Geozonos – sužinokite, kur galite skraidinti savo bepilotį orlaivį

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Skraidinti bepilotį orlaivį smagu, tačiau tai darant reikia laikytis taisyklių, kurių kelias jau aptarėme anksčiau parengtose gairėse bepiločių orlaivių pilotams. Bepiločių orlaivių naudotojai oro erdve dalijasi su kitų orlaivių, sraigtasparnių, o ateityje – ir vertikaliojo kilimo ir tūpimo orlaivių (VTOL) – naudotojais. Negalite tiesiog skraidinti savo bepiločio orlaivio bet kur. Ir ore, ir ant žemės labai svarbu žinoti, kur galima skristi.

Prieš skrydį

Vienas svarbiausių dalykų, kurį prieš kiekvieną skrydį turi padaryti bepiločio orlaivio nuotolinis pilotas arba naudotojas, yra patikrinti geografines zonas, į kurias galima arba negalima skraidinti bepiločio orlaivio. Rūpestingai pasiruoškite skrydžiui, kad jis būtų sklandus ir orlaivis nenuskristų į neleistiną skrydžio zoną, nes taip galite užsitraukti didžiulę baudą arba sukelti avariją.

Bepiločių orlaivių (UAS) skraidymo geografinės zonos

Kad orlaiviai ir žmonės ant žemės būtų saugūs, šalys nustatė visos Europos bepiločių orlaivių skraidymo geografines zonas, dar vadinamas geozonomis. Geozonos – tai oro erdvės dalys, kuriose leidžiami, ribojami arba draudžiami bepiločių orlaivių arba, kalbant dalykinės kalbos terminais, – bepiločių orlaivių sistemų (angl. unmanned aerial system, UAS), skrydžiai. Geozonos nustatytos siekiant:

 • kuo labiau sumažinti saugos riziką,
 • apsaugoti kitų asmenų privatumą,
 • užtikrinti saugą,
 • spręsti aplinkos klausimus.

Skiriamos trys pagrindinės geozonos, kurioms valstybės narės gali nustatyti spalvų kodus, kad oro erdvės naudotojai galėtų greitai nustatyti konkrečią zoną.

Raudonoji zona

 

Draudžiamos geozonos

Visų arba tam tikrų klasių skrydžiai, taigi ir bepiločių orlaivių skrydžiai, draudžiami.

Geltonoji zona

 

Ribojamos geozonos

UAS skrydžiai ribojami, juos galima vykdyti tik, jei laikomasi šioms zonoms nustatytų sąlygų. Prieš skraidindami savo bepilotį orlaivį turite gauti leidimą, nes gali būti, kad esate netoli tam tikros paskirties vietų, kaip antai oro uostų, sraigtasparnių kilimo ir nusileidimo aikštelių, nacionalinių parkų, karinės infrastruktūros, ligoninių, atominių elektrinių arba kitų svarbių pramoninės paskirties vietų ir pan.

 

Žalioji zona

 

Leidžiamos geozonos

Atvirosios kategorijos UAS skrydžiai leidžiami, todėl šiose zonose galite skraidinti savo bepilotį orlaivį.

Mėlynoji zona

 

Sistemos „U-space“ oro erdvė

Apatinė oro erdvės dalis, kurioje vykdomi valdomi bepiločių orlaivių ir kitų joje skraidančių objektų skrydžiai.

 

Nuoseklus paaiškinimas, kaip patikrinti geozoną

U-spaceGeografinę zoną galite patikrinti atlikdami šiuos paprastus veiksmus:

 • Pasirinkite savo bepiločio orlaivio svorio klasę ir suplanuokite savo skrydį
  • Ką planuojate daryti su savo bepiločiu orlaiviu?
  • Kokia bus skrydžio trajektorija?
  • Kokioje teritorijoje norite skristi?

Bepiločio orlaivio pilotas privalo gauti naujausią informaciją apie geografines zonas ir jų laikytis prieš kiekvieną skrydį ir jo metu.

 • Nacionalinėje aviacijos institucijų (NAI) svetainėje susiraskite reikiamą informaciją apie šalį, kurioje norite skraidinti savo bepilotį orlaivį.
  • Prisijunkite prie bepiločių orlaivių skrydžių planavimo programėlės. EASA nurodo tas zonas, kurios pateikiamos NAI tinklalapyje prie norimos šalies spustelėjus nuorodą „Kur jums leidžiama skristi“.
  • Kai kurios nacionalinės aviacijos institucijos teikia skaitmeninius žemėlapius, kuriuos galima peržiūrėti. Kitos pateikia nuorodą į parsisiunčiamas lenteles su atnaujinamais duomenimis.
    
