Droonide lennutamine inimeste lähedal

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Enne drooni lennutamist tuleb kontrollida, kus seda tohib teha. Oleme käsitlenud seda aspekti koha EASA Light artiklis „Geotsoonid – teadke, kus tohib drooni lennutada“. Ükskõik, kus lennutate drooni, on tõenäoline, et peate mõtlema ka lähedal olijate ohutusele. Üldreeglina ei tohi avatud kategooria droon lennata inimeste kohal, kes ei ole kaasatud teie droonilennutamisesse/tegevusse. See tähendab, et peate olema inimestest ja varast õigel kaugusel. See on nii inimeste kui nende privaatsuse kaitseks.

Selles artiklis antakse lisateavet mõiste „osalevad“ ja „kõrvalised isikud“ kohta, nagu see on kirjeldatud EASA droonieeskirjades. See aitab teil lennutada drooni ohutult inimeste lähedal ja mõista, mis on lubatud.

Osalevad isikud

Droonieeskirjades määratletakse droonioperatsioonis „osalevad isikud“ järgmiselt: drooni kaugpiloot, vaatleja, juht ja klient. Olenevalt olukorrast võib drooni lennutamise kohas olla neist isikutest vähemalt üks või nad kõik. Klient võib olla näiteks keegi, keda filmitakse või kes teeb töö järelevalvet. Nad kõik on alati teadlikud lennuplaanist ja tööst, mida drooniga teete, kaugpiloodi antud juhistest ja ohutusmeetmetest.

Osalevad isikud peavad keskenduma drooni operatsioonile ja mitte tegelema muude asjadega, näiteks telefoniga rääkimise või söömisega. Operatsiooni ajal peavad osalevad isikud alati teadma drooni asukohta ja olema valmis reageerima, et kaitsta end ja teisi juhul, kui droon toimib ootamatult.

Samuti peate arvestama, kuidas osalevad ja kõrvalised isikud võivad reageerida drooni võimalikule allakukkumisele ja kas kohalolijate pääseteele jääks takistusi, näiteks tarasid või sõiduteid. See peab olema teie riskihindamise osa enne operatsiooni alustamist.

Kõrvalised isikud

Üldiselt muud inimesed kui eespool osalevate isikutena kirjeldatud inimesed. Nad ei osale drooni käitamisel ja võivad sellest mitte teada. Loomi käsitatakse samuti kõrvalistena, nii et ka nendega tuleb arvestada.  

Mis tahes inimrühma käsitatakse määratluse alusel kõrvalisena. Rühm ei ole määratletud konkreetse arvuga, vaid kuidas see võib takistada selles olijate laialiminekut, et põigelda juhitamatuks muutunud drooni eest. Kui inimesed on nii tihedalt koos, et on piiratud drooni eest pääsemise või äramineku võimalus, käsitatakse seda inimrühmana (seda terminit kasutatakse droonide määruses). 

Inimrühmad on näiteks: 

  • spordi-, kultuuri-, usu- ja poliitikaüritused;
  • rannad ja pargid päikselisel päeval;
  • äritänavad kaupluste lahtioleku ajal või
  • suusakuurordid/-rajad;  
  • tänavatel kõndivad, sõitvad inimesed jne.

Eri kategooriaga droonide lennutamine inimeste kohal

Nagu öeldud, ei tohi tavaliselt drooni lennutada inimeste kohal. Erandina sellest tohib lennutada eraviisiliselt ehitatud drooni massiga alla 250 g või ostetud turulelastud drooni klassiidentimismärgisega 0 või 1 (kohustuslik alates 1. jaanuarist 2024), mida tohib lennutada alamkategoorias A1. Sellegipoolest tuleb inimeste kohal lendamist minimeerida.

C3 ja C4 klassi droonide korral hoidke vähemalt 150 m vahet linnapiirkonnas ja 30 m vahet inimrühmadega. Meie „Droonide infograafik“ on EASA veebilehel.

Ainsad droonide kategooriad, mida tohib lennutada inimeste lähedal, on C2 klassi märgisega droonid või alamkategooria A2 droonid. Üldreeglina hoidke drooni ja kõigi kõrvaliste isikute vaheline kaugus vähemalt võrdne drooni lennukõrgusega (nn 1:1 reegel, st kui droon lendab kõrgusel 40 m maapinnast, peab kaugus iga kõrvalise isikuni olema vähemalt 40 m) ning ärge lennake kunagi horisontaalselt lähemale kui 30 m ühelegi kõrvalisele isikule. Kui droonil on väikese kiiruse režiimi funktsioon ja see on aktiveeritud, tohite lennutada drooni kuni 5 m kaugusele kõrvalisest isikust.   

Kui lähedal inimestele

Kõigil muudel juhtudel (s.o droonid klassiidentimismärgisega 3, 4, 5 või 6 või eraviisiliselt ehitatud ja massiga üle 250 g) peate tagama, et käitamisalal ei ole ühtki kõrvalist isikut.  

Kaugpiloodi/droonijuhina vastutate kõigi teid ümbritsevate isikute ohutuse eest, kuid ka heaks eeskujuks olemise eest, et näidata, kui innustav, meelelahutuslik ja ohutu saab olla drooni lennutamine. Seepärast on tähtis, et hindaksite enne drooni lennutamist riske, et vältida hilisemaid probleeme.

Jälgige meid kohas EASA Light, et olla kursis

EASA jagab kogu uusimat teavet droonide kohta veebikohas EASA Light.

Looge konto ja jälgige meid kohas EASA Light, et olla kursis.