Lietať s dronmi v blízkosti ľudí?

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Predtým ako začnete lietať s dronom, najprv si zistite, či ste na to oprávnený. Podrobnejšie údaje nájdete v našom článku na EASA light Zemepisné oblasti – kde môžete lietať s dronom. Bez ohľadu na to, kde budete s dronom lietať, musíte sa zamyslieť nad bezpečnosťou ľudí v tej oblasti. Všeobecným pravidlom je, že ak prevádzkujete dron v tzv. otvorenej kategórii, prelety nad ľuďmi, ktorí sa nezúčastňujú na vašom lietaní alebo aktivite, nie sú povolené. To znamená, že musíte dodržiavať dostatočný odstup od ľudí a majetku. Zaručujte sa tým ich bezpečnosť a ochrana súkromia.

Tento článok obsiahlejšie informuje o zúčastnených a nezúčastnených osobách, ako je to vymedzené v predpisoch EASA o dronoch. Dočítate sa, ako bezpečne lietať blízko ľudí a oboznámite sa s tým, čo je povolené.

Zúčastnené osoby

V predpisoch o dronoch sa „osoby zúčastnené“ na prevádzke dronu vymedzujú ako: pilot na diaľku, pozorovateľ, prevádzkovateľ a klient. Podľa situácie sa v priestore, kde lietate, môžu nachádzať niektoré alebo všetky uvedené osoby. Klientom môže byť napríklad niekto, kto lietanie filmujte alebo vykonáva dozor na činnosťou s dronom. Všetci zúčastnení majú poznať plán letov a činnosť, ktorú vykonávate s dronom, a mať pokyny a bezpečnostné opatrenia od pilota dronu.

Zúčastnené osoby sa majú sústrediť na prevádzku dronu a nevenovať sa iným činnostiam, ako je telefonovanie alebo jedenie. Počas prevádzky dronu majú zúčastnené osoby vždy poznať polohu dronu a byť pripravené zasiahnuť v prípade potreby ochrany svojej osoby alebo iných, ak sa dron správa nepredvítateľne.

Musíte zohľadniť aj vlastnosti terénu pre prípad, ak by zúčastnené, ale aj nezúčastnené, osoby museli reagovať na padajúci dron, aby únikovú cestu nezatarasovali prekážky, ako napríklad plot alebo cesta. Pred prevádzkou dronu by ste to mali zaradiť do posúdenia možných rizík.

Nezúčastnené osoby

Vo všeobecnosti ide o ľudí, ktorí boli už opísaní ako tzv. nezúčastnené osoby. Nezúčastňujú sa na prevádzke dronu a pravdepodobne o ňom ani nevedia. Aj zvieratá sa považujú za nezúčastnené, preto na ne nesmiete zabudnúť.  

Ľudia zhromaždení v skupine sa ako takí považujú na nezúčastnených. „Skupina“ nie je vymedzená ako určitý počet ľudí, ale ako priestorové obmedzenie možnosti pohybu jednotlivcov v skupine pri uhýnaní sa dronu, ktorý sa vymkol spod kontroly. Ak ľudia stoja tak nahusto, že sa nemôžu pohybovať alebo utiecť pred dronom, ide o zhromaždenie ľudí (tento výraz sa používa v nariadení o dronoch). 

Medzi zhromaždenia ľudí patria napríklad: 

  • športové, kultúrne, náboženské alebo politické podujatia,
  • pláže alebo parky počas slnečných dní,
  • obchodné ulice počas otváracích hodín obchodov,
  • lyžiarske strediská/bežecké trate/zjazdovky,  
  • ľudia v uliciach, na cestách atď.

Prelety na ľuďmi s rôznymi kategóriami dronov

Ako sme už spomenuli, prelety nad ľuďmi nie sú za normálnych okolností povolené. Výnimku tvoria súkromne vyrobené drony s hmotnosťou do 250 g alebo drony zakúpené na trhu s označením triedy 0 alebo 1 (povinné označenie od 1. januára 2024), ktoré môžu lietať v podkategórii A1. Prelety nad ľuďmi by ste mali aj tak obmedziť na minimum.

Pre drony kategórií C3 a C4 platí minimálny odstup 150 m od obývaných štvrtí a aspoň 30 m od zhromaždení ľudí. Na našom webovom sídle nájdete všetky Infografiky o dronoch.

Jedinou kategóriou dronov, ktorej prevádzka je povolená v blízkosti ľudí, je kategória C trieda 2 alebo podkategória A2. Všeobecne platí, že horizontálna vzdialenosť dronu od akejkoľvek nezúčastnenej osoby nesmie byť menšia ako výška, v ktorej dron letí (tzv. pravidlo 1:1, čiže ak dron letí vo výške 40 m, vzdialenosť od nezúčastnenej osoby, meraná na zemi, má byť aspoň 40 m) a dron sa nikdy nesmie k nezúčastnenej osobe horizontálne priblížiť na menej ako 30 m. Ak lietate s dronom vybaveným režimom nízkej rýchlosti a táto funkcia je aktívna, k nezúčastneným osobám sa môže priblížiť až na 5 metrov.   

Ako blízko k osobám

Vo všetkých ostatných prípadoch (drony v triedach 3, 4, 5 alebo 6 alebo súkromne vyrobené drony s hmotnosťou viac ako 250 g) musíte zabezpečiť, aby sa počas lietania s dronom v okruhu jeho prevádzky nenachádzali žiadne nezúčastnené osoby.  

Ako pilot/prevádzkovateľ dronu ste zodpovedný za bezpečnosť svojho okolia, ale súčasne by ste mali byť príkladný zástanca lietania s dronmi a ukázať, aké atraktívne, zábavné a bezpečné to môže byť. Pred začatím lietania je preto mimoriadne dôležité, aby ste zvážili a posúdili všetky riziká, a tak predišli možným problémom.

Majte aktuálny prehľad o novinkách – sledujte EASA light

EASA vám prináša najaktuálnejšie informácie o dronoch na EASA light

Ak chcete mať najnovšie informácie, vytvorte si účet a sledujte nás na EASA Light.