Lufttransport i byområder

UAM

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

For hver ti år bliver der ca. 3 % flere beboere byområder. Transporten i byområder må derfor forventes at blive endnu mere udfordrende end den er i dag.

Lufttransport i byområder er et nyt transportsystem til passagerer og last i og omkring tætbefolkede og tætbebyggede miljøer. Dette er blevet muligt gennem lodrt startende og landende elektriske luftfartøjer (eVTOL), som er udstyret med nye teknologier som forbedret batteriteknologi og elektrisk fremdrift. Disse luftfartøjer vil enten have en pilot om bord eller være fjernstyrede.

Hvornår vil vi se lufttransport i europæiske byområder?

Visse aktiviteter med lufttransport i byområder finder allerede sted i tredjelande, f.eks. til at lvere varer eller medicinsk udstyr.

I Europa afprøves løsninger til lufttransport i byområder i øjeblikket ved hjælp af pilotprojekter og demonstrationer. Kommercielle lufttransportoperationer i bymråder i EU kan tænkes indført i løbet af 3-5 år.

Lufttransport i byområder forventes at give fordele både for miljøet og for borgere og virksomheder — både ved kommerciel brug og i nødsituationer.

Hvad mener europæiske borgere om lufttransport i byområder?

Borgernes accept og fremtidige tillid som brugere af lufttransport i byområder vil være afgørende for vellykket indførelse af lufttransport i byområder i Europa.

EASA foretog en omfattende undersøgelse af den samfundsmæssige accept af lufttransportoperationer i byområder i EU.
Undersøgelsen blev foretaget over en periode på seks måneder fra november 2020 til maj 2021. Den omfattede indgående forskning, gennemgang af litteratur, analyse af markedet i byerne, en kvantitativ spørgeundersøgelse, en kvalitativ spørgeundersøgelse og en detaljeret støjtest. Ca. 4 000 indbyggere fra 6 større byer/regioner blev hørt:

*Øresundsregionen: Danmark og Sverige: København, Hillerød, Helsingør, Malmø og Lund

Barcelona, Spanien

Barcelona

Budapest, Ungarn

Budapest

Hamborg, Tyskland

Hamburg

Milano, Italien

Milan

Øresundsregionen*

Oeresund

Paris, Frankrig

Paris

Resultaterne af undersøgelsen er vigtige som input for EASA med henblik på at forstå EU-borgernes vigtigste betænkeligheder og vil sætte EASA og EU i stand til at træffe en informeret beslutning om en rimeligt afpasset regulering, der tager hensyn til samfundets vigtigste forventninger og garanterer sikkerheden.

Efter en grundig analyse af undersøgelsesresultaterne udarbejdede EASA et interessant materiale, der giver indsigt i lufttransport i byområder og dens anvendelsesmuligheder. Studér nedenstående materiale, og få kendskab til lufttransport i byområder:

Besøg os på EASA Pro, og følg med i de seneste tendenser inden for lufttransport i byområder.