Izvođenje letova dronovima u blizini ljudi

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Prije nego što započnete let svojim dronom trebate provjeriti gdje je dopušteno izvoditi takve letove. Na portalu EASA light detaljno smo to opisali u članku Geografska područja – saznajte gdje možete izvoditi letove svojim dronom. Gdjegod izvodili letove, vjerojatno ćete morati razmišljati i o sigurnosti ljudi u tom području. U pravilu, kada izvodite operacije u „otvorenoj” kategoriji, nije dopušteno nadlijetati ljude koji nisu uključeni u vaš let dronom odnosno u vašu aktivnost. To znači da morati održavati ispravnu udaljenost od ljudi i imovine. Razlozi za to jesu sigurnost, ali i zaštita privatnosti osoba.

U ovom se članku pruža više informacija o pojmu uključenih i neuključenih osoba, kako je opisano u pravilima EASA-e o izvođenju letova bespilotnim letjelicama. One će vam pomoći da sigurno izvodite letove u blizini ljudi te da shvatite što je dopušteno.

Uključene osobe

U pravilima o bespilotnim letjelicama „uključene osobe” u operacijama drona definirane su kao: udaljeni pilot drona, promatrač, operator i klijent. Ovisno o situaciji, neke ili sve te osobe mogu se nalaziti na mjestu na kojem izvodite let. Klijent, primjerice, može biti netko koga se snima ili jednostavno osoba koja nadzire rad. Svi oni trebaju biti upoznati s planom leta i poslom koji se obavlja uz pomoć drona, uputama i mjerama opreza koje daje pilot drona.

Uključene osobe trebaju biti usredotočene na operaciju drona i ne smiju se baviti nekim drugim aktivnostima, npr. telefonskim razgovorom ili jelom. Uključene osobe u svakom trenutku za vrijeme operacije trebaju znati lokaciju drona te biti spremne na poduzimanje mjera kako bi zaštitile sebe i druge ako se dron počne ponašati na neočekivan način.

Isto tako trebate voditi računa o tome kako bi „uključene” ili „neuključene” osobe mogle reagirati na mogućnost pada drona iz zraka te hoće li prisutne osobe naići na prepreke pri odmicanju od putanje drona, kao što su primjerice ograde ili cesta. To bi trebalo biti sastavni dio vaše procjene rizika prije izvođenja letačke operacije.

Neuključene osobe

„Neuključene osobe” obično su sve one osobe koje nisu prethodno opisane. One ne sudjeluju u operaciji drona i možda je ni nisu svjesne. Smatra se da su i životinje „neuključene”, pa i o njima trebate voditi računa.  

Bilo koja skupina ljudi po definiciji se smatra „neuključenim osobama”. „Skupina ljudi” nije definirana određenim brojem ljudi već ograničenjem prostora za mogućnost slobodnog kretanja osoba u toj skupini kako bi izbjegle dron koji se izmaknuo kontroli. Ako se ljudi nalaze toliko blizu jedni drugima da je mogućnost njihova izmicanja ili udaljavanja od drona ograničena, tada se to smatra mnoštvom ljudi (to je izraz koji se upotrebljava u uredbi o dronovima). 

U nastavku su primjeri mnoštva ljudi: 

  • sportski, kulturni, vjerski ili politički događaji
  • sunčani dan na plažama ili u parkovima
  • prometne trgovačke ulice u radno vrijeme trgovina ili
  • skijališta/skijaške staze  
  • ljudi koji hodaju ulicama, voze cestom itd.

Nadlijetanje ljudi različitim kategorijama dronova

Kao što smo opisali, u pravilu ne smijete dronovima nadlijetati ljude. Izuzeće je moguće ako izvodite let privatno izrađenim dronom čija je masa manja od 250 grama ili dronom kupljenim na tržištu koji ima identifikacijsku oznaku klase 0 ili 1 (obvezno od 1. siječnja 2024.) koji može izvoditi operacije u potkategoriji A1. Međutim, svi letovi moraju se izvoditi u najmanjoj mogućoj mjeri iznad ljudi.

Kad je riječ o dronovima iz klase C3 i C4, operacije izvodite na udaljenosti od 150 metara od urbanih područja i barem 30 metara od skupina ljudi. Na mrežnom mjestu EASA-e možete pronaći sve naše infografike o dronovima.

Jedini dronovi kojima možete izvoditi letove blizu ljudi jesu oni koji nose oznaku klase C2 ili oni koji su u potkategoriji A2. Kao opće pravilo, letove dronovima izvodite na bočnoj udaljenosti od svih neuključenih osoba koja nije manja od visine na kojoj letite (to je „pravilo 1:1” odnosno ako let dronom izvodite na visini od 40 m, udaljenost od bilo koje neuključene osobe trebala bi biti barem 40 m) i nikad se nemojte približavati na manje od 30 m horizontalno nijednoj neuključnoj osobi. Ako vaš dron ima niskobrzinski način rada koji je uključen, tada možete udaljenost od uključenih osoba smanjiti na minimalnih 5 m.   

Udaljenost od ljudi

U svim drugim slučajevima (kad se radi o dronovima koji imaju identifikacijsku oznaku klase 3, 4, 5 ili 6 ili koji su privatno izrađeni i teži od 250 grama), trebate osigurati da se neuključene osobe ne nalaze unutar područja operacije.  

Kao pilot ili operator drona, odgovorni ste za sigurnost svih oko sebe, ali i za to da dobro predstavljate tu aktivnost i pokazujete koliko izvođenje letova dronom može biti uzbudljivo, zabavno i sigurno. Stoga je prije početka leta važno provesti procjenu rizika kako bi se kasnije izbjegli problemi.

Budite dobro obaviješteni – pratite EASA Light

EASA objavljuje najnovije informacije o dronovima na portalu EASA Light.

Izradite račun i pratite nas na portalu EASA Light da biste doznali najnovije informacije.