Létání s drony v blízkosti lidí

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Než váš dron vzlétne, musíte si ověřit, kde můžete létat. Tuto otázku jsme podrobně popsali v článku Zeměpisné zóny – informujte se, kde můžete se svým dronem létat na stránkách EASA Light. Ať budete létat kdekoli, budete pravděpodobně muset myslet také na bezpečnost osob v dané oblasti. Obecně platí, že pokud dron provozujete v „otevřené“ kategorii, nesmíte létat nad osobami, které nejsou do létání/činnosti s dronem zapojeny. To znamená, že musíte udržovat předepsanou vzdálenost od lidí i majetku, a to jak v zájmu jejich bezpečnosti, tak z respektu k jejich soukromí.

V tomto článku naleznete informace o tom, jak jsou pojmy zapojené a nezapojené osoby popsány v předpisech agentury EASA týkajících se dronů. Tyto informace vám pomohou létat bezpečně v blízkosti lidí a uvědomit si, co je povoleno.

Zapojené osoby

Předpisy týkající se dronů definují „osoby zapojené“ do provozu dronu takto: pilot dálkově řízeného dronu, jeho pozorovatel či provozovatel a zákazník. V závislosti na situaci se některé nebo všechny tyto osoby mohou vyskytovat v místě letu. Například zákazník může být filmovaná osoba nebo prostě někdo, kdo sleduje vaši práci. Všechny tyto osoby jsou obeznámeny s plánem letu, prací, kterou s dronem vykonáváte, a s pokyny a bezpečnostními opatřeními vydanými pilotem dronu.

Zapojené osoby by se měly soustředit na činnost dronu a nevěnovat se ničemu jinému, např. telefonování nebo jídlu. Během provozu dronu by zapojené osoby měly vždy vědět, kde se dron nachází, a být připraveny jednat v zájmu ochrany sebe i druhých, pokud se dron začne chovat neočekávaně.

Musíte rovněž zohlednit, jak by mohly „zapojené“ a „nezapojené“ osoby reagovat v případě pádu dronu a zda by přítomné osoby mohly při útěku narazit na překážky, jako jsou ploty nebo silnice. To vše byste měli zahrnout do svého posouzení rizik před vzlétnutím.

Nezapojené osoby

Obecně lze říci, že osoby jiné než výše popsané jsou „nezapojenými osobami“. Nezapojené osoby se neúčastní provozu dronu a nemusí o něm vědět. Jako nezapojená jsou klasifikována rovněž zvířata, na ně tedy musíte myslet také.  

Rovněž jakýkoli dav lidí je považován ze své podstaty za „nezapojený“. „Dav“ není definován na základě určitého počtu osob, ale na základě možného omezení osob, které se v něm nacházejí, v pohybu či při útěku, pokud se dron dostane mimo kontrolu. Jestliže se lidé na daném místě vyskytují tak hustě, že to omezuje jejich schopnost volně utéci nebo se vzdálit od dronu, pak je tato skupina lidí považována za shromáždění osob (pojem používaný v nařízení o dronech). 

Za shromáždění osob lze například považovat osoby: 

  • na sportovních, kulturních, náboženských nebo politických akcích,
  • na plážích nebo v parcích ve slunečný den,
  • v ulicích s obchody během jejich otevírací doby nebo
  • v lyžařských střediscích, na lyžařských běžeckých trasách nebo na sjezdovkách,  
  • procházející se na ulici, jedoucí po silnici atd.

Létání nad lidmi s různými kategoriemi dronů

Jak jsme již uvedli výše, obvykle nemůžete s dronem nad lidmi létat. Výjimkou je případ, kdy létáte se soukromě zhotoveným dronem s hmotností nižší než 250 gramů nebo s dronem zakoupeným na trhu s označením třídy 0 nebo 1 (povinné od 1. ledna 2024), který může létat v podkategorii A1. Jakékoli létání nad lidmi však musíte omezit na minimum.

U dronů třídy C3 nebo C4 musíte létat nejméně 150 metrů od městských oblastí a nejméně 30 metrů od davu. Všechny naše infografiky o dronech naleznete na internetových stránkách agentury EASA.

Jedinou kategorií dronů, se kterou můžete létat v blízkosti lidí, jsou drony třídy C2 nebo drony v provozu v podkategorii A2. Obecně platí, že dron musíte udržovat od jakékoli nezapojené osoby v boční vzdálenosti, která není menší než výška letu dronu (takzvané pravidlo 1 : 1), tj. pokud dron například letí ve výšce 40 metrů, měla by být vzdálenost od jakékoli nezapojené osoby nejméně 40 metrů. Nikdy také nesmíte létat blíže než ve vodorovné vzdálenosti nejméně 30 metrů od nezapojené osoby. Pokud je váš dron vybaven funkcí nízkorychlostního režimu, která je aktivní, můžete se s ním k nezapojeným osobám přiblížit až na 5 metrů.   

Jak blízko osob

Ve všech ostatních případech (tj. u dronů s označením třídy 3, 4, 5 nebo 6 nebo u soukromě zhotovených dronů s hmotností nad 250 gramů) se musíte ujistit, že v okruhu, ve kterém s dronem létáte, se nenacházejí žádné nezapojené osoby.  

Jakožto pilot/provozovatel dronu zodpovídáte za bezpečnost všech ve vašem okolí. Měli byste také létání s dronem dobře reprezentovat a ukázat, jak může být vzrušující, zábavné, ale rovněž bezpečné. Je tudíž důležité, abyste před letem posoudili rizika a zamezili tak pozdějším problémům.

Buďte informovaní – sledujte stránky EASA Light

Agentura EASA bude na těchto stránkách sdílet všechny nejnovější informace o dronech.

Chcete být v obraze? Vytvořte si účet a sledujte nás na stránkách EASA Light.