Zemljopisna područja – gdje dronovi smiju letjeti

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Upravljanje dronom (bespilotnom letjelicom) zabavno je, ali podrazumijeva i određene odgovornosti, od kojih su neke već istaknute u našim prethodnim smjernicama za pilote dronova. Ako ste operator drona, vaša letjelica dijeli zračni prostor s drugim zrakoplovima i helikopterima, a u budućnosti će to biti slučaj i sa zrakoplovima s vertikalnim uzlijetanjem i slijetanjem (VTOL-ovima). Stoga vaš dron ne može letjeti bilo gdje. Znati gdje je letenje dopušteno vrlo je važno svima u zraku i na zemlji.

Prije polijetanja

Jedna od najvažnijih stvari koju kao udaljeni pilot ili operator drona morate učiniti prije svakog leta jest provjeriti gdje vaš dron smije ili ne smije letjeti, odnosno prije polijetanja morate provjeriti zemljopisna područja. Tek tada ćete moći uživati u letu ili uspješno obaviti posao svojim dronom i pritom izbjeći probleme zbog ulaska u zonu zabrane letova, čime biste mogli prouzročiti nezgodu ili zbog čega biste morali platiti visoku novčanu kaznu.

Zemljopisna područja za dronove (UAS-ove)

Kako bi zrakoplovi i ljudi na zemlji bili sigurni, razne zemlje širom Europe uspostavile su zemljopisna područja za dronove, odnosno geozone. Zemljopisna područja dijelovi su zračnog prostora u kojima su omogućene, ograničene ili zabranjene letačke operacije dronovima ili, da upotrijebimo stručniji izraz, sustavima bespilotnih zrakoplova (engl. Unmanned Aerial System – UAS). Zemljopisna područja uspostavljena su kako bi se:

 • sigurnosni rizici sveli na najmanju moguću mjeru
 • zaštitila privatnost drugih osoba
 • uzela u obzir pitanja opće sigurnosti
 • zajamčila zaštita okoliša.

Postoje tri glavne vrste zemljopisnih područja, koje države članice mogu označavati različitim bojama kako bi korisnici zračnog prostora mogli brzo utvrditi o kojem je području riječ.

Crveno područje

 

Zemljopisna područja zabrane letenja

Zabranjeni su letovi svih ili određenih kategorija, stoga letovi dronova nisu dopušteni.

Žuto područje

 

Zemljopisna područja s ograničenjem letenja

Letačke operacije UAS-ovima ograničene su i podložne ispunjenju niza uvjeta koji se primjenjuju u tim područjima. Potrebno vam je prethodno odobrenje za letove drona jer se možda nalazite u blizini zračne luke, helidroma, nacionalnog parka, vojnih objekata, bolnice, nuklearne elektrane ili nekog drugog važnog industrijskog postrojenja itd.

 

Zeleno područje

 

Zemljopisna područja s dopuštenjem letenja

Letačke operacije UAS-ovima omogućene su u „otvorenoj” kategoriji, što znači da možete izvoditi letove dronom.

Plavo područje

 

U-Space zračni prostor

Dio nižeg zračnog prostora u kojem se upravlja letovima dronova i drugih letjelica koje se u njemu nalaze.

 

Upute za provjeru zemljopisnog područja

U-spaceU nastavku je opisano nekoliko jednostavnih koraka za provjeru zemljopisnih područja:

 • Odaberite težinski razred svojeg drona i isplanirajte njegov let
  • Što planirate raditi svojim dronom?
  • Kakva će biti putanja leta?
  • U kojem području želite letjeti?

Pilot drona dužan je prikupiti ažurne informacije o svim zemljopisnim područjima i pridržavati ih se prije i za vrijeme svakog leta.

