Geozones – waar mag ik vliegen met mijn drone?

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Het vliegen met een drone is leuk, maar houdt een aantal verantwoordelijkheden in, waarvan sommige al in onze eerdere richtsnoeren voor dronepiloten aan bod kwamen. Als drone-exploitant (eigenaar van een drone) deelt u het luchtruim met exploitanten van andere luchtvaartuigen, helikopters en in de toekomst VTOL’s. Daarom kunt u niet zomaar overal vliegen met uw drone. Het is dus belangrijk om te weten waar u mag vliegen.

Vóór het opstijgen

Bent u drone-exploitant of dronepiloot? Dan is het cruciaal om vóór elke vlucht te bekijken waar u met uw drone wel of niet mag vliegen, door te controleren met welke geozones u te maken hebt. Zorg ervoor dat u plezier hebt van uw vlucht of uw werk doet met uw drone zonder in de problemen te komen. Kijk dus uit dat uw drone geen verboden zones binnenvliegt, want dit kan een fikse boete en ongelukken opleveren.

Geografische UAS-zones

Om het luchtverkeer en mensen op de grond te beschermen, hebben alle Europese landen geografische zones (geozones) voor drones vastgelegd. Geozones zijn delen van het luchtruim waar de uitvoering van vluchten met drones of, om de officiële term te gebruiken: onbemande luchtvaartsystemen (UAS) ofwel is toegestaan, aan beperkingen onderhevig is of verboden is. Geozones worden vastgelegd om:

 • veiligheidsrisico’s tot een minimum te beperken
 • de privacy van anderen te beschermen
 • objecten en terreinen te beveiligen
 • het milieu te beschermen.

Er zijn drie hoofdcategorieën geozones waarvoor lidstaten een kleurcode kunnen vaststellen om ervoor te zorgen dat luchtruimgebruikers in één oogopslag kunnen zien met welke zone zij te maken hebben.

Rode zone

 

Vliegverbodzone

Bepaalde of alle vluchtuitvoeringen zijn verboden, vliegen met een drone is niet toegestaan.

Gele zone

 

Geozone met beperkingen

Vluchtuitvoeringen met onbemande luchtvaartuigen zijn onderhevig aan beperkingen en alleen toegestaan wanneer aan de voor de zone geldende voorwaarden wordt voldaan. U hebt voorafgaande toestemming nodig om met uw drone te vliegen omdat u zich in de buurt bevindt van een vliegveld, heliport, natuurgebied, militaire installatie, ziekenhuis, kerncentrale, industriegebied, enz.

 

Groene zone

 

Vliegen toegestaan

Vluchtuitvoeringen met onbemande luchtvaartuigen zijn toegestaan in de “open categorie”, u mag hier vliegen met uw drone.

Blauwe zone

 

U-spaceluchtruim

Een deel van het lager luchtruim waar vluchtuitvoeringen worden beheerd voor drones en andere luchtvaartuigen.

 

Bepalen van de geografische zone – stap voor stap

U-spaceIn een paar eenvoudige stappen kunt u bepalen met welke geozone u te maken hebt:

 • Kies de gewichtsklasse van uw drone en plan uw vlucht
  • Wat wilt u gaan doen met uw drone?
  • Wat is het vliegtraject?
  • In welk gebied wilt u gaan vliegen?

Het is de verantwoordelijkheid van de dronepiloot om actuele informatie te verkrijgen over eventueel ingestelde geozones en om de voor die zones geldende regels vóór en tijdens de vlucht na te leven.

 • Controleer de websites van de nationale luchtvaartautoriteit (NLA) en vraag de nodige informatie voor het land waar u met uw drone wilt vliegen.
  • Maak gebruik van een vluchtplanningsapp voor drones. Op de NLA-pagina van de EASA-website vindt u per land een lijst van beschikbare apps onder de rubriek “Where you are allowed to fly”.
  • Sommige nationale luchtvaartautoriteiten bieden digitale kaarten aan die u kunt raadplegen. Andere bieden links aan naar actuele kaartdocumenten die u kunt downloaden.
    
