Sustainability

Kestlikkus lennunduses

kestlikkusReisimine on midagi enamat kui üksnes transport. See tagab, et inimesed saavad aktiivselt osaleda mitmekultuurilises ja ülemaailmses ühiskonnas, külastades kohti, hoides tihedat kontakti pere ja lähedastega ning tunnustades eri kultuure ja ökosüsteeme.

Et oleme juba praegu tunnistajad kliimamuutuste tagajärgedele, on selge ja vaieldamatu vajadus muuta lennundus kestlikumaks.
Kohas EASA Light on artiklid, mis hõlmavad paljusid teemasid, mis käsitlevad kestlikkust lennunduses, muu hulgas järgmised.

  • Kindlad sertifitseerimis- ja rohestandardid
  • Talitlustõhusus ja kestlikud lennunduskütused
  • Lennutranspordi dekarboniseerimine, elektrikäituse ja vesinikkütusega õhusõidukilahendused
  • Droonide ja lennutaksode keskkonnamõju
  • Uuringud heitevaba lennunduse saavutamiseks

Looge konto ja jälgige meid kohas EASA Light, et olla kursis.

Share this page