Dronen lennätys lähellä ihmisiä

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Ennen dronen lennätystä on tarkistettava, missä dronea on lupa lennättää. Tätä aihetta on käsitelty yksityiskohtaisesti EASA Light -sivustolla artikkelissa Ilmatilavyöhykkeet – selvitä, missä dronea voi lennättää Riippumatta siitä, missä dronea lennätetään, alueella olevien ihmisten turvallisuus on otettava huomioon. Yleissääntönä on, että lennätettäessä dronea luokassa ”avoin”, dronea ei saa lennättää sellaisten ihmisten yllä, jotka eivät osallistu dronen lennättämiseen tai siihen liittyvään toimintaan. Tämä tarkoittaa, että dronea lennätettäessä on säilytettävä turvallinen etäisyys ihmisiin ja rakennuksiin. Tällä suojellaan ihmisten turvallisuutta ja yksityisyyttä.

Artikkelissa annetaan lisätietoja EASAn dronesäännöissä kuvatusta käsitteestä ”lentotoimintaan osallistuvat henkilöt” ja ”ulkopuoliset henkilöt”. Artikkelissa kerrotaan, miten dronea lennätetään turvallisesti ihmisten lähellä ja selvennetään, mikä on sallittua.

Lentotoimintaan osallistuvat henkilöt

Dronesäännöissä määritellään dronen lennätykseen osallistuvat henkilöt seuraavasti: dronen kauko-ohjaaja, tarkkailija, operaattori ja asiakas. Tilanteesta riippuen lentopaikalla voi olla osa tai kaikki näistä henkilöistä. Asiakas voi olla esimerkiksi henkilö, jota kuvataan, tai yksinkertaisesti henkilö, joka valvoo toimintaa. Heidän kaikkien on tunnettava lentosuunnitelma ja dronella suoritettava tehtävä sekä oltava tietoisia drone-lennättäjän antamista ohjeista ja varotoimista.

Drone-lennätykseen osallistuvien henkilöiden tulisi keskittyä lennätykseen eikä esimerkiksi puhelimessa puhumiseen tai syömiseen. Lentotoimintaan osallistuvien henkilöiden on oltava koko ajan tietoisia dronen sijainnista, ja heidän on oltava valmiita ryhtymään toimiin suojellakseen itseään ja muita, jos dronen toiminta muuttuu odottamattomalla tavalla.

On myös pohdittava, miten lentotoimintaan osallistuvat henkilöt ja ulkopuoliset henkilöt reagoivat siinä tapauksessa, että drone putoaa, ja onko paikalla olevien henkilöiden pakoreitillä esteitä, kuten aitoja tai teitä, jos dronea on tarve väistellä. Tätä olisi arvioitava osana riskinarviointia ennen lennon suorittamista.

Ulkopuoliset henkilöt

Ulkopuolisilla henkilöillä tarkoitetaan yleisesti ottaen muita kuin edellä kuvattuja henkilöitä. He eivät osallistu lennätykseen eivätkä välttämättä ole siitä tietoisia. Eläimet luokitellaan ulkopuolisiksi, joten myös ne on otettava huomioon.  

Mitä tahansa väkijoukkoa pidetään määritelmän mukaan ulkopuolisena. Väkijoukon määritelmässä olennaista ei ole tietty ihmismäärä, vaan se, millaisia rajoituksia väkijoukko voi asettaa siihen kuuluvien yksilöiden mahdollisuudelle liikkua ja väistää hallitsemattomasti liikkuvaa dronea. Jos ihmiset ovat niin tiiviisti koolla, että heidän on vaikea paeta tai väistää dronea, katsotaan, että kyseessä on ihmisjoukko (kyseistä termiä käytetään drone-asetuksessa). 

Ihmisjoukkoja on koolla muun muassa 

  • urheilu-, kulttuuri-, uskonnollisissa tai poliittisissa tapahtumissa
  • rannoilla ja puistoissa hyvällä säällä
  • ostoskaduilla kauppojen aukioloaikaan
  • hiihtokeskuksissa, laduilla tai laskettelurinteessä  
  • kaduilla kävelemässä tai ajoteillä ajamassa jne.

Ihmisten yllä lentäminen eri luokkiin kuuluvilla droneilla

Kuten edellä mainittiin, dronea ei yleensä voi lennättää ihmisten yllä. Poikkeuksen tähän sääntöön muodostavat alle 250 gramman painoiset itse rakennetut dronet sekä markkinoilta ostetut luokan 0 tai 1-tunnistemerkillä (pakollinen 1. tammikuuta 2024 alkaen) varustetut dronet, joita voidaan lennättää alakategoriassa A1. Ihmisten yläpuolella lentäminen on kuitenkin pidettävä mahdollisimman vähäisenä.

C3 ja 4-luokkien dronet on pidettävä 150 metrin päässä kaupunkialueista ja vähintään 30 metrin päässä väkijoukoista. EASAn verkkosivulla on saatavilla droneja koskevaa infografiikkaa.

C2-luokan merkinnällä varustetut dronet tai alakategoriaan A2 kuuluvat dronet ovat ainoita, joilla voi lentää lähellä ihmisiä. Yleissääntönä on, että drone on pidettävä vaakasuunnassa vähintään sen lentokorkeutta vastaavalla etäisyydellä ulkopuolisista henkilöistä. Tätä kutsutaan "1:1-säännöksi": jos drone lentää 40 metrin korkeudella, etäisyyden ulkopuolisiin henkilöihin on oltava vähintään 40 metriä. Dronea ei koskaan saa lennättää vaakasuunnassa 30 metriä lähempänä ketään ulkopuolista henkilöä. Jos dronessa on matalan nopeuden toiminto ja toiminto on aktivoitu, dronea voi lennättää vain 5 metrin etäisyydellä ulkopuolista.   

Kuinka lähellä ihmisiä dronea voi lennättää

Kaikissa muissa tapauksissa (dronet, joiden luokan tunnistemerkki on 3, 4, 5 tai 6 tai jotka on rakennettu itse ja jotka painavat yli 250 grammaa) on varmistettava, että lentoalueella ei ole ulkopuolisia henkilöitä.  

Dronen lennättäjänä/operaattorina olet vastuussa kaikkien ympärilläsi olevien turvallisuudesta. Sinulla myös tilaisuus toimia hyvänä drone-lähettiläänä ja näyttää, miten jännittävää, viihdyttävää ja turvallista dronen lennätys voi olla. On siis tärkeää tehdä riskinarviointi ennen lennätystä, jotta vältytään myöhemmiltä ongelmilta.

Pysy ajan tasalla – seuraa EASA Light -sivustoa

EASA jakaa kaikki viimeisimmät tiedot droneista EASA Light -sivustolla.

Luo tili ja seuraa meitä EASA Light -sivustolla pysyäksesi ajan tasalla.