 • Kies in de app of op de website van de NLA eerst het gebied waar u met uw drone wilt vliegen. U kunt vervolgens zien of vliegen daar is toegestaan. Als er voor het betrokken gebied beperkingen gelden, krijgt u meer informatie over de vereiste vergunningen. Als er voor het land een app beschikbaar is, kunt u in sommige gevallen via de app zelf een vergunning aanvragen bij de bevoegde autoriteit. In andere gevallen moet u een formulier invullen en per e-mail naar de bevoegde autoriteit sturen.  Het kan tot twee dagen duren voordat u het resultaat van uw aanvraag ontvangt.  
   
 • Als u een vergunning hebt gekregen om te vliegen in een gebied waarvoor beperkingen gelden, zorg er dan voor dat u zich aan de voorwaarden van de vergunning houdt.

Waar mag ik met mijn drone vliegen?

Zonering – beperkingen op hoogte, tijd, afstand, enz.

U kunt te maken krijgen met gebieden waar vliegbeperkingen gelden of waar u simpelweg helemaal niet mag vliegen met uw drone, zoals militaire laagvliegzones. In sommige zones kunnen gedeeltelijke beperkingen gelden, zoals:

 • U mag met uw drone slechts vliegen op een hoogte lager dan de maximale hoogte van 120 meter die is toegestaan voor dronevluchten in de open categorie
 • Dronevluchten zijn alleen toegestaan gedurende een bepaald deel van de dag, bijvoorbeeld omdat er in de buurt een evenement plaatsvindt, zoals een concert of een sportwedstrijd.
 • De maximaal toegestane horizontale afstand tussen u en uw drone is beperkt.

Een luchtvaartkaart geeft nauwkeurige informatie over het gebied waarin u wilt vliegen en over de voor dat gebied geldende beperkingen. Google maps kan eveneens een bron zijn voor een snelle inspectie van het gebied waar u wilt vliegen.

Geobewustzijnssysteem

Sommige drones kunnen dankzij een ingebouwd geobewustzijnssysteem (“geo awareness system”) mogelijke inbreuken op geozonebeperkingen detecteren en de piloot op afstand waarschuwen, zodat deze onmiddellijk de nodige maatregelen kan nemen om de inbreuk te voorkomen. Sommige nieuwere dronemodellen zijn uitgerust met een dergelijk systeem, dat ook wel “geofencing” wordt genoemd.

Het is gebaseerd op zoneringsgegevens die door de lidstaten worden verstrekt en regelmatig worden geactualiseerd.  Indien uw drone over een geobewustzijnssysteem beschikt, hebt u als exploitant van de drone de verantwoordelijkheid om het systeem bij te houden. 

Fly-away

Van een fly-away is sprake wanneer de besturingsverbinding met de afstandsbediening van de piloot wegvalt, waardoor de drone ongecontroleerd wegvliegt. Wanneer er tegelijkertijd een storing van het GPS-signaal optreedt, werkt de “Return to Home”-functie (RTH) niet en keert de drone niet automatisch terug.

Drone-exploitanten zijn verplicht een dergelijk incident te melden, ongeacht de zone waarin de vlucht wordt uitgevoerd. Dit moet (of kan) worden gemeld aan:

 • de nationale luchtvaartautoriteit in het land waar de vlucht wordt uitgevoerd
 • wanneer u toestemming krijgt om te vliegen in de buurt van een luchthaven of in een geozone waar droneactiviteiten beperkt zijn, moet u ook de luchtverkeersleiding onmiddellijk informeren over de koers, de hoogte, de snelheid en (indien mogelijk) de accustatus van de drone.
 • uw verzekeringsmaatschappij Drone-fabrikanten die drones met RTH aanbieden zijn vaak ook geïnteresseerd in uw bericht over het incident. Bezoek de website van de fabrikant voor meer informatie

Blijf op de hoogte – volg EASA Light

EASA publiceert alle nieuwe informatie over drones op EASA Light.

Maak een account aan en volg ons op EASA Light om op de hoogte te blijven!