Geo-zónák – legyen tisztában vele, hol reptetheti drónját

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

A drónok reptetése olyan szórakoztató elfoglaltság, amely egyúttal felelősséggel is jár. A felelősségi területek némelyikére már rámutattunk korábbi, drónpilóták számára készült útmutatónkban. Amikor Ön a drónját üzemelteti, a drón megosztja a légteret más légi járművekkel, helikopterekkel, illetve a jövőben a függőlegesen fel- és leszálló ún. VTOL légi járművekkel is. Ezért a drónokat nem lehet akárhol reptetni. Nagyon fontos, hogy mind a levegőben, mind a földön mindenki tisztában legyen azzal, hogy hol szabad repülni.

Mielőtt a levegőbe emelkedne

Távoli drónpilótaként, illetve drónüzemeltetőként az egyik legfontosabb feladata, hogy minden felszállás előtt megbizonyosodjon arról, hol reptetheti a drónját és hol nem, és ehhez a felszállás előtt ellenőriznie kell a geo-zónák elhelyezkedését. Gondoskodjon róla, hogy anélkül tudja élvezni drónja szabadidős használatát vagy munkavégzési célú üzemeltetését, hogy közben berepülne egy tiltott repülési övezetbe, ami jelentős bírságokat vonhat maga után vagy akár baleseteket is okozhat.

 • Tekintse meg „Drone Geographical Zones” (Földrajzi övezetek drónokkal végzett műveletekhez) című videónkat.

Földrajzi övezetek drónokkal (UAS) végzett műveletekhez

A légi járművek és az emberek biztonsága érdekében Európa-szerte az egyes tagállamok földrajzi övezeteket, úgynevezett geo-zónákat hoztak létre a drónokkal végzett műveletekhez. A geo-zónák a légtér olyan részei, ahol a drónok – vagy hivatalos nevükön a pilóta nélküli légijármű-rendszerek – által végzett műveleteket elősegítik, korlátozzák vagy kizárják. A geo-zónák létrehozása a következő célokat szolgálja:

 • a biztonsági kockázatok minimálisra csökkentése
 • mások magánéletének védelme
 • a biztonsági problémák kezelése
 • a környezettel kapcsolatos aggályok kezelése.

Három fő geo-zónát alakítottak ki, melyek esetében a tagállamok színkódok bevezetésével gondoskodhatnak arról, hogy a légtérfelhasználók gyorsan azonosítani tudják az adott övezetet.

Vörös övezet

 

Kizárt geo-zónák

Tilos a repülés mindegyik, vagy csak bizonyos osztályok számára, azaz a drónok reptetése nem engedélyezett.

Sárga övezet

 

Korlátozott geo-zónák

A pilóta nélküli légijármű-rendszerek csak korlátozottan végezhetnek műveleteket, és csak az ilyen övezetekre vonatkozóan meghatározott feltételek teljesítése mellett. A drón használata előzetes engedélyhez kötött, mivel előfordulhat, hogy a drónpilóta olyan területek közelében van, mint a repülőterek, helikopter-leszállóhelyek, nemzeti parkok, katonai létesítmények, kórházak, atomerőművek vagy bármilyen kulcsfontosságú ipari telephely stb.

 

Zöld övezet

 

Elősegített geo-zónák

A pilóta nélküli légijármű-rendszerekkel végzett műveleteket elősegítik a „Nyílt” kategóriában, így itt nyugodtan röptetheti a drónját.

Kék övezet

 

U-space légtér

A légtér olyan, alacsonyan fekvő része, ahol a drónok és az itt műveleteket végző egyéb járművek műveleteit irányítják.

 

A geo-zónák ellenőrzése – útmutató lépésről lépésre

U-spaceA földrajzi övezetek ellenőrzését ezekkel az egyszerű lépésekkel végezheti el:

 • Válassza ki a drón tömegosztályát, majd tervezze meg a repülést
  • Mit tervez tenni a drónjával?
  • Milyen repülési útvonalat fog követni?
  • Milyen területen kíván repülni?

A drónpilóta felelőssége, hogy beszerezze a földrajzi övezetekkel kapcsolatos naprakész információkat, és mind a repülés előtt, mind annak során végig betartsa a vonatkozó előírásokat.

 • Látogasson el a polgári légi közlekedési hatóságok weboldalaira, és ellenőrizze az arra az országra vonatkozó információkat, ahol a drónt reptetni kívánja.
  • Csatlakozzon egy drónokhoz használt repüléstervező alkalmazáshoz. Az EASA a polgári légi közlekedési hatóságok oldalon, a „Where you are allowed to fly” (Hol engedélyezett a repülés) hivatkozás alatt országonként felsorolja a létező alkalmazásokat.
  • Egyes polgári légi közlekedési hatóságok digitális térképeket is kínálnak, melyeket meg tud tekinteni. Más hatóságok oldalán dokumentum formátumban letölthető frissített térképekhez vezető hivatkozásokat találhat.
    
