Γεωγραφικές ζώνες – μάθετε πού μπορείτε να εκτελείτε πτήσεις με το μη επανδρωμένο αεροσκάφος σας

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Η πτήση ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους είναι μια ευχάριστη υπόθεση, αλλά συνεπάγεται ευθύνες, μερικές από τις οποίες έχουμε ήδη επισημάνει στις προηγούμενες οδηγίες για χειριστές μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Ως φορέας εκμετάλλευσης μη επανδρωμένου αεροσκάφους, πρέπει να γνωρίζετε ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος σας μοιράζεται τον εναέριο χώρο με άλλα αεροσκάφη, ελικόπτερα και στο μέλλον με αεροσκάφη ΚΑΠ. Επομένως, δεν μπορείτε να εκτελείτε πτήσεις με το μη επανδρωμένο αεροσκάφος σας οπουδήποτε. Είναι πολύ σημαντικό για όλους, τόσο στον αέρα όσο και στο έδαφος, να γνωρίζουν σε ποιες περιοχές επιτρέπονται αυτές οι πτήσεις.

Πριν κατακτήσετε τους αιθέρες

Ως εξ αποστάσεως χειριστής ή φορέας εκμετάλλευσης μη επανδρωμένου αεροσκάφους, προτού κατακτήσετε τους αιθέρες, ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να κάνετε πριν από κάθε πτήση είναι να ελέγχετε πού μπορείτε και πού δεν μπορείτε να εκτελέσετε πτήση με το μη επανδρωμένο αεροσκάφος σας ελέγχοντας τις γεωγραφικές ζώνες. Βεβαιωθείτε ότι απολαμβάνετε την πτήση σας ή εκτελείτε την καθημερινή σας εργασία με το μη επανδρωμένο αεροσκάφος σας χωρίς τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από την είσοδο σε μια ζώνη πτήσης χωρίς άδεια, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλά πρόστιμα ή ατυχήματα.

 • Παρακολουθήστε το βίντεο «Drone Geographical Zones» (Γεωγραφικές ζώνες πτήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών).

Γεωγραφικές ζώνες πτήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (ΣμηΕΑ)

Για τη διατήρηση της ασφάλειας των αεροσκαφών και των ανθρώπων στο έδαφος, έχουν καθοριστεί γεωγραφικές ζώνες ή γεωζώνες πτήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε ολόκληρη την Ευρώπη από τα διάφορα κράτη. Οι γεωγραφικές ζώνες είναι τμήματα του εναέριου χώρου στα οποία εξυπηρετούνται, περιορίζονται ή αποκλείονται οι πτητικές λειτουργίες συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (ΣμηΕΑ). Ο καθορισμός των γεωγραφικών ζωνών γίνεται για:

 • την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για την ασφάλεια
 • την προστασία της ιδιωτικής ζωής τρίτων
 • την αντιμετώπιση ζητημάτων ασφάλειας
 • την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ανησυχιών.

Υπάρχουν τρεις κύριες γεωγραφικές ζώνες για τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να υιοθετήσουν χρωματική κωδικοποίηση προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι χρήστες του εναέριου χώρου μπορούν να αναγνωρίσουν γρήγορα την εκάστοτε ζώνη.

Κόκκινη ζώνη

 

Εξαιρούμενες γεωγραφικές ζώνες

Οι πτήσεις απαγορεύονται για πτητικές λειτουργίες σε όλες ή ορισμένες κατηγορίες, επομένως η πτήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών δεν επιτρέπεται.

Κίτρινη ζώνη

 

Περιορισμένες γεωγραφικές ζώνες

Οι πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ είναι περιορισμένες και υπόκεινται στην εκπλήρωση του συνόλου των προϋποθέσεων που ισχύουν για τις εν λόγω ζώνες. Πρέπει να λάβετε άδεια πριν πραγματοποιήσετε πτήση με το μη επανδρωμένο αεροσκάφος σας καθώς ενδέχεται να βρίσκεστε κοντά σε περιοχές όπως αεροδρόμια, ελικοδρόμια, εθνικά πάρκα, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, νοσοκομεία, πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής ή οποιοδήποτε είδος σημαντικού βιομηχανικού χώρου κ.λπ.

