Urban luftmobilitet

UAM

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Antalet människor som bor i tätorter ökar med omkring 3 procent för varje årtionde. Transport i bebyggda områden väntas därför bli en ännu större utmaning än det är i dag.

Urban luftmobilitet är ett nytt system för lufttransport av passagerare och gods i och omkring tätbefolkade och tätbebyggda miljöer. Systemet bygger på elektriska luftfartyg som kan lyfta och landa vertikalt (eVTOL-farkoster) och som är utrustade med ny teknik i form av t.ex. förbättrad batteriteknik och elektrisk framdrivning. Dessa luftfartyg kommer antingen att ha en pilot ombord eller fjärrstyras.

När kommer urban luftmobilitet att finns i europeiska städer?

Viss verksamhet med urban luftmobilitet förekommer redan i länder utanför EU. Det handlar t.ex. om leverans av varor eller medicinsk utrustning.
Inom EU testas för närvarande lösningar genom pilotprojekt och demonstratorer. Kommersiell verksamhet med urban luftmobilitet kan bli verklighet i EU inom tre till fem år.
Urban luftmobilitet väntas gynna såväl miljön som enskilda och företag, i både kommersiella sammanhang och nödsituationer.

Vad anser EU-invånarna om urban luftmobilitet?

För att luftburen mobilitet ska kunna införas med framgång i EU är det viktigt att människor accepterar den och att de framtida användarna litar på den.

EASA har genomfört en omfattande studie i hela EU om samhällets acceptans av verksamhet med urban luftmobilitet.
Studien pågick under en sexmånadersperiod, från november 2020 till maj 2021. Den omfattade grundlig forskning, granskning av litteratur, analys av den urbana marknaden, en kvantitativ undersökning, en kvalitativ undersökning och ett detaljerat bullertest. Omkring 4 000 invånare i sex större städer och regioner deltog:

*Öresundsregionen: Danmark och Sverige: Köpenhamn, Hilleröd, Helsingör, Malmö och Lund

Barcelona, Spanien

Barcelona

Budapest, Ungern

Budapest

Hamburg, Tyskland

Hamburg

Milano, Italien

Milan

Öresundsregionen*

Oeresund

Paris, Frankrike

Paris

Resultatet av undersökningen är viktig information som hjälper EASA att förstå EU-invånarnas främsta farhågor. Den hjälper också EASA och EU att fatta ett välgrundat beslut om proportionerlig reglering som tar hänsyn till samhällets viktigaste förväntningar och samtidigt garanterar säkerheten.

EASA har efter en noggrann analys av undersökningsresultatet sammanställt ett intressant dokumentationsmaterial som förklarar vad urban luftmobilitet är och hur det kan användas. Följande material kan ge dig en djupare förståelse av urban luftmobilitet:

På vår webbplats EASA Pro kan du följa den senaste utvecklingen inom urban luftmobilitet.