 • Az adott polgári légi közlekedési hatóság alkalmazásában vagy weboldalán először válassza ki azt a területet, ahol a drónját használni szeretné. Ekkor látni fogja, hogy engedélyezett-e a repülés az adott területen, vagy sem. Amennyiben a terület korlátozás alatt áll, további tájékoztatást talál a szükséges engedélyekkel kapcsolatban. Ha az adott ország rendelkezik alkalmazással, akkor előfordulhat, hogy magában az alkalmazásban is benyújthatja az illetékes hatóságnak az engedély iránti kérelmét. Egyéb esetekben előfordulhat, hogy ki kell töltenie egy űrlapot, és azt e-mailben kell elküldenie az illetékes hatóságnak.  A kérelem elbírálása akár két napot is igénybe vehet.  
   
 • Ha Ön engedélyt kapott arra, hogy egy korlátozás által érintett területen repüljön, gondoskodjon róla, hogy ne lépjen túl az engedély keretein.

Hol reptethetem a drónomat?

Övezetbe sorolt területek – magasság, napszak, távolság stb. szerinti korlátozások

Előfordulhat, hogy Ön olyan területekkel találkozik, ahol repülési korlátozások vannak érvényben vagy ahol egyszerűen egyáltalán nem engedélyezett a drónok üzemeltetése; ilyenek például a katonai célokra fenntartott, földfelszínhez közeli repülési területek. Bizonyos övezetekben részleges korlátozások is előfordulhatnak, például a következők:

 • Drónokat csak egy bizonyos, a nyílt kategóriára vonatkozóan meghatározott, legfeljebb 120 méteres magasságnál alacsonyabban szabad működtetni.
 • Drónok működtetése csak a nap egy meghatározott időszakában engedélyezett, például azért, mert a közelben valamilyen rendezvényt – pl. koncertet vagy sportmérkőzést – tartanak.
 • A drónpilóta és a drónja közötti, vízszintesen mért távolságot esetleg csökkenteni kell.

A légiforgalmi térképek pontos információkat tartalmaznak az érintett területekkel és az ott alkalmazandó korlátozásokkal kapcsolatban. A Google maps alkalmazásban is gyors áttekintést kaphat arról a területről, ahol repülni kíván.

Földrajzi helyzettudatossági rendszer

Az egyes drónokba beépített földrajzi helyzettudatossági rendszernek köszönhetően az ilyen drónok észlelni tudják az adott geo-zónára vonatkozó korlátozások potenciális megsértését, és riasztást küldenek a drónpilótának, aki így azonnali és hatékony intézkedéssel el tudja kerülni a korlátozás megsértését. A drónok legújabb modelljeinek némelyike már tartalmazza ezt a rendszert, melyet más néven virtuális elkerítésnek neveznek.

A rendszer alapját a tagállamok által rendelkezésre bocsátott és rendszeresen frissített földrajzi adatok képezik.  Amennyiben az Ön drónja rendelkezik földrajzi helyzettudatossági rendszerrel, a drónüzemeltető felelőssége annak naprakészen tartása az Ön által birtokolt drón(ok) esetében. 

Drón elszabadulása

Elszabadulásnak nevezzük, ha egy drón elveszíti az összeköttetést a pilóta által működtetett vezérlőegységgel, és egyszerűen akadálytalanul elrepül. Erre a GPS-jel elveszítésével egyidejűleg is sor kerülhet, mely esetben a „Hazatérés (Return to Home, RTH)” funkciót nem lehet elindítani.

Az ilyen események előfordulását a drónpilótáknak jelenteniük kell, függetlenül attól, hogy milyen övezetben repülnek.A jelentést a következő hatóságoknak kell benyújtani:

 • a működés helye szerinti ország polgári légi közlekedési hatóságának
 • ha Ön engedélyt kapott arra, hogy egy ellenőrzött repülőtér közelében vagy olyan repülési övezetekben repüljön, ahol korlátozták a drónokkal végzett műveleteket, azonnal tájékoztatnia kell a légiforgalmi irányítást, és meg kell adnia a drón útvonalával, repülési magasságával, sebességével és (amennyiben lehetséges) az akkumulátor fennmaradó töltöttségi szintjével kapcsolatos adatokat
 • és a biztosítójának is Az RTH funkcióval rendelkező drónokat kínáló dróngyártókat szintén nagyon érdekelheti az Ön jelentése. További információkért keresse fel ezeknek a gyártóknak a weboldalait

Legyen mindig tájékozott és naprakész – kövesse az EASA Light weboldalt

Az EASA a drónokkal kapcsolatos legfrissebb információkat az EASA Light weboldalon osztja meg.

Hozzon létre fiókot, és a naprakész tájékozódás érdekében kövessen bennünket az EASA Light weboldalon!