Drónok reptetése emberek közelében

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Drónok használata előtt ellenőrizni kell, hogy hol engedélyezett a reptetés Ezzel a kérdéssel részletesen foglalkozunk az EASA Light weboldalon közzétett, „Geo-zónák – legyen tisztában vele, hol reptetheti drónját” című cikkünkben. Akárhol is reptessen, valószínűleg gondolnia kell az adott területen lévő emberek biztonságára is. Általános szabályként elmondható, hogy a „nyílt” kategóriában történő drónhasználat esetén nem reptethet olyan személyek felett, akik nem vesznek részt az Ön által végzett drónreptetésben/drónhasználati tevékenységben. Ez azt jelenti, hogy megfelelő távolságot kell tartania mind az emberektől, mind azok vagyontárgyaitól. Erre a biztonságuk és a magánéletük védelme érdekében van szükség.

Ez a cikk további információt tartalmaz a részt vevő és a külső személyeknek az EASA drónokra vonatkozó szabályzatában ismertetett fogalmával kapcsolatban. Segítséget nyújt ahhoz, hogy biztonságosan reptessen emberek közelében, és tisztában legyen azzal, hogy mi megengedett.

Részt vevő személyek

A drónokra vonatkozó szabályzat a drónnal végzett műveletben „részt vevő személyként” határozza meg a távoli drónpilótát, a megfigyelőt, az üzemeltetőt és az ügyfelet. A helyzettől függően előfordulhat, hogy ezek mindegyike vagy közülük többen is egyszerre vannak jelen a reptetés helyszínén. Az ügyfél például lehet egy olyan személy, akit filmeznek vagy aki egyszerűen felügyeli a műveletet. Mindannyian ismerik a repülési tervet és a drónnal végzendő műveleteket, az utasításokat, valamint a drónpilóta által kiadott biztonsági figyelmeztetéseket.

A részt vevő személyeknek a drónnal végzett műveletre kell összpontosítaniuk, és nem terelheti el a figyelmüket más tevékenység, például a telefonálás vagy az evés. A művelet során a részt vevő személyeknek mindig tisztában kell lenniük a drón helyzetével, és készen kell állniuk arra, hogy cselekedjenek saját maguk és mások védelme érdekében, ha a drón váratlanul kezd viselkedni.

Át kell gondolni azt is, hogy a „részt vevő” és a „külső” személyek hogyan reagálhatnak arra, ha egy drón lezuhan, és hogy van-e olyan személy a jelen lévők között, akit a menekülési útvonalán akadályok – például kerítés vagy út – hátráltathatnak. Ezt mind figyelembe kell venni a műveletet megelőző kockázatértékelésben.

Külső személyek

Általánosságban az előzőekben leírtaktól eltérő személyek minősülnek külső személynek. Nem vesznek részt a drónnal végzett műveletben, és az is előfordulhat, hogy nincsenek is annak tudatában. Az állatok is a „külső” kategóriába tartoznak, így rájuk is gondolni kell.  

Emberek bármilyen csoportosulását definíció szerint külső félnek kell tekinteni. A „csoportosulást” nem az abban részt vevő személyek száma, hanem az határozza meg, hogy mennyiben korlátozhatja az egyes személyek mozgását akkor, amikor azok egy elszabadult drónt igyekeznek elkerülni. Ha az emberek sűrű elhelyezkedése miatt korlátozott a szabad menekülés vagy a dróntól történő eltávolodás lehetősége, akkor az embertömegnek minősül (ez a kifejezés szerepel a drónokról szóló rendeletben). 

Néhány példa embertömeg előfordulására: 

  • sport-, kulturális, vallási, illetve politikai rendezvények;
  • strandok, illetve parkok jó idő esetén;
  • bevásárlóutcák az üzletek nyitvatartási idejében; vagy
  • síparadicsomok/pályák/sávok;  
  • utcán sétáló, úton járművet vezető emberek stb.

Átrepülés emberek fölött különböző kategóriájú drónokkal

Amint azt ismertettük, általában nem reptetheti drónját emberek fölött. Kivételt képez ez alól, ha saját építésű, 250 grammnál kisebb tömegű vagy szabad forgalomban vásárolt, 0 vagy 1 osztályba tartozásra utaló címkével (2024. január 1-től kötelező) ellátott, az A1 alkategóriában reptethető drónnal teszi ezt. Ugyanakkor minimálisra kell csökkenteni az emberek fölötti bármilyen átrepülést.

A C3 és C4 osztályba tartozó drónok esetében 150 méter távolságot kell hagyni a városi területektől, és legalább 30 métert az emberek csoportosulásaitól. Az EASA weboldalán megtekintheti „Drónokkal kapcsolatos infografikáinkat”.

A drónok egyetlen olyan kategóriája, amellyel emberekhez közel is repülhet, a C2 osztályba tartozásra utaló címkével ellátott, vagy az A2 alkategória alatti drónok. Általános szabályként a drónt legalább annak a repülési magasságával megegyező oldalirányú távolságban kell tartani bármely külső személytől (ez az ún. „1/1-es szabály”, azaz ha a drón 40 m magasságban repül, a külső személytől mért távolságnak legalább 40 m-nek kell lennie), és vízszintes irányban mérve soha nem repülhet 30 méternél közelebb bármely külső személyhez. Ha drónja alacsony sebességű üzemmóddal rendelkezik, és ez az üzemmód aktiválva van, akkor akár 5 méterre is megközelítheti a külső személyeket.   

Mekkora legyen a távolság az emberektől

Minden egyéb osztály (a 3., 4., 5. vagy 6. osztályba tartozásra utaló címkével ellátott vagy a saját építésű és 250 grammot meghaladó tömegű drónok) esetében gondoskodni kell róla, hogy ne legyenek jelen külső személyek a művelet hatókörén belül.  

Drónpilótaként/drónüzemeltetőként felelősséggel tartozik a környezetében lévő valamennyi személy biztonságáért, de azért is, hogy jó nagykövetként megmutassa, milyen izgalmas, szórakoztató és biztonságos lehet a drónok reptetése. Ezért fontos, hogy a későbbi problémák elkerülése érdekében minden reptetés előtt kockázatértékelést végezzen.

Legyen mindig tájékozott és naprakész – kövesse az EASA Light weboldalt

Az EASA a drónokkal kapcsolatos legfrissebb információkat az EASA Light weboldalon osztja meg.

Hozzon létre fiókot, és a naprakész tájékozódás érdekében kövessen bennünket az EASA Light weboldalon!