Zeměpisné zóny – informujte se, kde můžete se svým dronem létat

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Létání s dronem je zábava. Nese sebou však také povinnosti, na které jsme již upozornili v našich předchozích pokynech pro piloty dronů. Pokud jste provozovatelem dronu, váš dron sdílí vzdušný prostor s jinými letadly, vrtulníky a v budoucnu i s letadly se svislým vzletem a přistáním. Proto nemůžete se svým dronem létat kdekoli. Vědět, kde je možné létat, je důležité pro každého ve vzduchu i na zemi.

Než vzlétnete

Jednou z nejdůležitějších věcí, kterou musíte jakožto pilot nebo provozovatel dálkově řízeného dronu před každým letem udělat, je ověřit si, kde můžete a kde naopak nemůžete se svým dronem létat, a to tak, že se před každým vzlétnutím informujete o příslušných zeměpisných zónách. Postarejte se o to, abyste si užili let nebo odvedli dobrou práci s dronem, aniž byste se dostali do problémů v důsledku toho, že byste se svým dronem vletěli do nepovolené letové zóny. Mohli byste totiž dostat vysokou pokutu nebo způsobit nehodu.

Zeměpisné zóny pro drony (bezpilotní systémy)

V zájmu bezpečnosti letadel a lidí na zemi byly na úrovni jednotlivých členských států zřízeny v celé Evropě zeměpisné zóny pro drony. Zeměpisné zóny jsou části vzdušného prostoru, ve kterých je provoz dronů (neboli bezpilotních systémů, použijeme-li oficiálnější termín) umožněn, omezen nebo vyloučen. Cílem zeměpisných zón je:

 • minimalizovat bezpečnostní rizika,
 • chránit soukromí druhých,
 • řešit bezpečnostní otázky,
 • řešit obavy týkající se životního prostředí.

Existují tři hlavní druhy zeměpisných zón, pro které mohou členské státy přijmout barevné kódování, aby zajistily, že uživatelé vzdušného prostoru budou schopni rychle určit, o jakou zónu se jedná.

Červená zóna

 

Zakázané zeměpisné zóny

Lety jsou zakázány pro všechny nebo určité třídy, létání s dronem tudíž není povoleno.

Žlutá zóna

 

Zeměpisné zóny, ve kterých platí omezení

Provoz bezpilotních systémů je omezen a podléhá splnění souboru podmínek uložených v těchto zónách. Musíte mít předchozí povolení k letu s dronem, jelikož byste se mohli nacházet v blízkosti oblastí, jako jsou letiště, heliporty, národní parky, vojenská zařízení, nemocnice, jaderné elektrárny nebo jakékoli klíčové průmyslové areály atd.

 

Zelená zóna

 

Zpřístupněné zeměpisné zóny

Provoz bezpilotních systémů je umožněn v rámci tzv. otevřené kategorie, v těchto zónách tedy můžete se svým dronem létat.

Modrá zóna

 

Vzdušný prostor U-space

Část nižšího vzdušného prostoru, ve které je řízen provoz dronů a dalších vzdušných prostředků.

 

Ověřování zeměpisné zóny – podrobný návod

U-spaceNíže naleznete jednoduchý postup, jak si ověřit zeměpisné zóny:

 • Zadejte hmotnostní kategorii svého dronu a naplánujte si let
  • Co máte v plánu se svým dronem dělat?
  • Jaká bude dráha vašeho letu?
  • V jakém prostoru chcete létat?

Pilot dronu je povinen mít před každým letem a během něj aktuální informace o všech příslušných zeměpisných zónách a splňovat související podmínky.

 • Podívejte se na internetové stránky příslušného vnitrostátního leteckého úřadu a získejte nezbytné informace o zemi, ve které chcete se svým dronem létat.
  • Připojte se k aplikaci pro plánování letu s dronem. Agentura EASA uvádí dostupné aplikace na stránce věnované vnitrostátním leteckým úřadům, a to pod odkazem „Where you are allowed to fly“ (Kam máte povoleno letět) u jednotlivých zemí.
  • Některé vnitrostátní letecké úřady zpřístupňují digitální mapy, na kterých si můžete zeměpisné zóny ověřit. Jiné uvádějí odkaz na aktualizované tabulky s dokumenty, které si lze stáhnout.
    
