Полет с дрон близо до хора

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Преди полет с дрон, трябва да проверите къде имате право да извършвате такава дейност. Въпросът е подробно разгледан в статията на EASA light „Геозони — къде можете да летите с дрон“. Където и да летите, вероятно ще трябва да помислите и за безопасността на всички хора в района. Като общо правило, когато оперирате в „неограничена“ категория, нямате право да летите над хора, които не участват в полета/дейността на вашия дрон. Това означава, че трябва да спазвате необходимото разстояние от хора и имущество. Това се прави както за тяхната безопасност, така и с цел зачитане на личния живот на хората.

Тази статия предоставя повече информация за концепцията за участващи и неучастващи лица, както е описана в правилата на EASA за безпилотни летателни апарати. Това ще ви помогне да летите безопасно в близост до хора и да разберете какво е позволено.

Участващи лица

Правилата за безпилотните летателни апарати определят „участващите лица“ в операцията с безпилотен летателен апарат като: пилотът на безпилотен летателен апарат с дистанционно управление, наблюдателят, операторът и клиентът. В зависимост от ситуацията на мястото на полета може да присъстват някои или всички от тези лица. Клиентът например може да бъде лице, което участва в записа, или просто лице, което контролира процеса. Всички те са запознати с плана на полета и действията, които извършвате с дрона, както и с инструкциите и мерките за безопасност, дадени от пилота на дрона.

Участващите лица трябва да са съсредоточени върху управлението на дрона и да не се занимават с други неща, като например да говорят по телефона или да се хранят. По време на полета участващите лица трябва да са наясно с местоположението на дрона през цялото време и да са готови да предприемат действия, за да защитят себе си и другите, ако дронът се държи по неочакван начин.

Също така трябва да вземете предвид как „участващи“ и „неучастващи“ лица биха могли да реагират на евентуално падане на безпилотен самолет от небето и дали присъстващите лица биха срещнали препятствия по пътя си за бягство, като например огради или пътища. Това трябва да бъде част от оценката на риска преди експлоатацията.

Неучастващи лица

Като цяло хората, различни от описаните по-горе, са „неучастващи лица“. Те не участват в експлоатацията на дрона и може да не са запознати с нея. Животните също се класифицират като „неучастващи“, затова трябва да помислите и за тях.  

По дефиниция всички групи от хора се считат за „неучастващи“. „Множество хора“ не се определя от конкретния брой хора, а от ограниченията, които това може да породи по отношение на възможността хората в тази група да се придвижват, да избягват дрона, който е извън контрол. Ако хората са толкова нагъсто, че възможността им да избягат или да се отдалечат от дрона е ограничена, това се счита за множество хора (това е терминът, използван в регламента за дроновете). 

Примерите за множество хора включват: 

  • спортни, културни, религиозни или политически събития;
  • плажове или паркове в слънчев ден;
  • търговски улици по време на работното време на магазините; или
  • ски курорти/маршрути/улици.  
  • Хора, които се разхождат по улиците, шофират по пътищата и т.н.

Прелитане над хора с различни категории дронове

Както описахме, обикновено не можете да извършвате полет с дрон над хора. Изключение от това правило е, ако летите с частно сглобен дрон с тегло под 250 грама или с дрон, закупен на пазара с идентификационен етикет за клас 0 или 1 (задължителен от 1 януари 2024 г.), който може да лети в подкатегория А1. Трябва обаче да сведете до минимум полетите над хора.

За безпилотни летателни апарати от клас C 3 и 4 трябва да се поддържа дистанция 150 метра от градски зони и поне 30 метра от тълпи. Можете да намерите всички наши „Инфографики за дронове“ на уебсайта на EASA.

Единствената категория безпилотни летателни апарати, с които можете да летите в близост до хора, са безпилотни летателни апарати с маркировка клас С 2 или подкатегория А2. Общото правило е, че дронът трябва да се намира на странично разстояние от неучастващото лице, не по-малко от височината, на която лети дронът (това е "правилото 1:1", т.е. ако дронът лети на височина 40 м, разстоянието до незасегнато лице трябва да е поне 40 м), и никога не летете по-близо от 30 м хоризонтално от неучастващо лице. Ако вашият дрон е оборудван с функция за нискоскоростен режим и тя е активна, можете да летите на разстояние до 5 метра от незасегнати хора.   

Разстояние до хората

Във всички останали случаи (безпилотни летателни апарати с идентификационен етикет за клас 3, 4, 5 или 6 или частно сглобени и по-тежки от 250 g) трябва да се уверите, че в обсега на полета няма неучастващи лица.  

Като пилот/оператор на дрон сте отговорни за безопасността на всички около вас, но и за това да бъдете добър посланик и да покажете колко вълнуващо, забавно и безопасно може да бъде летенето с дрон. Затова е важно да извършите оценка на риска преди полета, за да избегнете проблеми по-късно.

Бъдете информирани и в крак с новостите — следете EASA Light

EASA ще публикува цялата актуална информация за безпилотните летателни апарати в EASA Light.

Създайте си профил и ни следвайте в EASA Light, за да бъдете в крак с новостите.