Geozoner – vær sikker på, hvor du må flyve med din drone

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Det er sjovt at flyve en drone, men der følger et ansvar med. Det har vi allerede beskrevet i vores vejledning for dronepiloter. Når du er droneoperatør, deler din drone luftrum med andre luftfartøjer, helikoptere og – engang i fremtiden – VTOL'er. Derfor kan du ikke bare flyve med din drone hvor som helst. At vide, hvor du må flyve, er meget vigtigt for alle i luften og på landjorden.

Inden du flyver

Som dronepilot eller -operatør er en af de vigtigste ting, du skal gøre inden du flyver, at tjekke de geografiske zoner for at se, hvor du må eller ikke må operere din drone. Hvad enten du flyver til fritid eller erhverv, er det vigtigt, at du ikke kommer galt afsted ved at trænge ind i en forbudt flyvezone. Det kan resultere i ulykker og give store bøder.

Geografiske zoner for droner (UAS)

Med henblik på sikkerheden for fly og mennesker på jorden har de forskellige stater oprettet geografiske dronezoner – eller geozoner – i hele Europa. Geozoner er dele af luftrummet, hvor operationer med droner eller – for at anvende den mere officielle betegnelse – ubemandede luftfartøjssystemer (UAS) tillades, begrænses eller udelukkes. Geozonerne er oprettet med det formål at:

 • minimere sikkerhedsrisici
 • beskytte andres privatliv
 • tage højde for sikkerhedsspørgsmål
 • tage højde for miljøhensyn.

Der er tre primære geozoner, som medlemsstaterne kan vedtage en farvekodning for, så brugerne af luftrummet hurtigt kan se, hvilken zone de hører under.

Rød zone

 

Udelukkede geozoner

Flyvning er forbudt for operationer i alle eller visse klasser, og droneflyvning er derfor ikke tilladt.

Gul zone

 

Begrænsede geozoner

UAS-operationer er begrænsede og er kræver overholdelse af de betingelser, der er pålagt i disse zoner. Du har brug for forudgående tilladelse til at flyve med din drone, da du kan være i nærheden af områder som lufthavne, heliporte, nationalparker, militære installationer, hospitaler, atomkraftværker eller enhver form for vigtige industrianlæg osv.

 

Grøn zone

 

Tilladte geozoner

UAS-operationer er tilladt i den "åbne" kategori, så du må gerne flyve din drone.

Blå zone

 

U-Space-luftrum

En del af det lavere luftrum, hvor operationer styres for droner og andre køretøjer, der opererer i det.

 

Kontrol af en geozone – trin for trin-vejledning

U-spaceHer er nogle enkle trin til at tjekke de geografiske zoner:

 • Bestem dronens vægtklasse, og planlæg din flyvning
  • Hvad har du tænkt dig at gøre med din drone?
  • Hvordan vil din flyverute se ud?
  • I hvilket område vil du flyve?

Det er dronepilotens ansvar at indhente opdaterede oplysninger om geografiske zoner og overholde dem før og under hver flyvning.

 • Tjek de nationale luftfartsmyndigheders websteder, og få de nødvendige oplysninger for det land, hvor du vil flyve din drone.
 • På de nationale luftfartsmyndigheders app eller webside skal du først vælge det område, hvor du vil flyve med din drone. Du vil så kunne se, om du må flyve der eller ej. Hvis der gælder begrænsninger for området, vil der være flere oplysninger om eventuelle nødvendige tilladelser. Hvis landet har en app, er det måske endda muligt at søge om tilladelse hos den kompetente myndighed i selve appen. I andre tilfælde kan du være nødt til at udfylde en formular og sende den til den kompetente myndighed pr. e-mail.  Det kan tage op til to dage at få svar på din anmodning.  
   
 • Hvis du har fået tilladelse til at flyve i et område med begrænsninger, skal du sørge for at holde dig inden for rammerne af denne tilladelse.

Hvor kan jeg flyve med min drone

Zoneinddelinger – begrænsninger for højde, tid, afstand osv.

Der kan være områder, hvor der gælder flyverestriktioner, eller hvor du slet ikke har lov til at flyve med din drone, f.eks. et militært lavflyvningsområde. Det er også muligt, at der i nogle zoner gælder delvise begrænsninger såsom:

 • Du må kun flyve med din drone under en vis højde, som er lavere end de højst 120 meter, der tillades i reglerne for den åbne kategori.
 • Du må kun flyve med din drone et bestemt tidsrum i løbet af dagen, for eksempel fordi der finder en begivenhed sted i nærheden, f.eks. en koncert eller en sportskamp.
 • Den horisontale afstand mellem dig og din drone kan være begrænset.

Et luftfartsdiagram giver præcise oplysninger om det område, du ønsker at flyve i, og begrænsningerne i det. Google maps kan også bruges til hurtigt at orientere dig om det område, du ønsker at flyve i.

Geo-awarenesssystem

Takket være det indbyggede geo-awarenesssystem i nogle droner kan de detektere en potentiel overtrædelse af geozonebegrænsningerne og advare fjernpiloten, så du kan gribe hurtigt og effektivt ind for at forhindre denne overtrædelse. Nogle af de nyeste dronemodeller har dette system, der også kaldes geo-fencing.

Det er baseret på de geografiske data, som medlemsstaterne leverer og regelmæssigt opdaterer.  Hvis din drone har et geo-awarenesssystem, er det dit ansvar som droneoperatør at holde det opdateret for den eller de droner, du ejer. 

Dronen flyver bort

En bortflyvning er, når en drone mister forbindelsen med fjernpilotens styring og ganske enkelt flyver bort uden at kunne stoppes. Dette sker også i kombination med et tab af GPS-signal, så indstillingen "Return to Home (RTH)" kan ikke aktiveres.

Dette er en type begivenhed, du som droneoperatør skal rapportere, uanset hvilken zone du flyver i. Det kan være:

 • til den nationale luftfartsmyndighed i det land, du opererer
 • hvis du får tilladelse til at flyve tæt på en lufthavn med flyledelse eller en flyvezone, hvor der gælder begrænsninger for droneoperationer, skal du også straks informere lufttrafikkontrollen om den retning, dronen fløj i, højde, hastighed og (hvis muligt), hvor meget batteri den har tilbage.
 • til dit forsikringsselskab. Droneproducenter, der sælger droner med RTH, vil også være meget interesserede i at få din rapport. Besøg deres hjemmesider for at få mere information

Hold dig informeret og opdateret – følg EASA Light

EASA deler alle de seneste oplysninger om droner på EASA Light.

Opret en konto, og følg os på EASA Light for at holde dig opdateret.