Droneflyvning tæt på mennesker

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Før du flyver med din drone, skal du tjekke, hvor du har tilladelse til at flyve. Vi behandlede dette nærmere i denne EASA Light-artikel "Geozoner – Her må du flyve med din drone". Uanset hvor du flyver, skal du som regel være opmærksom på andre mennesker i området – og deres sikkerhed. Når du opererer i den "åbne" kategori, må du som hovedregel ikke overflyve personer, der ikke deltager i din droneflyvning/aktivitet – uvedkommende personer. Med andre ord skal du holde afstand til mennesker og ejendom. Dette er både af sikkerhedsmæssige årsager og af respekt for folks privatliv.

Denne artikel rummer mere information om begrebet involverede og uvedkommende personer, som beskrevet i EASA's droneregler. Det vil hjælpe dig med at flyve sikkert i nærheden af andre og forstå, hvad du må og ikke må.

Involverede personer

I dronereglerne bestemmes "involverede personer" i en droneoperation som: fjernpiloten, observatøren, operatøren og kunden. Afhængigt af situationen kan nogle af eller alle disse personer være til stede under flyvningen. Kunden kan f.eks. være en person, der filmes eller blot følger aktiviteten. De er alle bekendt med flyveplanen og det arbejde, du udfører med dronen, instruktionerne og fjernpilotens sikkerhedsregler.

Involverede personer bør være fokuseret på droneoperationen og ikke være optaget af andre gøremål, såsom at tale i telefon eller spise. Under hele operationen bør involverede personer vide, hvor dronen er, og være klar til at beskytte sig selv og andre, hvis dronen opfører sig på en uventet måde.

Du skal også være opmærksom på, hvordan "involverede" eller "uvedkommende" personer kan reagere på en drone, der falder ned fra himlen, og om de tilstedeværende ville støde på forhindringer under flugt, såsom hegn eller veje. Dette bør indgå i din risikovurdering, før du gennemfører operationen.

Uvedkommende personer

Generelt er alle andre personer end de ovennævnte "uvedkommende personer". De deltager ikke i droneoperationen og er måske ikke bekendt med den. Dyr klassificeres også som "uvedkommende", så dem skal du også tage højde for.  

Enhver menneskemængde regnes pr. definition for "uvedkommende". En "menneskemængde" bestemmes ikke ud fra et bestemt antal mennesker, men ud fra de begrænsede muligheder enkeltpersoner i en sådan menneskemængde har for at bevæge sig og undvige en drone, der er ude af kontrol. Hvis folk er så tæt pakket, at deres mulighed for uhindret at flygte eller bevæge sig væk fra dronen er begrænset, er der tale om en "personforsamling" (betegnelsen brugt i droneforordningen). 

Eksempler på personforsamlinger omfatter: 

  • sports- og kulturarrangementer og religiøse og politiske arrangementer
  • strande og parker på en solrig dag
  • handelsstrøg i åbningstiden
  • skisportssteder/skispor/løjper  
  • Fodgængere, bilister osv.

Personoverflyvning med forskellige kategorier af droner

Som sagt, må du normalt ikke flyve en drone over andre mennesker. En undtagelse herfra er, hvis du flyver med en privatbygget drone med en vægt på under 250 g eller en købt drone med et identifikationsmærke for klasse 0 eller 1 (obligatorisk fra den 1. januar 2024), som kan flyve i underkategori A1. Alle personoverflyvninger skal dog holdes på et minimum.

For droner i C-klasse 3 og 4 skal du holde 150 meters afstand fra byområder og mindst 30 meters afstand fra menneskemængder. Du kan finde al vores "Infografik for droner" på EASA-webstedet.

Den eneste dronekategori, du må flyve tæt på mennesker, er en drone med et C-klasse 2-mærke eller under underkategori A2. Som en tommelfingerregel skal dronen holdes på en sideværts afstand fra enhver uvedkommende person på ikke under den højde, dronen flyver i ("1:1-reglen", dvs. hvis dronen flyver i en højde af 40 m, skal afstanden fra enhver uvedkommende person være mindst 40 m), og aldrig flyves tættere end 30 meter vandret fra nogen uvedkommende person. Hvis din drone har en lavhastighedsfunktion, og denne er aktiveret, kan du flyve så tæt som 5 meter fra uvedkommende personer.   

Hvor tæt på andre?

I alle andre tilfælde (droner med klasseidentifikationsmærke 3, 4, 5 eller 6 eller privatbyggede droner og droner, der er tungere end 250 g), skal du sikre dig, at der ikke er uvedkommende personer til stede inden for operationens rækkevidde.  

Som dronepilot/operatør er du ansvarlig for sikkerheden for alle omkring dig, men du skal også være en god ambassadør og vise, hvor spændende, underholdende og sikker droneflyvning kan være. Det er derfor vigtigt at foretage en risikovurdering, inden du flyver, for at undgå problemer senere hen.

Hold dig informeret og opdateret – følg EASA Light

EASA deler al den seneste information om droner på EASA Light.

Opret en konto, og følg os på EASA Light for at holde dig opdateret.