Geotsoonid – teadke, kus tohib drooni lennutada

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Drooni lennutamine on lõbus, kuid sellega kaasnevad kohustused, millest mõnele oleme juba pööranud tähelepanu meie varasemas juhendis kaugpilootidele. Kui olete kaugpiloot, jagab teie droon õhuruumi teiste õhusõidukite, helikopterite ja tulevikus ka õhusõidukitega, millel on püststart ja -maandumine (VTOL). Seetõttu ei saa drooni igal pool lennutada. Igaühele on nii õhus kui maapinnal väga tähtis teada, kus tohib lennata.

Enne starti

Kaugpiloodi ehk droonijuhina on üks tähtsamaid asju, mida on vaja teha enne iga lendu, kontrollimine, kus tohib või ei tohi drooni lennutada, kontrollides geograafilisi tsoone enne õhkutõusmist. Tagage, et saate drooni lennutamist nautida või teha sellega tubli tööpäev, ilma et tekiks lennutsooni loata sattumise probleeme, mille tõttu võib saada suuri trahve või mis võib põhjustada õnnetusi.

Drooni (mehitamata õhusõiduki) geograafilised tsoonid

Et tagada õhusõiduki ja maapinnal olevate inimeste ohutus, on riigid kehtestanud geograafilised tsoonid ehk geotsoonid kogu Euroopas. Geotsoonid on õhuruumi osad, kus droonide (ametlikuma nimetusega „mehitamata õhusõidukid“) operatsioonid on lubatud, piiratud või keelatud. Geotsoonid on kehtestatud, et

 • minimeerida ohutusriske
 • kaitsta kolmandate isikute privaatsust
 • käsitleda turvalisuse probleeme
 • käsitleda keskkonnaprobleeme

On olema kolm peamist geotsooni, mida saavad liikmesriigid tähistada värvikoodidega, tagamaks, et õhuruumi kasutajad saavad tsoonid kiiresti tuvastada.

Punane tsoon

 

Keelavad geotsoonid

On keelatud kõigi või teatud klasside operatsioonid, seega ei ole droonide lennutamine lubatud.

Kollane tsoon

 

Piiravad geotsoonid

Mehitamata õhusõidukite operatsioonid on piiratud ja need peavad täitma nendes tsoonides kehtivaid tingimusi. Vajate drooni lennutamiseks eelnevat luba, sest võite sattuda selliste piirkondade lähedusse nagu lennujaamad, kopteriväljakud, looduskaitsealad, sõjaväeobjektid, haiglad, tuumajaamad, igat liiki tööstusobjektid jm.

 

Roheline tsoon

 

Lubavad geotsoonid

Lubatud on avatud kategooria mehitamata õhusõidukite operatsioonid, st tohite lennutada drooni.

Sinine tsoon

 

U-Space’i õhuruum

Madalama õhuruumi osa, kus hallatakse operatsioone droonide ja muude selles tegutsevate sõidukite jaoks.

 

Geotsooni kontrollimine – etapiviisiline juhend

U-spaceSiin on mõni geotsooni kontrollimise lihtne etapp:

 • Valige drooni massi klass ja planeerige lend
  • Mida kavatsete drooniga teha?
  • Milline on teie lennutrajektoor?
  • Mis piirkonnas soovite lennata?

Kaugpiloodil on kohustus hankida ajakohane teave kõigi geograafiliste tsoonide kohta ja järgida neid enne iga lendu ja selle ajal.

 • Tutvuge riikliku lennuameti veebisaitidega ja vajaliku teabega riigi kohta, kus soovite drooni lennutada.
  • Kasutage drooni lennutamise planeerimise rakendust. EASA loetleb riikide kaupa riiklike lennuametite lehtedel olevad rakendused jaotises „Kus tohib drooni lennutada“.
  • Mõni riiklik lennuamet pakub digitaalseid kaarte, millega saate tutvuda. Teistel on olemas link ajakohastele kaardidokumentidele, mida saate alla laadida.
    
 • Riikliku lennuameti rakenduses või veebisaidil valige kõigepealt piirkond, kus tahate drooni lennutada. Siis näete, kas seal tohib drooni lennutada või mitte. Kui piirkond on piirav, näete lisateavet vajalike lubade kohta. Kui riigil on rakendus, siis võib olla võimalik taotleda luba pädevalt asutuselt isegi rakenduse kaudu. Teistel juhtudel võib olla vaja täita vorm ja saata see pädevatele asutustele e-kirjaga.  Vastuse saamiseks taotlusele võib kuluda kuni kaks päeva.  
   
 • Kui teile antakse luba lennutada drooni piirangualal, tagage, et püsite antud loa piirides.

Kus saan drooni lennutada

Tsoonialad – kõrguse, aja, kauguse jm piirangud

Võite sattuda alale, kus võivad kehtida lennupiirangud või kus on lihtsalt täiesti keelatud drooni lennutada, näiteks sõjaväe madallennu piirkond. Samuti on olemas võimalus, et mõnes tsoonis kehtivad osalised piirangud, näiteks järgmised.

 • Tohite lennutada drooni üksnes teatud kõrgusel, mis on alla avatud kategooria suurima lubatud lennukõrguse 120 m.
 • Drooni tohib lennutada ainult teatud kellaaegadel, sest näiteks lähedal toimub suurüritus (nt kontsert või spordivõistlus).
 • Võib kehtida vähendada horisontaalset kaugust teie ja drooni vahel.

Lennunduskaardil on täpselt märgitud piirkond, kus soovite drooni lennutada, ja selle piirangud. Võite kavandatavat lennutusala kiiresti kontrollida ka teenusest Google Maps.

Geopiirangute jälgimise süsteem

Osasse droonidesse on sisse ehitatud geopiirangute jälgimise süsteem, mis avastab geotsooni piirangute rikkumise ja hoiatab kaugpilooti, et ta saaks võtta kohe ja tõhusaid rikkumise ennetamise meetmeid. See on olemas mõnes uusimas droonimudelis ja seda nimetatakse ka geotarastuseks.

See tugineb liikmesriikidelt saadavatele ja korrapäraselt ajakohastatavatele geograafilistele andmetele.  Kui droonil on geopiirangute jälgimise süsteem, on kaugpiloodi kohustus hoida see oma drooni(de)s ajakohane. 

Drooni äralendamine

Äralendamine on olukord, kus droonil kaob ühendus piloodi juhtseadmetega ning droon lendab vabalt minema. See võib juhtuda ka GPS-signaali kadumisel, nii et droon ei saa käivitada kojunaasmist (Return to Home; RTH).

Seda tüüpi juhtumist peab kaugpiloot teatama olenemata tsoonist, kus ta drooni lennutab. Teatada võib olla vaja

 • riiklikule lennundusametile riigis, kus tegutsete;
 • juhul kui teile antakse luba lennutada drooni lennujuhtimisega lennuvälja lähedal või lennutsoonides, kus droonide tegevus on piiratud, võib teil vaja olla viivitamata teatada ka lennujuhtimiskeskusele, mis on drooni kurss, kõrgus, kiirus ja (kui võimalik) järelejäänud akulaeng;
 • oma kindlustusfirmale; samuti oleksid kojunaasmisfunktsiooniga droone pakkuvad droonitootjad väga huvitatud teie teate saamisest. Lisateave on meie veebilehel.

Jälgige meid kohas EASA Light, et olla kursis.

EASA jagab kogu uusimat teavet droonide kohta veebikohas EASA Light.

Looge konto ja jälgige meid kohas EASA Light, et olla kursis.