Smerom ku klimaticky neutrálnemu lietaniu a leteckej infraštruktúre pripravenej na digitálny vek

Program Čisté letectvo a spoločný podnik SESAR 3

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Hľadanie inteligentných a udržateľných riešení na dosiahnutie uhlíkovej neutrality európskeho letectva nie je výlučne iba priorita leteckého priemyslu. Európska komisia iniciovala dva rozsiahle partnerské programy v rámci hlavného programu Horizont Európa:

  • Čisté letectvo
  • Spoločný podnik pre výskum manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho neba SESAR 3

Ambiciózne partnerské programy sa vyznačujú zaručeným financovaním, riadiacimi orgánmi a riadiacimi výbormi, zavedenými mechanizmami vykazovania a kontroly, ako aj dôsledným systémom dohľadu.

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) ako jeden z pozorovateľov v riadiacej rade oboch programov sa nachádza v centre úsilia pri hľadaní inteligentných a udržateľných riešení pre letectvo.

V programe Čisté letectvo sa agentúra podieľa na práci technického výboru a vedeckej poradnej rady.

Medzi najdôležitejšie úlohy, ktorými bola agentúra poverená, je prispievanie k vedeckému výskumu v oblasti nových technológií s cieľom uľahčiť postup vydávania osvedčení a zrýchliť preniknutie nových inovatívnych výsledných technológií na trh.

Účasť EASA na programe Čisté letectvo a spoločnom podniku SESAR 3

R. DaeschlerRiaditeľka pre osvedčovanie agentúry EASA Rachel Daeschler povedala: „EASA sa s nadšením zúčastňuje na programe Čisté letectvo a spoločnom podniku SESAR 3.“

„Tieto programy formujú udržateľnejšiu budúcnosť európskeho letectva a vyžadujú si spoluprácu medzi zástupcami odvetvia a inštitúcií.

Agentúra svojou odbornosťou v oblasti bezpečnosti zaručuje, že budúce riešenia budú aspoň také bezpečné ako existujúce.“

Skúmať, inovovať, zrýchliť a realizovať

Celkové financovanie je naplánované približne na desať rokov a detailne naprogramované, aby umožnilo splnenie ambicióznych cieľov a očakávaní.

Čisté letectvo

 

Čisté letectvo

Partnerstvo na dosiahnutie klimaticky neutrálneho letectva predstavuje najambicióznejší výskumný a inovačný program na budovanie udržateľného leteckého priemyslu, čím sa prispieva k Zelenej dohode EÚ a priemyselnej stratégii EÚ.

Ciele:

  • zrýchlenie rozvoja a využívania prelomového výskumu a inovatívnych riešení,
  • vývoj novej generácie ultraúčinných nízkouhlíkových lietadiel s novými zdrojmi energie, motormi a systémami,
  • zlepšovanie konkurencieschopnosti a zamestnanosti v letectve, čo bude mimoriadne dôležité pri obnove po pandémii.
SESAR

 

Spoločný podnik SESAR 3

Jasným cieľom spoločného podniku SESAR 3 je zrýchlenie zmien na uľahčenie pružnej integrácie riešení do prevádzky, pričom sa dôraz kladie na inovácie, a nie iba výskum a rozvoj. Zámerom spoločného podniku SESAR 3 je umožniť osvedčovanie a štandardizáciu, vytvorenie riešení na pružnejší prechod od výskum a rozvoja smerom k realizácii bez straty inovačného potenciálu.

Ciele:

  • zrýchlenie digitálnej transformácie manažmentu letovej prevádzky, budovanie európskeho vzdušného priestoru ako najúčinnejšieho, najbezpečnejšieho a ekologicky najpriaznivejšieho priestoru na lietanie na svete,
  • podporovanie konkurencieschopnosti a obnovy letectva po kríze v dôsledku pandémie koronavírusu,
  • zrýchlenie zmien na uľahčenie pružnej integrácie riešení do prevádzky.

Podrobnejšie informácie o programoch

Ak sa chcete dozvedieť viac o partnerských programoch, pozrite si nasledujúce videá s podrobnejšími informáciami

Oba partnerské programy majú veľmi podrobné webové sídla, kde nájdete veľa informačných balíkov a správ, ktoré vám programy lepšie vysvetlia a kde nájdete najaktuálnejšie informácie.