 • V aplikaci vnitrostátního leteckého úřadu nebo na jeho internetových stránkách nejprve zvolte prostor, ve kterém chcete se svým dronem létat. Následně se vám zobrazí, zda v daném prostoru můžete létat. Pokud se jedná o prostor, ve kterém platí omezení, zobrazí se více informací o všech potřebných povoleních. Pokud má daná země příslušnou aplikaci, může být dokonce možné požádat o povolení vnitrostátní letecký úřad přímo prostřednictvím této aplikace. Pokud ne, budete zřejmě muset vyplnit formulář a zaslat jej příslušnému úřadu e-mailem.  Vyřízení vaší žádosti může trvat až dva dny.  
   
 • Pokud jste dostali povolení k letu v prostoru, ve kterém platí omezení, ujistěte se, že dodržíte podmínky povolení.

Kde mohu se svým dronem létat

Prostory spadající do různých zón – omezení týkající se výšky, času, vzdálenosti atd.

Můžete se setkat s prostory, ve kterých platí omezení letu, nebo ve kterých prostě nemůžete létat se svým dronem vůbec, jako je vojenský letový prostor v malé výšce. Je také možné, že v některých zónách platí částečná omezení, např.:

 • Se svým dronem můžete létat pouze do určité výšky, která je podle předpisů pro otevřenou kategorii provozu stanovena na méně než maximálně 120 metrů.
 • Létání s drony je povoleno pouze po určitou část dne, například kvůli nedaleko konané akci, jako je koncert nebo sportovní zápas.
 • Může být omezena vodorovná vzdálenost mezi vámi a vaším dronem.

V letecké mapě naleznete přesné údaje o prostoru, ve kterém chcete létat, a omezení, která v něm platí. Prostor, ve kterém chcete létat, si můžete také rychle zkontrolovat pomocí Google map.

Systém „geo-awareness“

Díky systému „geo-awareness“, jímž jsou vybaveny některé drony, dokáží drony zjistit možné porušení omezení zeměpisné zóny a upozornit dálkově řídícího pilota tak, aby mohl přijmout okamžitá a účinná opatření s cílem zabránit tomuto porušení. Některé z nejnovějších modelů dronů tento systém, označovaný také „geo-fencing“, mají.

Je založen na zeměpisných údajích poskytovaných a pravidelně aktualizovaných členskými státy.  Pokud je dron vybaven systémem „geo-awareness“, je povinností provozovatele dronu zajistit aktuálnost údajů používaných tímto systémem. To platí pro všechny drony, které vlastní. 

Ulétnutí dronu

Ulétnutí dronu je situace, kdy dron ztratí spojení s ovládacími prvky pilota a jednoduše nerušeně uletí. To se stává také při ztrátě signálu GPS, kdy nelze dát dronu pokyn k „návratu do výchozího bodu“ (RTH).

Jedná se o situaci, kterou musí provozovatel dronu hlásit bez ohledu na to, v jaké zóně s dronem létá, a to:

 • vnitrostátnímu leteckému úřadu v zemi, ve které dron provozuje,
 • v případě, že je mu uděleno povolení k letu v blízkosti kontrolovaného letiště nebo letových zón, ve kterých je provoz dronů omezen. Musí také okamžitě informovat řízení letového provozu o směru letu dronu, jeho výšce, rychlosti a (pokud možno) zbývající kapacitě baterie,
 • pojišťovně. Tato informace by jistě zajímala i výrobce dronů, kteří drony s funkcí RTH nabízejí. Více informací nalezete na jejich internetových stránkách.

Buďte informovaní – sledujte stránky EASA Light

Agentura EASA bude na těchto stránkách sdílet všechny nejnovější informace o dronech.

Chcete být v obraze? Vytvořte si účet a sledujte nás na stránkách EASA Light.