Sustainability

Duurzaamheid in het luchtverkeer

duurzaamheidReizen is meer dan vervoer. Door te reizen kunnen we een actieve rol spelen in onze multiculturele mondiale samenleving door bestemmingen te bezoeken, nauw contact te onderhouden met familie en dierbaren en kennis te maken met verschillende culturen en ecosystemen.

Het staat buiten kijf dat de luchtvaart duurzamer moet worden gemaakt, aangezien we nu al kampen met de gevolgen van de klimaatverandering.
EASA Light presenteert artikelen over tal van onderwerpen op het gebied van duurzame luchtvaart:

  • Strenge certificering en groene normen
  • Zuinig gebruik en duurzame brandstoffen voor de luchtvaart
  • Koolstofvrij maken van het luchtverkeer, vliegen op stroom en waterstof
  • Impact van drones en luchttaxi’s op het milieu
  • Onderzoek naar emissievrije luchtvaart

Maak een account aan en volg ons op EASA Light om op de hoogte te blijven.

Share this page