Flyga drönare i närheten av människor

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Innan du börjar flyga med din drönare måste du kontrollera var du får flyga. Vi gick igenom detta i detalj i Easa Light-artikeln ”Geozoner – så vet du var du kan flyga drönare”. Oavsett var du flyger måste du ta hänsyn till säkerheten för de människor som kan tänkas finnas i området. En allmän regel för operatörer i den ”öppna” kategorin är att de inte får flyga över personer såvida inte dessa personer medverkar i drönarflygningen eller drönaraktiviteten. Det innebär att du hela tiden måste hålla drönaren på ett tillräckligt avstånd från människor och bostäder för att på så sätt värna om människors säkerhet och personliga integritet.

Denna artikel ger mer information om ”medverkande” respektive ”icke-medverkande” personer enligt beskrivningen i Easas regler för drönare. I den förklarar vi hur du gör för att flyga på ett säkert sätt i närheten av människor och vad som är tillåtet i detta sammanhang.

Medverkande personer

I reglerna för drönare definieras ”medverkande personer” som fjärrpiloten, observatören, operatören och kunden. Beroende på situationen kan samtliga eller bara vissa av dessa personer vara närvarande på platsen för flygningen. Kunden kan till exempel vara en person som filmas eller bara någon som övervakar arbetet. De känner alla till planen för flygningen, det arbete du utför med drönaren samt de instruktioner och säkerhetsanvisningar som drönarpiloten gett.

De medverkande bör fokusera på driften av drönaren och inte syssla med annat, såsom att prata i telefon eller äta. Under driften ska samtliga medverkande hela tiden veta var drönaren befinner sig och vara beredda att agera för att skydda sig själva och andra om drönaren plötsligt skulle bete sig på ett oväntat sätt.

Du bör också överväga hur ”medverkande” och icke-medverkande” personer kan komma att reagera om en drönare hotar att falla ner från himlen, och om några av de närvarande skulle stöta på hinder, exempelvis i form av staket eller vägar. Detta bör ingå i din riskbedömning inför driften av drönaren.

Icke-medverkande personer

I princip är alla personer förutom de som beskrivits ovan att betrakta som ”icke-medverkande personer”. De deltar inte i driften av drönaren och kanske inte heller känner till att den pågår. Djur klassas också som ”icke-medverkande”, så de måste också tas med i beräkningen.  

Folksamlingar anses vara ”icke-medverkande” per definition. I detta sammanhang definieras inte ”folksamling” som ett visst antal personer på en begränsad yta, utan utifrån de begränsningar som fenomenet kan innebära för de enskilda personerna i folksamlingen att röra sig fritt för att ta skydd undan en drönare som man förlorat kontrollen över. Om personerna är så tätt inpå varandra att deras möjlighet att fly eller förflytta sig bort från drönaren begränsas är fenomenet att betrakta som en folksamling (detta är även den term som används i EU-förordningen som reglerar användningen av drönare). 

Exempel på folksamlingar: 

  • Evenemang inom idrott, kultur, religioner eller politik.
  • Stränder eller parker under soliga dagar.
  • Butiksgator under butikers normala öppettider.
  • Skidanläggningar/skidbackar/skidspår.  
  • Folk som går på gator, kör på vägar osv.

Flygning över personer med olika typer av drönare

Som vi konstaterat är det i normalfallet förbjudet att flyga med drönare över människor. Ett undantag är om du flyger med en privatbyggd drönare med en vikt under 250 gram eller en drönare som finns på marknaden om den är märkt med klassbeteckningen 0 eller 1 (obligatorisk från den 1 januari 2024) och kan flyga i underkategori A1. I den mån det är möjligt ska dock flygning över människor undvikas.

För drönare i klasserna C3 och C4 måste du hålla ett avstånd på minst 150 meter från stadsområden och på minst 30 meter från folksamlingar. På Easas webbplats hittar du myndighetens infografik om drönare.

Flygning nära människor får endast ske med drönare i klassen C2 eller inom underkategori A2. Som tumregel gäller att du bör hålla drönaren på ett avstånd i sidled från icke-medverkande personer som inte är mindre än den höjd på vilken du flyger drönaren (”1:1-regeln”). Om drönaren exempelvis flyger på 40 meters höjd bör det horisontella avståndet från icke-medverkande personer vara minst 40 meter, och du bör aldrig flyga närmare än 30 meter horisontellt från en icke-medverkande person. Om din drönare är utrustad med en funktion för låghastighetsläge och detta läge är aktiverat är minimiavståndet till icke-medverkande personer 5 meter.   

Avstånd till människor

I alla övriga fall (drönare i klasserna 3, 4, 5 eller 6 eller privatbyggda drönare eller drönare i viktklasser över 250 gram) måste du säkerställa att det inte finns några icke-medverkande personer inom det område där du avser att flyga drönaren.  

Som drönarpilot/operatör ansvarar du för säkerheten hos alla personer som befinner sig i närheten när du flyger. Varje flygning är dessutom ett tillfälle att vara en god ”ambassadör” för drönarsporten genom att visa hur roligt och underhållande det kan vara att flyga på ett säkert sätt. För att undvika problem är det därför avgörande att utföra en riskbedömning inför varje flygning.

Håll dig informerad och uppdaterad med hjälp av EASA Light

Easa delar med sig av all den senaste informationen om drönare på EASA Light.

Skapa ett konto och följ oss på EASA Light för att få aktuell information.