijgt een exploitantnummer toegewezen; dit nummer is gekoppeld aan uzelf als exploitant, niet aan uw drones.
  • Uw exploitantnummer moet op al uw drones worden aangebracht – als u meerdere drones in uw bezit hebt, moeten die dus allemaal hetzelfde nummer dragen.
  • Het nummer moet goed zichtbaar zijn (zie voorbeeld). U kunt het nummer het best op een plaatje laten graveren. Sommige luchtvaartautoriteiten wijzen in plaats van een nummer een QR-code toe; die code moet van dichtbij leesbaar/scanbaar zijn wanneer de drone op de grond staat.

 

Vliegopleiding en examen voor dronepiloten 

  • Volg een onlineopleiding bij uw nationale luchtvaartautoriteit.vliegbewijs voor drones
  • Leg online het eenvoudige vliegexamen voor dronepiloten af
  • en u krijgt een vliegbewijs voor drones (zie voorbeeldbewijs).
  • EASA heeft een pakket met voorlichtingsmateriaal, video’s, veelgestelde vragen en infographics samengesteld en gepubliceerd op EASA Light.
  • Hiermee hebt u alles wat u nodig hebt om op een veilige en verantwoordelijke manier drones te exploiteren en te besturen binnen handbereik.

Lees misschien ook even ons vorige artikel, dat een weelde aan informatie over dit onderwerp bevat.

In december verschijnt op EASA Light een nieuw artikel met nadere details over reizen met drones en tips voor drone-exploitanten en dronepiloten in andere EASA-lidstaten of zelfs buiten Europa. Zet het in uw agenda!

Deel deze pagina met andere exploitanten en piloten.

EASA heeft dit artikel opgesteld om ervoor te zorgen dat drone-exploitanten en dronepiloten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden. Deel deze pagina met andere exploitanten en piloten!