Vertiports i bymiljøet

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Urban luftmobilitet er hurtigt ved at blive en realitet, og vi har alle set idéer til, hvordan transporten kunne komme til at se ud i bymiljøet i mockupper og videoer.

EASA's undersøgelse om urban luftmobilitet har tydeligt vist, at brugstilfælde såsom lufttaxaer og leveringer inden for det lægelige område har bred opbakning blandt EU-borgerne, og de vil sandsynligvis blive de første, der implementeres.

I vores artikel om lodret start og landing (VTOL) forklares konceptet om fly, der kan starte og lande i byområder. Men hvor skal VTOL-fly helt nøjagtigt starte fra og lande?

Denne artikel præsenterer nogle brede idéer, principper og design for at sætte rammerne.

Vertiports – hubs for VTOL-fly, såsom lufttaxaer og droner

Kast et blik på den tekniske beskrivelse af en vertiport:

"et område med land, vand eller en konstruktion, som anvendes eller påtænkes anvendt som start- og landingsområde for VTOL-fly."

Det betyder, at vertiports er særlige områder, som er udstyret med den nødvendige infrastruktur til sikker kommerciel lufttransport af passagerer eller gods med VTOL-fly. For at udnytte det fulde potentiale af urban luftmobilitet skal vertiportene være let tilgængelige og have gode forbindelser til veje, jernbanestationer, busser osv. De kan placeres enten i gadeplan eller på toppen af bygninger.

Flyvebaner (flyvevej under start og landing)

VTOL-fly kan pr. definition starte og lande lodret, men den lodrette del kan være begrænset til den tidlige del af starten, og resten af flyvevejen kan være mere eller mindre lav.

Det er derfor vigtigt at tage højde for hele VTOL-flyets flyvevej, eller flyvebanen.

Flyvebaner

Billedet til venstre viser en vertiport på taget af en bygning, som har en "klar" grøn flyvebane. VTOL-flyet kan altså starte fra denne vertiport uden hindring. Til højre ses en vertiport på jordniveau, men her ville det samme VTOL-fly ikke kunne starte fra, da dets flyvebane er for lav, og der derfor ville være en hindring i vejen. Flyet kan altså ikke starte herfra med lavere ydeevne.

Fleksibel urban luftmobilitet

EASA vil fastlægge så brede krav så muligt, for at sikre, at urban luftmobilitet kan tilpasses til alle byområder og alle typer af VTOL-fly. Herunder vises de tre forskellige startprofiler.

HævetHævet konventionel start:
VTOL-flyet starter fra et hævet punkt i en by (f.eks. taget på en høj bygning), som endda giver plads til et muligt dyk i flyvebanen i tilfælde af visse fejl.

 

KonventionelKonventionel start:
Her starter VTOL-flyet fra en område uden hindringer i nærheden. Vertiporten kunne også være udstyret med en lille start- og landingsbane for at give mulighed for en rullende start, som øger energieffektiviteten for nogle VTOL-typer og missioner.
Der er igen plads til et eventuelt dyk i flyvebanen, hvilket er vigtigt i tilfælde af visse fejl.

 

LodretLodret start:
Denne profil er særligt designet til lodret start i omgivelser med mange hindringer, hvor en stor del af VTOL-flyets flyvebane er lodret.
Også under disse forhold er visse fejl håndterbare.

Sikker start og landing

Ud over ovennævnte startprofiler er der overordnet set to yderligere sæt mål, som skal tages i betragtning i forbindelse med valg af placeringen og typen af vertiport og VTOL-flyvebane.

Sikkerhedsmål

  • Flyet kan være certificeret i to kategorier: Basis eller avanceret.
  • Den avancerede kategori har de højeste sikkerhedsmål for flyvninger i travle byområder eller for kommerciel lufttransport af passagerer (lufttaxaer).
  • Basiskategorien har lavere sikkerhedsmål, som afhænger af antallet af passagerer (0-1, 2-6 eller 7-9) i VTOL-flyet, af hensyn til proportionalitet. Den kan anvendes til ikkekommerciel lufttransport af passagerer uden for områder med tæt trafik, såsom i landområder.

Præstationsmål

  • Disse beskriver for hver kategori, hvilken kapacitet VTOL-flyet skal have for at operere sikkert i tilfælde af hændelser som motorsvigt.
     

Avanceret kategori

CSFL

For VTOL-fly, som benytter byluftrummet i områder med tæt trafik, såsom i storbyer, skal VTOL-flyet kunne udføre en "fortsat sikker flyvning og landing", da en øjeblikkelig landing af et VTOL-fly måske ikke vil være mulig uden for en vertiport i byer.

Basiskategori

CEL

VTOL-fly, som flyver i områder med mindre trafik har bedre muligheder for udføre en kontrolleret nødlanding. Landingen kan foretages uden for en vertiport, men skal være kontrolleret, på samme måde som med en helikopter eller flyvemaskine i tilfælde af strømtab.

Tragtformet løsning på hindringsfri start og landing

TragtEASA's prototype på tekniske specifikationer, som blev offentliggjort den 24. marts 2022, viser et innovativt koncept, som skal sikre hindringfri start og landing.

Et tragtformet område over vertiporten kaldet en "hindringsfri volumen" sikrer, at VTOL-fly kan starte og lande med et væsentligt lodret segment og derfor tager hensyn til de miljø- og støjmæssige begrænsninger i byområderne.

Video med detaljeret forklaring – teknisk, men meget interessant

Som en del af vores informationspakke til begivenheden "European Rotors" i november 2021 sammensatte Lionel Tauszig (EASA's seniorprojektleder for certificering af VTOL-fly og e-VTOL-fly) en meget omfattende videopræsentation.

Videoen omfatter de vigtigste informationer, der sammenfattes i denne artikel, og giver yderligere teknisk og detaljeret information om flyvebaner og vertiports.

Video.

Se videoen

Hvis du kun vil se de dele, der er forklaret i denne artikel, er her direkte links til de relevante steder i videoen: