Геозони — знай къде да летиш с дрона си

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Летенето с дрон е забавно, но е свързано с отговорности, някои от които вече изтъкнахме в предишните ни насоки за пилоти на дронове. Когато сте оператор на дронове, вашият дрон споделя въздушното пространство с други въздухоплавателни средства, хеликоптери и в бъдеще с VTOL. Поради това не можете просто да летите с дрона навсякъде. За всички във въздуха и на земята е много важно да се знае къде може да се извършват полети.

Преди да полетите към небето

Преди да полетите към небето като дистанционен пилот или оператор на дрон, едно от най-важните неща, които трябва да правите преди всеки полет, е да проверявате къде можете или не можете да летите с дрона, като преди излитане проверите географските зони. Уверете се, че се наслаждавате на вашия полет или вършите добра работа с дрона, без да се натъкнете на проблеми, като навлезете в неразрешена полетна зона, което би могло да доведе до солидни глоби или да причини злополуки.

Географски зони за дронове (БЛС)

За да се гарантира безопасността на въздухоплавателните средства и хората на земята, различните държави в Европа са създали географски зони за дронове (геозони). Геозоните са части от въздушното пространство, където експлоатацията на дронове е разрешена, ограничена или забранена или ако използваме по-официалния термин за дронове — безпилотни летателни системи (БЛС). Географските зони са установени с цел:

 • да се намалят рисковете за безопасността
 • да се защити правото на личен живот
 • от съображения за сигурност
 • от екологични съображения.

Съществуват три основни геозони, за които държавите-членки могат да приемат цветно кодиране, за да се гарантира, че ползвателите на въздушното пространство могат бързо да определят за коя зона се отнасят.

Червена зона

 

Географски зони с изключена експлоатация

Полетите са забранени за операции във всички или в определени класове, поради което полетите с дронове не са разрешени.

Жълта зона

 

Ограничени географски зони

Експлоатацията на БЛС е ограничена и зависи от изпълнението на редица условия, наложени в тези зони. Нуждаете се от предварително разрешение, за да летите с дрон, тъй като може да се намирате в близост до места като летища, хеликоптерни площадки, национални паркове, военни обекти, болници, атомни електроцентрали или ключови промишлени обекти и др.

 

Зелена зона

 

Географски зони с улеснена експлоатация

Операциите с безпилотни летателни апарати са разрешени в „неограничените“ категории, така че можете да летите с вашия дрон.

Синя зона

 

Въздушно пространство U-Space

Част от долното пространство, в което се извършват операциите с дронове и други превозни средства, които се движат в него.

 

Проверка на геозона — ръководство стъпка по стъпка

U-spaceЕто няколко прости стъпки за проверка на географските зони:

 • Изберете тегловия клас на дрона и планирайте полета си
  • Какво планирате да правите с вашия дрон?
  • Каква ще бъде траекторията на полета ви?
  • Каква е зоната, в която искате да летите?

Отговорност на пилота на дрон е да получи актуална информация за всички географски зони и да се съобразява с тях преди и по време на всеки полет.

 • Проверете уебсайтовете на Националните надзорни органи (ННО) и получете необходимата информация за страната, в която искате да летите с дрона си.
  • Ползвайте приложение за планиране на полети с дрон. EASA предлага списък на публикуваните зони на страниците на ННО в раздел „Къде имате право да летите“ по окръзи.
  • Някои Национални надзорни органи предлагат цифрови карти, където можете да проверите. Други имат връзка към актуализирани таблици от документи, които можете да изтеглите.
    
 • В приложението или на уебсайта на Националния надзорен орган първо изберете района, в който искате да летите с дрона си. След това ще можете да видите дали можете да летите там или не. Ако районът е ограничен, ще видите повече информация за необходимите разрешения. Ако в страната има приложение, може да има начин да подадете заявление за разрешение до компетентния орган в самото приложение. В други случаи може да се наложи да попълните формуляр и да го изпратите на компетентния орган по имейл.  Получаването на резултата от искането ви може да отнеме до два дни.  
   
 • Ако сте получили разрешение за полет в зона с ограничен достъп, уверете се, че не превишавате границите на това разрешение.

Къде мога да летя в моята зона

Зониране на зони — ограничения по отношение на височина, време, разстояние и др.

Възможно е да се натъкнете на зони, в които се прилагат ограничения за полети или в които изобщо нямате право да летите с дрона си, например зона за полети на ниска височина за военните. Възможно е също така в някои зони да се прилагат частични ограничения, например:

 • Можете да летите с дрона само под определена височина, по-ниска от максималната височина от 120 метра, разрешена от правилата за неограничена категория.
 • Летенето с дрон е разрешено само в определено време през деня, например защото наблизо се провежда събитие, например концерт или спортен мач.
 • Хоризонталното разстояние между вас и вашия дрон може да бъде намалено.

Аеронавигационната карта дава точни указания за зоната, в която искате да летите, и за нейните ограничения. Картите на Google също могат да бъдат източник за бърза проверка на района, в който искате да летите.

Система за геопространствено ориентиране

Благодарение на вградената в някои дронове система за геопространствено ориентиране те могат да открият потенциално нарушение на ограниченията на географската зона и да предупредят дистанционния пилот, така че да предприемете незабавни и ефективни действия за предотвратяване на нарушението. Някои от най-новите модели дронове включват тази система, наричана още геозащита.

Тя се основава на географски данни, предоставени и редовно актуализирани от държавите членки.  Ако вашият дрон разполага със система за геозащита, отговорност на оператора на дрона е да я актуализира за притежавания/те от вас дрон/и. 

Отлитане на дрона

„Отлитане“ е, когато дронът губи връзка с управлението на пилота и просто отлита безпрепятствено. Това се случва и в комбинация със загуба на GPS сигнал, поради което не може да бъде задействана опцията „Връщане към дома (RTH)“.

Това е вид събитие, което операторите на дронове трябва да докладват, независимо в коя зона летят. Можете да сигнализирате до:

 • националния надзорен орган в страната, в която оперирате
 • в случай че ви е дадено разрешение за полет в близост до контролирано летище или летателни зони, в които операциите с дронове са ограничени, трябва също незабавно да информирате ръководството на въздушното движение, като предоставите информация за курса, който е поел дронът, височината, скоростта и (ако е възможно) оставащия живот на батерията
 • както и вашето застрахователно дружество. Производителите на дронове, които предлагат дронове с RTH, също биха били много заинтересовани да получат вашия сигнал. Посетете уебсайтовете им за повече информация

Бъдете информирани и в крак с новостите — следете EASA Light

EASA ще публикува цялата най-нова информация за дроновете в EASA Light.

Направете си профил и ни следвайте в EASA Light, за да бъдете в крак с новостите.