Ilmatilavyöhykkeet – selvitä, missä dronea voi lennättää

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Dronen lennättäminen on hauskaa, mutta siihen liittyy myös vastuukysymyksiä, joita olemme jo aiemmin tuoneet esiin dronelennättäjän ohjeissa. Kun toimit droneoperaattorina, dronesi jakaa ilmatilan muiden ilma-alusten, kuten helikoptereiden ja tulevaisuudessa myös VTOL-lentokoneiden kanssa. Siksi laitetta ei voi lennättää missä tahansa. Onkin erittäin tärkeää tietää, millä maa- ja ilma-alueilla lennättäminen on mahdollista.

Ennen lentoonlähtöä

Ennen jokaista lentoa lennättäjän tai droneoperaattorin yksi tärkeimmistä tehtävistä on ottaa selvää, missä ovat droneilta kielletyt ilmatilavyöhykkeet. Varmista, että lennättäminen on mukavaa tai että teet päivän hyvän työn dronen avulla joutumatta kuitenkaan vaikeuksiin lentokieltoalueelle tunkeutumisen takia. Se voi johtaa koviin sakkoihin tai aiheuttaa onnettomuuksia.

Dronejen UAS-ilmatilavyöhykkeet

Ilma-aluksen ja ihmisten suojaamiseksi eri valtiot ovat luoneet ympäri Eurooppaa droneja koskevia ilmatilavyöhykkeitä. Ne ovat sellaisia ilmatilan osia, joissa dronejen eli miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien (UAS) käyttöä tuetaan, rajoitetaan tai kielletään. Ilmatilavyöhykkeitä luodaan

 • turvallisuusriskien minimoimiseksi
 • ulkopuolisten tahojen yksityisyyden suojaamiseksi
 • turvallisuuskysymysten käsittelemiseksi
 • ympäristöön liittyvien huolenaiheiden käsittelemiseksi.

Keskeisiä ilmatilavyöhykkeitä on kolmenlaisia. Jäsenvaltiot voivat ottaa niitä varten käyttöön värikoodit varmistamaan, että ilmatilan käyttäjät tunnistavat nopeasti, mitä vyöhykettä ne voivat käyttää.

Punainen alue

 

Kieltoalueet

Lentotoiminta kielletty kaikissa tai tietyissä luokissa eikä dronen lennättäminen ole sallittua.

Keltainen alue

 

Rajoitusalueet

Näillä alueilla miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien käyttöä on rajoitettu ja niiden käytölle on ehtoja. Dronen lennättämiselle tarvitaan ennakkolupa, koska lähistöllä voi olla esimerkiksi lentokenttä, helikopterikenttä, kansallispuisto, sotilaallinen laitos, sairaala, ydinvoimala tai jokin muu keskeisen toiminnan alue.

 

Vihreä alue

 

Tuetut alueet

Miehittämättömien ilma-alusten toimintaa tuetaan kategoriassa avoin (open), joten dronen lennättäminen on mahdollista.

Sininen alue

 

U-space-ilmatila

Alempi ilmatilan osa, jossa hallitaan dronejen ja muiden ilmatilassa liikkuvien järjestelmien käyttöä.

 

Vaiheittainen opas ilmatilavyöhykkeen tarkistamiseksi

U-spaceTässä on joitakin yksinkertaisia vaiheita ilmatilavyöhykkeen tarkistamiseksi:

 • Valitse dronen painoluokka ja tee suunnitelma lennättämistä varten
  • Mitä aiot tehdä dronella?
  • Minkälainen lentoreitistä tulee?
  • Millä alueella haluat lennättää dronea?

Saako vastuussa oleva dronen lennättäjä ajantasaista tietoa kaikista ilmatilavyöhykkeistä ja noudattaako hän niitä ennen lennätystä ja sen aikana.

 • Tarkista kansallisen ilmailuviranomaisen verkkosivustoilta tarvitsemasi tiedot maasta, jossa haluat lennättää dronea.
  • Ota käyttöön sovellus dronelentojen suunnittelua varten. EASA pitää luetteloa sovelluksista, jotka on kansallisten ilmailuviranomaisten sivustoilla. Luettelo on sallittuja lentoalueita maittain käsittelevässä kohdassa.
  • Joiltakin kansallisilta ilmailuviranomaisilta saa digitaalisia karttoja, joista voit tarkistaa asian. Jotkin kansalliset ilmailuviranomaiset jakavat sivustollaan linkin ajan tasalla oleviin ladattaviin karttoihin.
    
