Titjir ta’ Droni qrib in-nies

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Qabel ma ttajjar id-dron tiegħek, jeħtieġ li tiċċekkja fejn huwa permess it-titjir. Aħna koprejna dan fid-dettall f’dan l-artiklu tal-EASA Light “Żoni ġeografiċi – kun af fejn tista’ ttajjar id-dron tiegħek”. Kull fejn tkun qed ittajjar id-dron tiegħek, x’aktarx li tkun teħtieġ taħseb ukoll dwar is-sikurezza ta’ kwalunkwe persuna fiż-żona. Bħala regola ġenerali, meta topera fil-kategorija “miftuħa”, ma tistax ittajjar id-dron tiegħek fuq persuni li mhumiex involuti fit-titjir / fl-attività tiegħek bid-droni. Dan ifisser li jeħtieġ li żżomm id-distanza xierqa minn nies u mill-proprjetà. Dan huwa kemm għas-sikurezza kif ukoll biex tiġi rrispettata l-privatezza tagħhom.

Dan l-artikolu jipprovdi aktar informazzjoni dwar il-kunċett ta’ nies involuti u mhux involuti kif deskritt fir-regoli dwar id-droni tal-EASA. Dan jgħinek biex ittajjar id-dron tiegħek b’mod sikur ħdejn in-nies u tifhem x’inhu permess.

Nies involuti

Ir-regoli dwar id-droni jiddefinixxu “Nies involuti” f’operazzjoni ta’ droni bħala: il-bdot tad-dron b’mod remot, l-osservatur, l-operatur u l-klijent. Skont is-sitwazzjoni, jista’ jkollok xi wħud minn dawn in-nies jew kollha kemm huma fil-post tat-titjir tiegħek. Il-klijent, pereżempju, jista’ jkun xi ħadd li jkun qed jiġi ffilmjat jew sempliċiment xi ħadd li jkun qed jissorvelja x-xogħol. Kollha jkunu konxji tal-pjan tat-titjira u x-xogħol li tkun qed twettaq bid-dron, l-istruzzjonijiet u l-prekawzjonijiet ta’ sikurezza mogħtija mill-bdot tad-dron.

In-nies involuti għandhom ikunu ffukati fuq l-operazzjoni tad-dron u ma jkunux okkupati b’xi affarijiet oħra, bħal jitkellmu fuq it-telefon jew jieklu. Matul l-operazzjoni, il-persuni involuti għandhom ikunu konxji tal-post tad-dron f’kull ħin u jkunu lesti li jieħdu azzjoni biex jipproteġu lilhom infushom u lill-oħrajn jekk id-dron jaġixxi b’mod mhux mistenni.

Jeħtieġ li tikkunsidra wkoll kif persuni “involuti” jew “mhux involuti” jistgħu jirreaġixxu għal dron li possibbilment jaqa’ mis-sema u jekk xi persuna preżenti jkollhiex ostakli, f’każ li jkollha tevakwa mill-post, bħal ċnut jew toroq. Dan għandu jkun parti mill-valutazzjoni tar-riskju tiegħek qabel ma twettaq l-operazzjoni.

Nies mhux involuti

Ġeneralment, nies minbarra dawk deskritti qabel huma “nies mhux involuti”. Dawn ma jkunux qed jipparteċipaw fl-operazzjoni tad-droni u jistgħu ma jkunux konxji tagħha. L-annimali huma kklassifikati wkoll bħala “mhux involuti”, għalhekk trid taħseb dwarhom ukoll.  

Kwalunkwe folla ta’ nies hija kkunsidrata mid-definizzjoni tagħha bħala “mhux involuta”. “Folla” mhijiex definita abbażi ta’ għadd speċifiku ta’ persuni, iżda skont il-limitazzjonijiet li dan jista’ jpoġġi fuq il-possibbiltà li individwi f’dik il-folla jistgħu jiċċaqalqu, biex jevitaw dron mingħajr kontroll. Jekk in-nies ikunu jinsabu ħdejn xulxin b’mod tant dens li l-possibbiltà tagħhom li jevakwaw faċilment jew li jitbiegħdu mid-dron hija limitata, allura dan jiġi kkunsidrat bħala assemblaġġ ta’ nies (dan huwa t-terminu użat fir-regolament tad-droni). 

Eżempji ta’ assemblaġġi ta’ nies jinkludu: 

  • avvenimenti sportivi, kulturali, reliġjużi jew politiċi;
  • bajjiet jew parks f'ġurnata xemxija;
  • toroq kummerċjali matul il-ħinijiet tal-ftuħ tal-ħwienet; jew
  • ċentru ta’ skijjar/binarji/korsiji.  
  • Nies li jimxu fit-toroq, isuqu fit-toroq, eċċ

Titjir fuq nies b’kategoriji differenti ta’ droni

Kif iddeskrivejna, normalment ma tistax ittajjar dron fuq in-nies. Eċċezzjoni għal dan hija jekk ittajjar dron mibni privatament b’piż ta’ inqas minn 250 gramma jew dron mixtri fis-suq b’tikketta ta’ identifikazzjoni tal-klassi 0 jew 1 (obbligatorja mill-1 ta’ Jannar 2024), li jista’ jtir fis-subkategorija A1. Madankollu, jeħtieġ li żżomm kwalunkwe titjira fuq in-nies għall-minimu.

Għal droni tal-klassi C 3 u 4, żomm 150 metru miż-żoni urbani u mill-inqas 30 metru mill-folol. Tista’ ssib l-“Infografika għad-Droni” kollha tagħna fuq is-sit web tal-EASA.

L-unika kategorija ta’ droni fejn tista’ ttajjar dron qrib in-nies huwa dron b’marka C klassi 2, jew taħt is-subkategorija A2. Bħala regola ġenerali, żomm id-dron f’distanza laterali minn kwalunkwe persuna mhux involuta li ma tkunx inqas mill-għoli li fih ikun qed itir id-dron (din hija r-“regola 1:1”, jiġifieri jekk id-dron ikun qed itir f’għoli ta’ 40 m, id-distanza minn kwalunkwe persuna mhux involuta jenħtieġ li tkun mill-inqas 40 m), u qatt ma jtir eqreb minn 30 metru orizzontalment minn kwalunkwe persuna mhux involuta. Jekk id-dron tiegħek ikun mgħammar b’funzjoni ta’ mod ta’ veloċità baxxa u din hija attiva, tista’ ttajjar id-dron qrib 5 metri minn nies mhux involuti.   

Kemm qrib in-nies

Fil-każijiet l-oħra kollha (droni b’tikketta ta’ identifikazzjoni tal-klassi 3, 4, 5 jew 6 marki jew mibnija privatament u itqal minn 250 g), jeħtieġ li tiżgura li l-ebda nies mhux involuti ma jkunu preżenti fil-firxa tal-operazzjoni.  

Bħala bdot/operatur ta’ dron, inti responsabbli għas-sikurezza ta’ dawk ta’ madwarek, iżda wkoll biex tkun ambaxxatur tajjeb u turi kemm jista’ jkun eċċitanti, divertenti u sikur it-titjir ta’ dron. Għalhekk huwa importanti li twettaq valutazzjoni tar-riskju qabel ittajjar id-dron tiegħek biex tevita problemi aktar tard.

Żomm lilek innifsek infurmat u aġġornat – segwi l-EASA Light

L-EASA se tikkondividi l-informazzjoni kollha l-aktar reċenti dwar id-droni fuq l-EASA Light.

Oħloq kont u segwina fuq l-EASA Light biex iżżomm lilek innifsek aġġornat.