 

Πράσινη ζώνη

 

Εξυπηρετούμενες γεωγραφικές ζώνες

Οι πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ εξυπηρετούνται στην «ανοικτή» κατηγορία, επομένως μπορείτε να πραγματοποιήσετε πτήση με το μη επανδρωμένο αεροσκάφος σας.

Μπλε ζώνη

 

Εναέριος χώρος U-space

Ένα τμήμα του κατώτερου εναέριου χώρου στον οποίο οι πτητικές λειτουργίες των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και των άλλων οχημάτων που εκτελούν πτήσεις σε αυτόν τελούν υπό διαχείριση.

 

Έλεγχος γεωγραφικής ζώνης - αναλυτικός οδηγός

U-spaceΑκολουθούν ορισμένα απλά βήματα για να εξετάσετε τις γεωγραφικές ζώνες:

 • Επιλέξτε την κατηγορία βάρους του μη επανδρωμένου αεροσκάφους σας και οργανώστε την πτήση σας
  • Τι σκοπεύετε να κάνετε με το μη επανδρωμένο αεροσκάφος σας;
  • Ποια θα είναι η πορεία της πτήσης σας;
  • Ποια είναι η περιοχή στην οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε πτήση;

Αποτελεί ευθύνη του χειριστή του μη επανδρωμένου αεροσκάφους να λαμβάνει επικαιροποιημένες πληροφορίες για τυχόν γεωγραφικές ζώνες και να συμμορφώνεται με αυτές πριν και κατά τη διάρκεια κάθε πτήσης.

 • Ανατρέξτε στους ιστοτόπους των Εθνικών Αρχών Αεροπορίας και λάβετε τις απαραίτητες πληροφορίες για τη χώρα στην οποία εκτελείτε πτήσεις με το μη επανδρωμένο αεροσκάφος σας.
  • Συνδεθείτε σε μια εφαρμογή σχεδιασμού πτήσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Ο EASA παραθέτει τις εφαρμογές που διατίθενται στη σελίδα των Εθνικών Αρχών Αεροπορίας στην ενότητα «Πού επιτρέπεται να εκτελείτε πτήσεις» ανά χώρα.
  • Ορισμένες Εθνικές Αρχές Αεροπορίας προσφέρουν ψηφιακούς χάρτες τους οποίους μπορείτε να ελέγξετε. Άλλες διαθέτουν συνδέσμους προς επικαιροποιημένα γραφήματα που μπορείτε να μεταφορτώσετε.
    
 • Στην εφαρμογή ή τον ιστότοπο της Εθνικής Αρχής Αεροπορίας, επιλέξτε πρώτα την περιοχή στην οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε πτήση με το μη επανδρωμένο αεροσκάφος σας. Στη συνέχεια, θα δείτε αν μπορείτε να πραγματοποιήσετε πτήση στη συγκεκριμένη περιοχή ή όχι. Εάν η περιοχή είναι περιορισμένη, θα δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τυχόν απαιτούμενες άδειες. Στις περιπτώσεις που μια χώρα διαθέτει Εφαρμογή, ίσως μπορείτε ακόμη και να υποβάλετε αίτηση για άδεια στην αρμόδια αρχή εντός της εφαρμογής. Σε άλλες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί να συμπληρώσετε μια φόρμα και να την στείλετε στην αρμόδια αρχή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  Μπορεί να χρειαστούν έως και δύο ημέρες για να λάβετε την απάντηση σχετικά με την αίτησή σας.  
   
 • Εάν σας έχει δοθεί άδεια να πραγματοποιήσετε πτήση σε περιοχή περιορισμένης πρόσβασης, φροντίστε να παραμείνετε εντός των ορίων της.

Πού μπορώ να εκτελέσω πτήση με το μη επανδρωμένο αεροσκάφος μου

Περιοχές ζωνών – περιορισμοί ως προς το υψόμετρο, τον χρόνο, την απόσταση κ.λπ.