 • Valitse ensin kansallisen ilmailuviranomaisen sovelluksesta tai verkkosivustolta alue, jolla haluat lennättää droneasi. Sen jälkeen näet, onko se mahdollista vai ei. Jos kyseessä on rajoitusalue, saat nähtäväksi lisätietoja tarvittavista luvista. Jos asianomaisen maan käytössä sovellus, voi ehkä hakea sen avulla tarvittavan luvan toimivaltaiselta viranomaiselta. Muissa tapauksissa voit joutua täyttämään lomakkeen ja lähettämään sen toimivaltaiselle viranomaiselle sähköpostina.  Vastauksen saaminen kestänee enintään kaksi päivää.  
   
 • Jos saat luvan lennättämiseen rajoitetulla alueella, varmista, että pysyt luvan kattamissa rajoissa.

Missä dronea voi lennättää?

Vyöhykealueet ja niillä käytettävät korkeus-, aika-, etäisyysrajoitukset

Saatat huomata, että joillakin alueilla on käytössä lentorajoituksia tai että droneja ei voi lennättää niillä lainkaan, kuten armeijan matalan korkeuden lentoalueella. On myös mahdollista, että joillakin alueilla sovelletaan osittaisia rajoituksia, esimerkiksi seuraavia:

 • dronea saa lennättää ainoastaan tietyn korkeuden alapuolella, joka on alempana kuin avoimesta luokasta annettujen sääntöjen mukainen 120 metrin enimmäiskorkeus.
 • dronen lennättäminen on sallittua vain tiettyyn aikaan vuorokaudesta esimerkiksi lähistöllä järjestettävän tapahtuman, kuten konsertin tai urheilukilpailun, takia.
 • vaakasuoraa etäisyyttä lennättäjän ja dronen välillä voidaan lyhentää.

Ilmailukartasta saa tarkat tiedot alueesta, jolla suunnittelet lentäväsi, ja siellä vallitsevista rajoituksista. Google mapsista saat myös nopeasti käsityksen alueesta, jolla haluaisit lennättää dronea.

Paikkatietoisuusjärjestelmä

Joidenkin dronejen sisäänrakennetun geotietoisuusjärjestelmän ansiosta ne pystyvät havaitsemaan mahdollisen ilmatilavyöhykkeen rajoitusten rikkomisen ja varoittamaan siitä kauko-ohjaajaa. Tämä mahdollistaa ryhtymisen välittömiin ja tehokkaisiin toimiin rikkomuksen estämiseksi. Tämä järjestelmä on joissakin uusimmissa dronemalleissa. Sitä kutsutaan myös geoaitaamiseksi.

Se perustuu jäsenvaltioiden toimittamiin ja säännöllisesti päivittämiin maantieteellisiin tietoihin.  Jos dronessa on geotietoisuusjärjestelmä, droneoperaattori vastaa sen ajantasaosuudesta dronessa. 

Dronen hallinnan menettäminen

Dronen hallinnan menettämisessä katoaa yhteys lennättäjän ja dronen välillä, jolloin se yksinkertaisesti jatkaa lentämistä keskeytyksettä. Tätä tapahtuu myös GPS-signaalin katoamiseen yhdistyneenä, jolloin RTH-komento kotiin palaamiseksi ei käynnisty.

Droneoperaattorin on ilmoitettava tällaisesta tilanteesta siihen katsomatta, millä vyöhykkeellä lennättäminen on tapahtunut.

 • Ilmoitus tehdään sen maan kansalliselle ilmailuviranomaiselle, jonka alueella toimit.
 • Jos olet saanut luvan lennättämiseen lähellä lennonjohdon alaisuudessa toimivaa lentoasemaa tai lentovyöhykettä, jolla miehittämättömien dronejen toiminta on rajoitettua, myös lennonjohdolle on ilmoitettava välittömästi dronen kulkusuunta, korkeus, nopeus ja akun jäljellä oleva kesto, jos mahdollista.
 • Ilmoitus on tehtävä vakuutusyhtiölle. Myös sellaisten dronejen valmistajat, joissa on RTH-toiminto, olisivat erittäin kiinnostuneita ilmoituksestasi. Lisätietoa saa asianomaisilta verkkosivustoilta

Pysy ajan tasalla – seuraa EASA Light -sivustoa

EASA jakaa kaikki viimeisimmät tiedot droneista EASA Light -sivustolla.

Luo tili ja seuraa meitä EASA Light -sivustolla pysyäksesi ajan tasalla!