Ekologická, inteligentná a cenovo dostupná mobilita

Zásadná transformácia dopravy

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Keďže podiel dopravy na HDP EÚ je približne 5 % a doprava zamestnáva v Európe viac ako 10 miliónov ľudí, dopravný systém je pre európske podniky a globálne dodávateľské reťazce kľúčový.

European Commission's Mobility StrategyDoprava však pre našu spoločnosť prináša aj negatíva:

  • emisie skleníkových plynov a znečisťujúcich látok,
  • hluk,
  • dopravné nehody a zápchy.

Emisie z dopravy dnes predstavujú približne štvrtinu celkových emisií skleníkových plynov v EÚ.

Európska komisia zostavila komplexnú stratégiu pre mobilitu, v ktorej určila míľniky pre inteligentnú a udržateľnú budúcnosť a 10 kľúčových oblastí, v ktorých treba konať, aby sa táto vízia stala skutočnosťou.

Táto snaha o transformáciu dopravy prichádza v čase, keď sa celé odvetvie ešte stále spamätáva z následkov spôsobených koronavírusom. Vďaka zvýšeným verejným a súkromným investíciám do modernizácie a ekologizácie našich lietadlových parkov a infraštruktúry, ako aj posilneniu jednotného trhu máme teraz historickú príležitosť urobiť európsku dopravu nielen udržateľnejšou, ale aj celosvetovo konkurencieschopnejšou a odolnejšou voči akýmkoľvek budúcim otrasom.

Zelená evolúcia: nikto nezostane bokom

Táto evolúcia by však nemala na nikoho zabudnúť:

  • je nevyhnutné, aby bola mobilita dostupná a cenovo prijateľná pre všetkých,
  • aby vidiecke a odľahlé regióny zostali prepojené,
  • aby odvetvie ponúkalo dobré sociálne podmienky a poskytovalo atraktívne pracovné miesta.

Všetky druhy dopravy sa musia stať udržateľnejšími, zároveň musia byť zelené alternatívy široko dostupné a na podporu tejto transformácie sa musia sa zaviesť správne stimuly. Konkrétne míľniky udržia ďalší vývoj európskeho dopravného systému smerom k inteligentnej a udržateľnej budúcnosti na správnej ceste.

Stratégia Európskej komisie pre mobilitu

Pozrite si informačný balík, ktorý zverejnila Európska komisia: