Zemepisné oblasti – kde môžete lietať s dronom

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Lietanie s dronom je pekný koníček, ale spája sa s určitou zodpovednosťou, na ktorú sme už poukázali v našom usmernení pre pilotov dronov. Ak ste prevádzkovateľ dronu, využívate vzdušný priestor spolu s inými lietadlami, helikoptérami a v budúcnosti s inými lietadlami s vertikálnym vzletom a pristátím (VTOL). Preto nemôžete lietať s dronom kdekoľvek. Pre všetkých, či už na zemi alebo vo vzduchu, je veľmi dôležité, kde sa môže lietať.

Pred vzletom

Jednou z najdôležitejších vecí, ktoré musíte urobiť ako prevádzkovateľ alebo pilot dronu pred každým letom, je skontrolovať, v ktorej zemepisnej oblasti sa nachádzate a či je tam lietanie s dronom povolené. Postarajte sa o to, aby ste si užili let a odviedli dobrú prácu s dronom bez toho, aby ste sa dostali do problémov, pretože s dronom nevedome preletíte do nepovolenej leteckej zóny, čo by mohlo znamenať vysokú pokutu alebo viesť k nehode.

Zemepisné oblasti pre drony (UAS)

Jednotlivé štáty vymedzili v Európe zemepisné alebo geografické oblasti pre drony s cieľom zaručiť bezpečnosť lietadiel a ľudí na zemi. Zemepisné oblasti sú časti vzdušného priestoru, kde je uľahčená, obmedzená alebo vylúčená prevádzka dronov alebo odborne bezpilotných leteckých systémov (unmanned aerial system, UAS). Zemepisné oblasti boli vytvorené na:

 • minimalizovanie bezpečnostných rizík
 • ochranu súkromia
 • riešenie otázok bezpečnosti
 • riešenie otázok ochrany životného prostredia.

Existujú tri hlavné kategórie zemepisných oblastí, pre ktoré môžu členské štáty používať farebné označenie, aby používatelia vzdušného priestoru mohli jednoducho zistiť, o akú oblasť ide.

Červená oblasť

 

Vylúčené oblasti

Všetky druhy letovej prevádzky sú zakázané vo všetkých alebo niektorých triedach, čiže lietanie s dronmi nie je povolené.

Žltá oblasť

 

Obmedzené oblasti

Prevádzka UAS je obmedzená a tieto systémy musia spĺňať súbor požiadaviek platných pre tieto oblasti. Na prevádzku dronu musíte mať povolenie, pretože by ste mohli byť v blízkosti letísk, heliportov, národných parkov, vojenských zariadení, nemocníc, atómových elektrární alebo iných druhov priemyselných zariadení atď.

 

Zelená oblasť

 

Oblasti pre jednoduchšiu prevádzku UAS

Prevádzka UAS tzv. otvorenej kategórie je povolená, čiže lietanie s dronom je povolené.

Modrá oblasť

 

Vzdušný priestor U-space

Časť nižšieho vzdušné priestoru, kde je riadená prevádzka dronov a iných vzdušných prostriedkov.

 

Overiť zemepisnú oblasť - jednotlivé kroky

U-spaceOboznámte sa s jednoduchými krokmi, ako si overíte, v ktorej zemepisnej oblasti môžete lietať

 • Vyberte hmotnostnú kategóriu dronu a naplánujte si let.
  • Čo plánujete s dronom robiť?
  • Aká bude predpokladaná dráha letu?
  • V ktorej oblasti by ste chceli lietať?

Povinnosťou pilota dronu je získať aktuálne informácie o zemepisných oblastiach a riadiť sa nimi pre každým letom aj počas neho.

 • Pozrite si webové sídlo vnútroštátnych orgánov civilného letectva (NAA) a získajte potrebné informácie o krajine, kde chcete s dronom lietať.
  • Použite aplikáciu na plánovanie letu dronu. Na webovej stránke agentúry EASA venovanej vnútroštátnym orgánom civilného letectva v časti Where you are allowed to fly (Kde môžete lietať s dronom) nájdete ich prehľad podľa jednotlivých štátov.
  • Niektoré vnútroštátne orgány civilného letectva ponúkajú aj digitálne mapy. Iné majú k dispozícii aktualizované dokumenty s oblasťami, ktoré si môžete stiahnuť.
    