Μπορεί να συναντήσετε περιοχές όπου ισχύουν περιορισμοί σχετικά με την εκτέλεση πτήσεων ή όπου απλά απαγορεύονται παντελώς οι πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών, όπως μια περιοχή πτήσης χαμηλού υψομέτρου για τον στρατό. Σε ορισμένες ζώνες ενδέχεται επίσης να ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί όπως οι εξής:

 • Επιτρέπονται οι πτήσεις του μη επανδρωμένου αεροσκάφους σας μόνο κάτω από ένα συγκεκριμένο υψόμετρο, χαμηλότερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο των 120 μέτρων σύμφωνα με τους κανόνες στην «ανοικτή» κατηγορία.
 • Η εκτέλεση πτήσης του μη επανδρωμένου αεροσκάφους σας επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης ώρας της ημέρας, για παράδειγμα επειδή λαμβάνει χώρα μια εκδήλωση σε κοντινή απόσταση, π.χ. μια συναυλία ή μια αθλητική διοργάνωση.
 • Η οριζόντια απόσταση ανάμεσα σε εσάς και το μη επανδρωμένο αεροσκάφος σας μπορεί να μειωθεί.

Ένας αεροπορικός χάρτης παρέχει ακριβείς ενδείξεις για την περιοχή στην οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε πτήση καθώς και τους περιορισμούς που ισχύουν σε αυτή. Οι Χάρτες Google μπορούν επίσης να αποτελέσουν πηγή για μια γρήγορη επιθεώρηση της περιοχής στην οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε πτήση.

Σύστημα γεωενημερότητας

Χάρη στο ενσωματωμένο σύστημα γεωενημερότητας ορισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, είναι δυνατή η αναγνώριση πιθανής παραβίασης των ορίων της γεωγραφικής ζώνης και η ειδοποίηση του χειριστή του μη επανδρωμένου αεροσκάφους εξ αποστάσεως, για τη λήψη μέτρων άμεσα και αποτελεσματικά προς αποφυγή της εν λόγω παραβίασης. Ορισμένα από τα πιο πρόσφατα μοντέλα μη επανδρωμένων αεροσκαφών περιλαμβάνουν αυτό το σύστημα, το οποίο αποκαλείται επίσης «γεω-περίφραξη».

Βασίζεται στα γεωγραφικά δεδομένα που παρέχονται και επικαιροποιούνται τακτικά από τα κράτη μέλη.  Εάν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος σας διαθέτει σύστημα γεωενημερότητας, αποτελεί ευθύνη του φορέα εκμετάλλευσης του μη επανδρωμένου αεροσκάφους να το διατηρεί επικαιροποιημένο για το μη επανδρωμένο αεροσκάφος ή τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που διαθέτετε. 

Απώλεια ελέγχου μη επανδρωμένου αεροσκάφους

Η απώλεια ελέγχου συμβαίνει όταν η σύνδεση ανάμεσα σε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος και τα χειριστήρια του χειριστή χάνεται και αυτό πετά ανεξέλεγκτα. Αυτό συμβαίνει επίσης σε συνδυασμό με απώλεια του σήματος GPS, επομένως δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί η επιλογή «Return to Home (RTH)» (Επιστροφή στη βάση).

Αυτό είναι ένα είδος περιστατικού που πρέπει να αναφέρουν οι φορείς εκμετάλλευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ανεξάρτητα από τη ζώνη στην οποία εκτελείτε πτήση. Αυτό μπορεί να γίνει:

 • στην Εθνική Αρχή Αεροπορίας της χώρας στην οποία δραστηριοποιείστε
 • σε περίπτωση που σας δοθεί άδεια να προαγματοποιήσετε πτήση κοντά σε ελεγχόμενο αεροδρόμιο ή σε ζώνες πτήσης όπου οι πτητικές λειτουργίες μη επανδρωμένων αεροσκαφών είναι περιορισμένες, πρέπει επίσης να κοινοποιήσετε αμέσως στην Υπηρεσία Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας πληροφορίες σχετικά με την πορεία που ακολούθησε το μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το ύψος, την ταχύτητα και (αν είναι δυνατόν) την μπαταρία που έχει απομείνει
 • στην ασφαλιστική σας εταιρεία. Οι κατασκευαστές μη επανδρωμένων αεροσκαφών που προσφέρουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη με λειτουργία RTH θα ενδιαφέρονταν επίσης να λάβουν την αναφορά σας. Επισκεφτείτε τους ιστοτόπους τους για περισσότερες πληροφορίες

Μείνετε ενημερωμένοι – παρακολουθείτε το EASA Light

Ο EASA θα κοινοποιεί τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον διαδικτυακό τόπο EASA Light.

Δημιουργήστε λογαριασμό και ακολουθήστε μας στο EASA Light για να μείνετε ενημερωμένοι!