 • Na mrežnom mjestu nacionalnog zrakoplovnog tijela prikupite potrebne informacije o zemlji u kojoj želite izvoditi letove dronom.
 • U aplikaciji ili na mrežnom mjestu nacionalnog zrakoplovnog tijela prvo odaberite područje u kojem želite izvoditi let dronom. Tu ćete vidjeti može li se u tom području letjeti ili ne. Ako je riječ o području s ograničenjem letenja, pronaći ćete više informacijama o svim potrebnim odobrenjima. Ako zemlja ima aplikaciju, možda ćete s pomoću nje nadležnom tijelu moći podnijeti i zahtjev za odobrenje. U drugim slučajevima možda ćete trebati ispuniti obrazac i poslati ga nadležnom tijelu e-poštom.  Odgovor na svoj zahtjev vjerojatno ćete primiti u roku od dva dana.  
   
 • Ako ste dobili odobrenje za let u području s ograničenjem letenja, svakako ostanite unutar granica tog odobrenja.

Gdje mogu izvoditi letove dronom

Zemljopisna područja – ograničenja visine, vremena, udaljenosti itd.

Možda ćete naići na područja u kojima se primjenjuju ograničenja letenja ili u kojima letovi dronova uopće nisu dopušteni, kao što su područja za niske letove vojnih zrakoplova. Moguće je i da se u nekim područjima primjenjuju djelomična ograničenja, primjerice:

 • Letove dronom smijete izvoditi samo ispod određene visine, odnosno do 120 metara iznad razine tla, što je najviša dopuštena visina za letove u otvorenoj kategoriji.
 • Letovi dronom dopušteni su samo u određeno vrijeme tijekom dana, primjerice zato što se u blizini održava koncert ili sportsko natjecanje.
 • Horizontalna udaljenost između vas i vašeg drona može biti smanjena.

Precizne informacije o području u kojem želite izvoditi let, kao i važeća ograničenja, navedena su na aeronautičkoj karti. Aplikacija Google maps također mogu biti izvor informacija za brzu provjeru područja u kojem biste željeli letjeti.

Geoinformacijski sustav

Zahvaljujući ugrađenom geoinformacijskom sustavu, neki modeli dronova mogu otkriti potencijalno kršenje ograničenja zemljopisnih područja i na to upozoriti udaljenog pilota kako bi on odmah mogao poduzeti potrebne radnje za sprječavanje kršenja. Neki od najnovijih modela dronova raspolažu tim sustavom, koji se još naziva i sustav za prostorno ograničavanje.

Temelji se na zemljopisnim podatcima koje dostavljaju i redovito ažuriraju države članice.  Ako vaš dron raspolaže geoinformacijskim sustavom, operator drona obvezan ga je redovito ažurirati za dronove koje posjedujete. 

Gubitak kontrole nad dronom

Ako dron izgubi vezu s kontrolnim uređajem udaljenog pilota, neometano će odletjeti. To se događa i u slučaju gubitka GPS signala pa nije moguće aktivirati funkciju „povratka kući” (engl. Return to Home – RTH)

Operatori dronova moraju prijaviti takve događaje, bez obzira na to u kojem se području izvodi let. Prijava se može podnijeti:

 • nacionalnom zrakoplovnom tijelu u državi u kojoj se izvodi let
 • ako ste dobili odobrenje za letenje u blizini kontrolirane zračne luke ili u područjima u kojima su letačke operacije dronovima ograničene, službi kontrole zračnog prometa trebate odmah dostaviti informacije o smjeru leta, visini, brzini i (ako je moguće) preostalom kapacitetu baterije
 • svojem društvu za osiguranje; osim toga, vaša bi prijava bila vrlo zanimljiva i proizvođačima dronova s funkcijom RTH. Za više informacija posjetite njihova mrežna mjesta.

Budite dobro obaviješteni – pratite EASA Light

EASA objavljuje najnovije informacije o dronovima na portalu EASA Light.

Izradite račun i pratite nas na portalu EASA Light kako biste doznali najnovije informacije.