Typecertificering door EASA van een volledig elektrisch luchtvaartuig

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

De eerste typecertificering wereldwijd van een volledig elektrisch luchtvaartuig door EASA in juni 2020 was een belangrijke mijlpaal op weg naar milieuvriendelijke luchtvaart.

Samenwerking tussen de industrie en EASA

PipistrelDe certificering, die in minder dan drie jaar tot stand kwam, was in dat tijdsbestek enkel mogelijk dankzij de nauwe samenwerking tussen de luchtvaartuigfabrikant (Pipistrel) en EASA.

Het gemeenschappelijke doel: erop toezien dat het luchtvaartuig voldoet aan de hoge veiligheidsnormen die nodig zijn voor certificering.

Het project leidde ook tot belangrijke inzichten die toekomstige certificeringen van elektrische motoren en luchtvaartuigen ondersteunen.

Certificering in twee stromen

Het certificeringsproject ontwikkelde zich in twee stromen, ten eerste de typische certificeringsactiviteiten in verband met het luchtvaartuig en parallel daaraan een gecoördineerd testvluchtprogramma waarbij gebruik werd gemaakt van een vloot van (niet-gecertificeerde) Alpha-Electro’s met een vliegvergunning van EASA.

Omdat EASA een soortgelijk luchtvaartuig kon exploiteren, had het EASA-team toegang tot de operationele gegevens die nodig waren voor de certificering, waarbij speciale nadruk werd gelegd op de operationele behoeften om elektrische luchtvaart mogelijk te maken.

Ervaring met elektrische vluchten uit de eerste hand

Tijdens deze projecten heeft EASA ervaring uit de eerste hand opgedaan met elektrische vluchten, en is het meer te weten gekomen over accu’s en hun beheersystemen, alsook over elektrische motoren.

Ontwikkelingen en verdere certificeringsprojecten

Virus PipistrelHet eerste gecertificeerde volledig elektrische luchtvaartuig is een Virus Pipistrel, een springplank die de mogelijkheid opent van nieuwe luchtvaartuigaandrijfconfiguraties, zoals een hybride combinatie van zuiger- en elektrische motoren. Hybride aandrijfsystemen combineren de voordelen van een betere duurzaamheid met het behoud van de efficiënte energieoverdracht van elektrische motoren. 

Bezoek en sluit u aan bij de General Aviation Community van EASA

Bent u geïnteresseerd in de algemene luchtvaart, dan kunt u bij de General Aviation Community van EASA in contact komen met anderen en uw passie delen.