 • Pirma nacionalinės aviacijos institucijos programėlėje arba svetainėje pasirinkite teritoriją, kurioje norite skraidinti bepilotį orlaivį. Tada pamatysite, ar ten leidžiama skristi. Jei zona ribojama, rasite daugiau informacijos apie visus būtinus leidimus. Jei šalis turi programėlę, galbūt per ją net galėsite kompetentingai institucijai pateikti prašymą išduoti leidimą. Jei tokios programėlės šalis neturi, jums gali tekti užpildyti formą ir nusiųsti ją kompetentingai institucijai e. paštu.  Atsakymo į prašymą gali tekti laukti iki dviejų dienų.  
   
 • Gavę leidimą skristi į ribojamą zoną, laikykitės jame nurodytų apribojimų.

Kur galiu skristi

Aukščio, laiko, nuotolio ir kiti apribojimai zonoje

Yra zonų, kuriose skrydžiams taikomi apribojimai arba kuriose bepiločių orlaivių skrydžiai visiškai draudžiami, kaip antai karinėms reikmėms skirtos skraidymo žemuose lygiuose zonos. Kai kuriose zonose gali būti taikomi daliniai apribojimai:

 • Bepilotį orlaivį galima pilotuoti tik tam tikrame aukštyje – atvirosios kategorijos skrydžius galima vykdyti ne aukštesniame kaip 120 metrų aukštyje.
 • Skristi galima tik nustatytu paros laiku, pavyzdžiui, todėl, kad netoliese vyksta renginys – koncertas ar sporto žaidynės.
 • Gali būti nustatytas reikalavimas laikytis mažesnio horizontalaus atstumo tarp jūsų ir jūsų bepiločio orlaivio.

Oro navigacijos duomenų lentelėje pateikiami tikslūs duomenys apie zoną, kurioje norite skristi, ir nurodomi jos apribojimai. Norimos zonos informaciją taip pat galima pasitikrinti „Google“ žemėlapiuose.

Geografinio orientavimo sistema

Kai kuriuose bepiločiuose orlaiviuose įdiegta geografinio orientavimo sistema, kuri gali nustatyti galimus geozonų apribojimų pažeidimus ir informuoti nuotolinį pilotą, kuris gali nedelsdamas imtis veiksmų, kad išvengtų pažeidimo. Naujausiuose bepiločiuose orlaiviuose ši sistema (dar vadinama geografinio atribojimo sistema) jau diegiama.

Jose naudojami valstybių narių reguliariai atnaujinami ir teikiami geografiniai duomenys.  Jei bepilotis orlaivis turi geografinio orientavimo sistemą, jo naudotojas privalo pasirūpinti, kad duomenys sistemoje būtų atnaujinami. 

Nevaldomas skrydis

Nutrūkus ryšiui tarp nuotolinio piloto ir bepiločio orlaivio, skrydis tampa nevaldomas. Taip atsitinka ir tada, kai nutrūkus GPS signalui, negalima įjungti grįžimo į paleidimo vietą funkcijos (RTH).

Apie tokius incidentus bepiločių orlaivių naudotojai visada privalo pranešti, nesvarbu, kokioje zonoje orlaivis skrenda. Pranešti reikia:

 • šalies, kurioje vykdomas skrydis, nacionalinei aviacijos institucijai,
 • jei gautas leidimas skristi netoli kontroliuojamo oro uosto arba skrydžių zonos, kurioje bepiločių orlaivių skrydžiai yra ribojami, skrydžių valdymo tarnybai taip pat privaloma nedelsiant pranešti, kokia kryptimi, kokiame aukštyje ir kokiu greičiu orlaivis skrido ir (jei įmanoma) baterijos įkrovimo lygį.
 • Šie duomenys reikalingi ir draudimo įmonei ir juos naudinga žinoti bepiločių orlaivių su grįžimo į paleidimo vietą funkcija (RTH) gamintojams. Apsilankykite jų svetainėse, kur rasite daugiau informacijos.

Sekite informaciją ir naujienas „EASA Light“

Naujausią informaciją apie bepiločius orlaivius EASA skelbia „EASA Light“ puslapiuose.

Susikurkite paskyrą ir sekite mūsų naujienas „EASA Light“.