Dronu pilotēšana cilvēku tuvumā

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Pirms drona pilotēšanas jums ir jāpārbauda, kur drīkstat lidot. Mēs to sīki izskatījām šajā EASA Light rakstā “Ģeozonas — zināt, kur pilotēt dronu”. Iespējams, ka neatkarīgi no tā, kur pilotējat dronu, jums būs jādomā arī par visu šajā teritorijā dzīvojošo cilvēku drošību. Parasti, kad strādājat “atklātā” kategorijā, jums nav atļauts lidot pāri cilvēkiem, kuri nav iesaistīti jūsu drona pilotēšanā/aktivitātē. Tas nozīmē, ka ir jāsaglabā pareizais attālums no cilvēkiem un īpašuma. Tas ir gan viņu drošībai, gan cilvēku privātuma ievērošanai.

Šajā rakstā ir sniegta plašāka informācija par iesaistīto un neiesaistīto personu jēdzienu, kā aprakstīts EASA dronu izmantošanas noteikumos. Tas palīdzēs jums droši pilotēt cilvēku tuvumā un saprast, kas ir atļauts.

Iesaistītie cilvēki

Dronu noteikumos “iesaistītie cilvēki” drona ekspluatācijā ir definēti šādi: tālvadības dronu pilots, novērotājs, ekspluatants un klients. Atkarībā no situācijas, daži vai visi šie cilvēki var būt jūsu pilotēšanas vietā. Klients, piemēram, varētu būt kāds, kurš tiek filmēts, vai vienkārši kāds, kurš pārrauga darbu. Viņi visi ir informēti par lidojuma plānu un darbu, ko jūs veicat ar dronu, instrukcijām un drošības pasākumiem, ko nodrošina drona pilots.

Iesaistītajiem cilvēkiem jākoncentrējas uz drona operāciju un tie nedrīkst būt aizņemti ar citām nodarbēm, piemēram, runājot pa tālruni vai ēdot. Operācijas laikā iesaistītajām personām vienmēr jāapzinās drona atrašanās vieta un jābūt gatavām rīkoties, lai aizsargātu sevi un citus, ja drons uzvedas negaidīti.

Jums arī jāapsver, kā “iesaistītās” vai “neiesaistītās” personas varētu reaģēt uz dronu, kas, iespējams, krīt no debesīm, vai situāciju, kad kāds no klātesošajiem saskaras ar šķēršļiem uz viņu evakuācijas ceļa, piemēram, žogiem vai ceļiem. Tam vajadzētu būt daļai no jūsu riska novērtējuma pirms operācijas veikšanas.

Neiesaistītie cilvēki

Parasti cilvēki, kuri nav iepriekš aprakstīti, ir “neiesaistīti cilvēki”. Viņi nepiedalās dronu ekspluatācijā un, iespējams, nav informēti par to. Dzīvnieki ir arī klasificēti kā “neiesaistīti”, tāpēc jums ir jāpadomā arī par tiem.  

Jebkurš cilvēku pūlis pēc definīcijas tiek uzskatīts par “neiesaistītu”. “Pūlis” nav definēts ar konkrētu cilvēku skaitu, bet gan ar ierobežojumiem, kas var radīt iespēju personām šajā pūlī pārvietoties, izvairīties no drona, kas ir ārpus kontroles. Ja cilvēki stāv tik blīvi, ka viņu iespēja brīvi aizbēgt vai izvairīties no drona ir ierobežota, tad to uzskata par cilvēku pulcēšanās vietu (tas ir termins, ko lieto dronu regulā). 

Cilvēku pulcēšanās vietu piemēri ir: 

  • sporta, kultūras, reliģiskie vai politiskie pasākumi;
  • pludmales vai parki saulainā dienā;
  • tirdzniecības ielas veikalu darba laikā; vai
  • slēpošanas kūrorti/trases/joslas.  
  • Cilvēki, kuri staigā pa ielām, brauc pa ceļiem utt.

Lidošana pāri cilvēkiem ar dažādu kategoriju droniem

Kā tika aprakstīts, jūs parasti nevarat pilotēt dronu pāri cilvēkiem. Izņēmums ir, ja jūs pilotējat privāti būvētu dronu, kura svars ir mazāks par 250 gramiem, vai dronu, kas iegādāts tirgū ar 0 vai 1. klases identifikācijas marķējumu (obligāts no 2024. gada 1. janvāra), kas var lidot A1 apakškategorijā. Tomēr jums ir pēc iespējas jāizvairās no jebkādas drona pilotēšanas pāri cilvēkiem.

C klases 3. un 4. marķējuma droniem ievērojiet 150 metru attālumu no pilsētu teritorijām un vismaz 30 metru attālumu no pūļiem. Visu mūsu “Dronu infogrāfiku” varat atrast EASA tīmekļa vietnē.

Vienīgā dronu kategorija, ar kuru var lidot cilvēku tuvumā, ir drons ar C klases 2. marķējumu vai apakškategorijā A2. Pamatnoteikums ir turēt dronu sānu attālumā no jebkuras neiesaistītas personas, kas nav mazāks par augstumu, kurā drons lido (tas ir “1:1 noteikums”, piemēram, ja drons lido 40 m augstumā, attālumam no jebkuras neiesaistītas personas jābūt vismaz 40 m), un nekad nelidojiet tuvāk par 30 metriem horizontāli no jebkuras neiesaistītas personas. Ja jūsu drons ir aprīkots ar zema ātruma režīma funkciju un tā ir aktīva, jūs varat lidot pat 5 metru attālumā no neiesaistītiem cilvēkiem.   

Cik tuvu cilvēkiem

Visos citos gadījumos (droni ar 3., 4., 5. vai 6. klases identifikācijas marķējumu vai privāti uzbūvēti un smagāki par 250 g) jums ir jānodrošina, lai ekspluatācijas diapazonā neatrastos cilvēki.  

Kā drona pilots/ekspluatants, jūs esat atbildīgs ne tikai par visu apkārtējo drošību, bet arī par to, lai būtu labs vēstnieks, parādot, cik aizraujoši, izklaidējoši un droši var pilotēt dronu. Tāpēc ir svarīgi veikt riska novērtējumu pirms pilotēšanas, lai izvairītos no problēmām vēlāk.

Esiet informēts un sekojiet līdzi jaunumiem — sekojiet EASA Light

EASA dalīsies ar visu jaunāko informāciju par droniem EASA Light.

Izveidojiet kontu un sekojiet mums EASA Light, lai saņemtu jaunāko informāciju.