Оператори и пилоти на безпилотни летателни системи (БЛС)

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Като част от серията наши материали за летателните системи в навечерието на Коледа, EASA събра за вас информация относно основните разлики между оператор и пилот на БЛС от категория с развлекателна цел (позната като „неограничена“ категория).

След като прочетете това опростено обяснение и като следвате указанията, ще бъдете готови за полет, на който да се наслаждавате напълно законно и отговорно. 

Оператор и пилот на БЛС — каква е разликата? 

икона на оператор на БЛС Оператор на БЛС е всяко лице или организация, които притежават или наемат една или повече регистрирани БЛС. Производителите и/или продавачите на дребно на БЛС не регистрират тези БЛС. Вие трябва сами да поемете инициативата за регистрация към националния надзорен авиационен орган във вашата страна на пребиваване или основно място на стопанска дейност.  
икона на пилот на БЛС Пилот на БЛС е лицето, което на практика управлява летателното средство, без непременно да е негов собственик или да го е наел.

И, да, можете да изпълнявате и двете роли — на оператор и на пилот на БЛС — ако притежавате или наемете БЛС и същевременно го управлявате.

Всякакви комбинации са възможни. Операторът може да реши да не бъде пилот, но ще носи отговорност за БЛС и какво се прави с нея или с тях. Например, тя/той може да има парк от БЛС под свое ръководство за своя малък бизнес и да наеме един или повече пилоти.

Също така дадено лице може да бъде само пилот, без да притежава БЛС, и следователно да не бъде оператор.

Основни отговорности на операторите и на пилотите на БЛС

 

икона на оператор на БЛС Оператор на БЛС

икона на пилот на БЛС Пилот на БЛС

Застраховане

Операторът на БЛС трябва да е сключил застраховка дори ако БЛС се управлява от някой друг. Проверете във вашия национален надзорен авиационен орган.

Добре е,  ако пилотите проверят наличността на застраховка преди полет.

Регистрация

Операторът на БЛС трябва да се регистрира към националния надзорен авиационен орган. БЛС от неограничената категория не се регистрират самостоятелно. Само операторите трябва да се регистрират.

Преди полет с БЛС е добре да проверите дали операторът е регистриран.

Регистрационен идентификационен номер (ИН)

След като се регистрирате като оператор на БЛС, ще получите регистрационен ИН. Трябва да поставите същия ИН на притежаваната(те) от вас БЛС.

Пилотът на БЛС не носи отговорност за това, но е добре да провери дали на управляваната от него БЛС е поставен ИН на оператора.

Изпит за летателна правоспособност

Преди да дадете на някой друг вашата БЛС, е добре да проверите дали избраният(те) пилот(и) е(са) преминал(и) през необходимото онлайн обучение, издържали са изпита за пилоти и притежават свидетелство за летателна правоспособност.

Пилотът на БЛС трябва да завърши необходимото онлайн обучение, да издържи изпита за пилоти и да получи валидно свидетелство за летателна правоспособност за дистанционно управляващ пилот (с валидност 5 години).

ЗАБЕЛЕЖКА: Запишете се в онлайн обучението, организирано от националния надзорен авиационен орган на вашата страна. Това ще ви даде възможност да получите правилното свидетелство за летателна правоспособност.

За обобщение на основните точки разгледайте инфографиките за БЛС на EASA.

За информация за други категории БЛС посетете EASA Pro.

Регистрационен и ИН на оператор на БЛСРегистрационен ИН на оператор на БЛС

  • Регистрирайте се онлайн към националния надзорен авиационен орган на вашата страна (като оператор, а не като пилот). 
  • Ще получите ИН на оператор на БЛС (идентифициращ оператора, а не самата БЛС).
  • Поставете регистрационния ИН на всички БЛС, които притежавате. Ако имате повече от една БЛС, всички те трябва да имат един и същи номер.
  • Трябва да се уверите, че този номер е поставен на видимо място върху БЛС (вижте модела). Най-добре е да се постави гравирана табелка. Някои органи издават QR код вместо номер. Той трябва да бъде четлив/да може да се сканира отблизо, когато БЛС е на земята.

 

Обучение и изпит за пилоти на БЛС 

  • Преминете онлайн обучение в националния надзорен авиационен орган на вашата страна.свидетелство за летателна правоспособност от изпит за пилоти на БЛС
  • Изкарайте базовия онлайн изпит за пилоти на БЛС
  • Пилотът получава свидетелство за летателна правоспособност за БЛС (вж. примерното свидетелство)
  • EASA е изготвила пакет от насоки, видеоматериали, често задавани въпроси и инфографики, публикувани на EASA Light.
  • Тази информацията ще ви помогне да имате всичко под ръка, така че да можете да управлявате и да пилотирате вашите БЛС безопасно и отговорно.

Вижте предишната ни статия, в която събрахме много информация.

Посетете EASA Light отново през декември за нова статия с повече подробности за възможностите за пътувания с БЛС, какво да имате предвид, когато управлявате и пилотирате БЛС в друга държава — членка на EASA, или извън Европа.

Споделете тази статия с други оператори и пилоти на БЛС

EASA изготви тази статия, за да се гарантира, че операторите и пилотите на БЛС са запознати с отговорностите си. Споделете тази страница с други оператори и пилоти!