 • V aplikácii alebo na webe vnútroštátnych orgánov civilného letectva najprv zvoľte oblasť, kde chcete s dronom lietať. Potom uvidíte, či je tam prevádzka dronov povolená. Ak je oblasť obmedzená, budú tam priložené informácie o potrebných povoleniach. Ak sa v danej krajine používa aplikácia, možno budete môcť požiadať príslušný orgán o povolenie priamo cez aplikáciu. V opačnom prípade asi budete musieť vyplniť formulár a poslať ho príslušnému orgánu e-mailom.  Spracovanie žiadosti môže trvať až dva dni.  
   
 • Ak dostanete povolenie na prevádzku v obmedzenej oblasti, riaďte sa obmedzeniami uvedenými v povolení.

Kde môžem s dronom lietať

Priestory v oblastiach – obmedzenia výšky, času, vzdialenosti atď.

Môžete sa stretnúť s oblasťami, kde platia obmedzenia letovej prevádzky alebo kde jednoducho s dronmi lietať nemôžete, napríklad vo vojenskej oblasti s nízkym preletom. Takisto môžu v niektorých oblastiach platiť čiastočné obmedzenia, ako napríklad:

 • Prevádzka dronu je povolená len do určitej výšky, ktorá je nižšia ako povolených 120 metrov pre otvorenú kategóriu.
 • Prevádzka dronu je povolená len v určitom čase počas dňa, napríklad z dôvodu konania podujatia v bezprostrednej blízkosti, napríklad koncertu alebo športového podujatia.
 • Môže byť skrátený horizontálny odstup medzi vami a dronom.

Na leteckej mape nájdete presné údaje o priestore, kde chcete lietať, a platné obmedzenia. Oblasť, v ktorej chcete lietať, si rýchlo môžete pozrieť aj cez mapy Google.

Georeferenčný výstražný systém

Niektoré drony, ktoré majú integrovaný georeferenčný výstražný systém, dokážu signalizovať možné porušenie obmedzení danej zemepisnej oblasti a varovať pilota, ktorý riadi dron na diaľku, aby podnikol bezprostredné a účinné opatrenia na zabránenie porušenia. Niektoré najnovšie modely dronov majú zabudovaný tento systém, ktorý sa nazýva aj geofencing.

Vychádza zo zemepisných údajov, ktoré poskytujú a pravidelné aktualizujú členské štáty.  Ak máte dron s georeferenčým výstražným systémom, ako prevádzkovateľ dronu máte zodpovednosť pravidelne ho aktualizovať pre všetky drony, ktoré vlastníte. 

Uletenie dronu

Ak dron stratí spojenie s pilotom a neriadene pokračuje v lete, ide o uletenie dronu. Stáva sa to aj v kombinácii so stratou GPS signálu, keď už nie je možné aktivovať funkciu RTH (Return to Home – vrátiť domov).

Takúto udalosť musia prevádzkovatelia dronov nahlásiť bez ohľadu nato, v ktorej oblasti sa nachádzajú. Môžu sa obrátiť na:

 • vnútroštátny orgán civilného letectva, v krajine, kde s dronom lietajú
 • ak bolo vydané povolenie na lietanie v blízkosti riadeného letiska alebo oblastí, kde je lietanie s dronmi obmedzené, musia bezodkladne informovať riadenie letovej prevádzky o dráhe letu dronu, výške, rýchlosti a (ak je to možné) o zostávajúcej kapacite batérie
 • svoju poisťovňu. Aj výrobcov dronov, ktorí majú na trhu drony s funkciou RTH, by určite zaujímala vaša správa. Viac informácií nájdete na ich webových stránkach

Majte aktuálny prehľad o novinkách – sledujte EASA light

EASA vám prináša najaktuálnejšie informácie o dronoch na EASA light

Vytvorte si účet a sledujte nás na EASA Light.