Geozoner – så vet du var du kan flyga drönare

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Att flyga drönare är roligt men medför också ansvar. En del av detta ansvar har vi redan tagit upp i vår vägledning för drönarpiloter. Om du är drönaroperatör delar din drönare luftrum med flygplan och helikoptrar och kommer i framtiden även att dela det med vertikalt startande och landande luftfartyg (VTOL-fartyg). Du kan därför inte flyga drönare var som helst. Att veta var man kan flyga är mycket viktigt för alla som befinner sig i luften och på marken.

Innan du startar

Om du är drönarpilot eller drönaroperatör är något av det viktigaste du behöver göra inför varje flygning att ta reda på var du kan flyga din drönare. Det gör du genom att kontrollera vad som gäller i olika geografiska zoner innan du startar. Se till att du kan njuta av din flygning eller göra ett bra jobb med din drönare utan att få problem på grund av att du ger dig in i ett område med flygförbud, vilket kan leda till dryga böter eller olyckor.

Geografiska drönarzoner (UAS-zoner)

För att garantera säkerheten för luftfartyg och personer på marken har geografiska zoner, eller geozoner, inrättats i Europa av de olika staterna. Geozoner är delar av luftrummet där användning av drönare, eller för att använda den mer officiella termen ”obemannade luftfartygssystem” (Unmanned Aerial Systems, UAS), underlättas, begränsas eller utesluts. Geozonerna syftar till att

 • minimera säkerhetsriskerna
 • skydda andras personliga integritet
 • ta itu med säkerhetsfrågor
 • hantera miljöaspekter.

Det finns tre huvudtyper av geozoner för vilka medlemsstaterna kan införa färgkodning, så att användare av luftrummet snabbt kan se vilken zon som avses.

Röd zon

 

Geozoner där flygning är utesluten

Flygningar i alla eller vissa klasser är förbjudna, vilket innebär att drönarflygning inte är tillåten.

Gul zon

 

Geozoner med begränsningar

Användningen av obemannade luftfartyg är föremål för begränsningar och omfattas av de villkor som gäller för dessa zoner. Du behöver förhandstillstånd för att flyga drönare eftersom du kan befinna dig i närheten av områden som till exempel flygplatser, helikopterflygplatser, nationalparker, militära anläggningar, sjukhus, kärnkraftverk eller viktiga industriområden.

 

Grön zon

 

Geozoner där flygning underlättas

Användning av obemannade luftfartyg underlättas i den ”öppna” kategorin, vilket innebär att du kan flyga drönare där.

Blå zon

 

”U-space”-luftrum

En del av det lägre luftrummet som är avsett för hantering av trafik med drönare och andra luftfartyg som används där.

 

Kontrollera vad som gäller i en geozon – vägledning steg för steg

 

U-spaceHär är några enkla steg för att kontrollera vad som gäller i de geografiska zonerna:

 

 • Ange din drönares viktklass och planera din flygning
  • Vad planerar du att göra med din drönare?
  • Hur kommer din flygsträcka att se ut?
  • I vilket område vill du flyga?

Det är drönarpilotens ansvar att ta reda på aktuell information om geografiska zoner och följa reglerna för dem före och under varje flygning.

 • Besök den nationella luftfartsmyndighetens webbplats för att få den information som behövs för landet där du vill flyga drönare.
 • I appen eller på webbplatsen för den nationella luftfartsmyndigheten ska du först ange i vilket område du vill flyga drönare. Du får sedan veta om du kan flyga där. Om området är begränsat får du mer information om eventuella tillstånd som behövs. Om landet har en app kan du eventuellt använda den för att ansöka om tillstånd vid den behöriga myndigheten. I annat fall kan du behöva fylla i ett formulär och skicka det med e-post till den behöriga myndigheten.  Det kan ta upp till två dagar innan du får besked om resultatet av din ansökan.  
   
 • Om du har fått tillstånd att flyga i ett begränsat område måste du hålla dig inom gränserna för det tillståndet.

Var i zonen kan jag flyga?

Områden i zonerna – begränsningar i fråga om höjd, tid, avstånd m.m.

Det kan hända att du stöter på områden där begränsningar gäller eller där du inte får flyga drönare alls, till exempel militärens lågflygsområden. Vissa zoner kan också omfattas av partiella begränsningar, till exempel följande:

 • Enligt reglerna i den öppna kategorin får du endast flyga drönare upp till 120 meters höjd.
 • Det är endast tillåtet att flyga drönare under en viss tid på dygnet, till exempel för att evenemang som konserter eller idrottstävlingar äger rum i närheten.
 • Det kan finnas gränser för det horisontella avståndet mellan dig och din drönare.

På en flygkarta kan du hitta exakta uppgifter om området där du vill flyga och de begränsningar som råder där. Du kan också använda Google maps för en snabb kontroll av området där du vill flyga.

Geomedvetenhetssystem

Tack vare att vissa drönare har ett geomedvetenhetssystem inbyggt kan de upptäcka potentiella överträdelser av geozonens begränsningar och varna fjärrpiloten, så att du genast kan agera effektivt för att förhindra överträdelsen. Detta system, som också kallas geostaket, finns i vissa av de senaste drönarmodellerna.

Det bygger på de geografiska uppgifter som tillhandahålls och regelbundet uppdateras av medlemsstaterna.  Om din drönare har ett geomedvetenhetssystem är det drönaroperatörens ansvar att hålla det uppdaterat för den eller de drönare som du äger. 

Försvunna drönare

En drönare betraktas som försvunnen när den förlorar kontakten med pilotens styrsystem och flyger iväg utan att stanna. När detta sker kan även GPS-signalen gå förlorad, vilket gör att alternativet ”återvänd hem” inte fungerar.

Du som är drönaroperatör ska rapportera denna typ av händelse oavsett i vilken zon du flyger, till exempel till följande:

 • Den nationella luftfartsmyndigheten i landet där du är operatör
 • om du har tillstånd att flyga nära en kontrollerad flygplats eller flygzoner där begränsningar gäller för drönaranvändning. Du ska också omedelbart informera flygkontrollenheten och ange drönarens kurs, höjd, hastighet och (om möjligt) hur mycket av batteriet som är kvar.
 • Ditt försäkringsbolag. Rapporten kan också vara av intresse för drönartillverkare som erbjuder drönare med funktionen ”återvänd hem”. Mer information finns på respektive webbplatser

Håll dig informerad och uppdaterad med hjälp av EASA Light

Easa delar med sig av all den senaste informationen om drönare på EASA Light.

Skapa ett konto och följ oss på EASA Light för att få aktuell information.